Společnost ICG-Capability s.r.o. (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen „Subjekt“) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Pro zasílání a analýzu našich newsletterů jsou údaje zasílány společnosti The Rocket Science Group LLC, která provozuje online marketingovou platformu Mailchimp®. Mailchimp zaznamenává chování při otevření a kliknutí. Sledují se následující informace: čas doručení, čas otevření, doba trvání otevření, IP adresa otevření, použitý e-mailový program (poštovní klient), na který odkaz bylo kliknuto a čas kliknutí. Společnost Mailchimp může přenášet a zpracovávat údaje o zákaznících do Spojených států amerických a kamkoli jinam na světě, kde společnost Mailchimp, její přidružené společnosti nebo její dílčí zpracovatelé provozují operace zpracování údajů. Další informace naleznete zde.
  • Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.