DOE (Design of Experiments)

Na jednodenním školení DOE (plánovaný experiment) představíme metodiku od zadání projektu, přes návrh experimentu a jeho analýzu v Minitabu, až po závěrečnou interpretaci výsledků.

Správná aplikace metody DOE výrazně redukuje nutný počet testovaných kombinací faktorů na ty podstatné z hlediska celkové kvality.

Školení DOE využijete při komplexnějších optimalizacích procesu, hledání jeho klíčových parametrů a interpretaci výsledků. V našem školení přistupujeme k této metodě prakticky – s využitím analytického software Minitab a vše si ukážeme na případové studii. Pochopíte rozdíly mezi regresí a DOE v logice i výstupu.  Naučíme se pracovat s tzv. „response optimizérem“, který nám jednoduše pomůže najít ideální kombinaci. Představíme si nelineární modely a vše testujeme na příkladech.

Naučíte se

 • K čemu plánovaný experiment může posloužit, jeho výhody i omezení.
 • Kompletní postup realizace plánovaného experimentu – plný a částečný, případně nelineární (Box Benkeh, Response Surface).
 • Praktické tipy pro volbu a nastavení faktorů

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

MINITAB Logo Minitab

Statistický software Minitab poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.