TractorMotive

TractorMotive je robustní, precizně technicky propracovaná pomůcka pro komplexní simulaci výrobních procesů a trénink technik LEAN, SIX SIGMA, DMAIC, PFMEA. Je určena pro široké spektrum odborných uživatelů. Využitím jednoduchých nastavení se simulace přizpůsobuje potřebám školitelů a trenérů, co do rozsahu i odborné náročnosti.

Možnosti využití simulace jsou rozmanité

Výuka mapování procesů VSM / VSD mapování

Naučte se mapovat procesy se simulací TractorMotive za použití technik VSM. Analyzujte, pochopte celkový proces, jeho řízení a organizaci. Simulace umožňuje hluboké pochopení hodnotové analýzy v toku produktu včetně mnohaúrovňových řešení OPF, Kanban, Sekvence.

Tréninková podpora workshopů KAIZEN a KAIZEN EVENT

Simulace TractorMotive je nástrojem pro trénink technik Kaizen a Kaizen Event. Umožní vám vytrénovat realizační tým na požadovaný standard. Vyzkoušet si jednotlivé přístupy k rychlé analýze, realizaci a nastavení trvale udržitelných zlepšujících se procesů.

Testovaní a trénink pro HR oddělení a tréninková centra

Se simulací můžete testovat manuální zručnost, přístup k řešení problémů, kreativitu a týmovou spolupráci v maximálně věrném prostředí výroby. Tréninková centra mohou se simulací připravovat řadu dílčích tréninkových programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců.

Více než 35 nástrojů Lean a Sixma Sigma

Při výuce jednotlivých technik DMAIC nejprve definujeme projekt, procesní problém, CTQ. Dále měříme, analyzujeme data, hledáme kořenové příčiny, navrhujeme řešení, implementujeme změny, realizujeme pilot a následnou kontrolu procesu.

Poptat Tractormotive

Poptejte si jedinečnou simulaci TractorMotive

Připravíme Vám ucelenou nabídku, představení simulace. Provedeme trénink Vašich školitelů. Máme pro Vás připraven technický servis, náhradní díly k simulaci i rozvoj základní verze simulace o další moduly. Simulaci vyrábíme ve třech modelech. Vyberte si dle svých potřeb a zacílení tréninku.

PROFESSIONAL

Profesionální set pro tréninková centra.

 • Systémová výuka 35 nástrojů LEAN PRODUCTION a SIX SIGMA
 • 46 typů komponentů, 877 součástek, 12 modulů spádových regálů
 • Barevné komponenty pro práci se supermarkety
 • Montážní přípravky
 • Uloženo ve 3 transportních bednách
 • 6 – 18 účastníků

STANDARD

Malá kompaktně přenosná varianta zacílená na trénink LEAN nástrojů

 • Více něž 20 nástrojů a technik LEAN PRODUCTION
 • Propracovaná minimalizace v mobilní workshopové sadě.
 • Multifunkční použití obalů k tréninku
 • Variabilita výrobkové mixu pro trénink bezpečného standardu práce
 • 1 – 9 účastníků

FINISH at HOME

Bez obalová verze určená pro aktivní trenéry, kteří chtějí ušetřit náklady

 • Komponentní díly, přípravky odpovídají sadě STANDARD
 • Obsahuje návody, postup práce, vedení simulace
 • Z vlastních zdrojů doplníte krabičky, spádové tratě, šroubováky
 • 1 – 9 účastníků

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.