TractorMotive

TractorMotive je robustní, precizně technicky propracovaná pomůcka pro komplexní simulaci výrobních procesů. DMAIC, nástrojů LEAN a SIX SIGMA. Je určena pro široké spektrum odborných uživatelů. Využitím jednoduchých nastavení se simulace přizpůsobuje potřebám školitelů a trenérů co do rozsahu i odborné náročnosti.

Možnosti využití simulace jsou rozmanité

Výuka mapování procesů VSM / VSD mapování

Naučte se mapovat procesy se simulací TractorMotive za použití technik VSM. Analyzujte, pochopte celkový proces, jeho řízení a organizaci. Simulace umožňuje hluboké pochopení hodnotové analýzy v toku produktu včetně mnohaúrovňových řešení OPF, Kanban, Sekvence.

Tréninková podpora workshopů KAIZEN a KAIZEN EVENT

Simulace TractorMotive je nástrojem pro trénink technik Kaizen a Kaizen Event. Umožní vám vytrénovat realizační tým na požadovaný standard. Vyzkoušet si jednotlivé přístupy k rychlé analýze, realizaci a nastavení trvale udržitelných zlepšujících se procesů.

Testovaní a trénink pro HR oddělení a tréninková centra

Se simulací můžete testovat manuální zručnost, přístup k řešení problémů, kreativitu a týmovou spolupráci v maximálně věrném prostředí výroby. Tréninková centra mohou se simulací připravovat řadu dílčích tréninkových programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců.

Více než 35 nástrojů Lean a Sixma Sigma

Při výuce jednotlivých technik DMAIC nejprve definujeme projekt, procesní problém, CTQ. Dále měříme, analyzujeme data, hledáme kořenové příčiny, navrhujeme řešení, implementujeme změny, realizujeme pilot a následnou kontrolu procesu.

Poptat Tractormotive

Poptejte si jedinečnou simulaci TractorMotive

Připravíme Vám ucelenou nabídku, představení simulace. Provedeme trénink Vašich školitelů. Máme pro Vás připraven technický servis, náhradní díly k simulaci i rozvoj základní verze simulace o další moduly.

 • Trénink 35 nástrojů
 • 4 – 16 účastníků
 • 46 typů komponentů
 • 877 součástek
 • Vysoká úroveň zpracování
 • Kompaktní balení v jedné krabici se snadnou manipulací
Poptat Tractormotive

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.