SigmaXL

SigmaXL je statistická a analytická nástavba na MS Excel. Oblíbenost tohoto softwaru je založena na faktu, že pracujete stále ve známém uživatelském prostředí Excelu a obsahuje pokročilé statistické a analytické nástroje, které budete při analýzách vašich dat v projektech potřebovat.

"Realizujte Vaše datové analýzy pomocí pokročilých funkcí ve známém prostředí MS Excel."

SigmaXL je statistická a analytická nástavba na MS Excel. Oblíbenost tohoto softwaru je založena na faktu, že pracujete stále ve známém uživatelském prostředí Excelu a navíc za velice nízký poplatek. SigmaXL obsahuje pokročilé statistické a analytické nástroje, které budete při analýzách vašich dat v projektech potřebovat. Kromě zmíněných analytických funkcí obsahuje SigmaXL sadu šablon a pomocných kalkulátorů z oblasti Six Sigma, Lean, DMADV… Tím se stává zajímavým doplňkem k analýzám pro Green Belty a Black Belty.

Výběr z funkcí programu SigmaXL:

 • Výpočty statistických metrik s možností transformovat a upravovat data
 • Grafické analýzy (Pareto, Histogramy, Krabicové diagramy a spoustu dalších…)
 • Statistické analýzy (Testování hypotéz, Jednoduché i vícenásobné regresní modely)
 • Výpočet způsobilosti (Sigma hodnota, Cp, Cpk, Pp, Ppk, Yieldy i pro nenormální data)
 • Analýza měřícího systému (MSA)
 • DOE – Základní použití
 • SPC – Kontrolní grafy
 • Kalkulačky pro výpočty: velikost vzorku, způsobilosti, Takt Time…
 • Přes 20 projektových šablon relevantních k DMAIC projektu: VSM, Rybí kost, QFD, Pugh, Hodnotová analýza…

Pokud máte o tento užitečný software zájem, připravíme vám individuální cenovou nabídku na míru. Neváhejte nás kontaktovat!

CHCETE SI SIGMAXL NEJPRVE VYZKOUŠET? STÁHNĚTE SI ZDARMA 30 DENNÍ ZKUŠEBNÍ VERZI:

SigmaXL

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.