DFSS – Design procesů

DFSS školení (3 dny) má za cíl naučit účastníky navrhovat nové procesy dle požadavků zákazníků. Strategie DFSS pomůže nastavit růst firmy a získat konkurenční výhodu.

Školení DFSS naučí účastníky vytvářet nové procesy, které jsou efektivní, rychlé a vychází z požadavků zákazníků.

V silném konkurenčním prostředí jsou firmy nuceny nejen vylepšovat stávající procesy ale i účelně a efektivně navrhovat procesy zcela nové podle měnících se potřeb trhu. Právě pro tuto oblast procesního řízení se používá metodika DFSS (Design for Six Sigma).

Během kurzu se účastníci naučí designovat nové procesy metodikou DFSS, identifikovat koncové zákazníky i efektivní metody, jak zjišťovat jejich potřeby. Velká pozornost je věnována detailnímu rozboru sebraných zákaznických požadavků na nový proces a jejich implementaci.

Metodika DFSS je kombinací kreativních nástrojů a strukturovaného analytického přístupu. Důraz je kladen na způsoby vedení projektového týmu, společné navrhování možných procesních variant a konečné zpracování včetně komunikace finálního procesu. Metodika i jednotlivé nástroje jsou demonstrovány na reálných příkladech. Účastníci si vyzkouší design pomocí simulační hry.

Naučíte se

 • Navrhovat nové procesy (pomocí projektové metodiky DMADV).
 • Zaručit maximální kvalitu produktů a služeb již při jejich vzniku.
 • Podporovat vývoj produktů a služeb efektivními procesy.
 • Efektivně sbírat a analyzovat zákaznické požadavky na nový proces.
 • Navrhnout různé varianty nového procesu a vybrat tu nejlepší.
 • Eliminovat rizika při implementaci a odhadnout finanční přínosy nového procesu.
 • Přes 10 nových nástrojů: QFD, KJ Analýza, DFMEA, SCAMPER, HIT Matrix aj.

Cena: 12 000 Kč + DPH / osobu

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 3 dny školení, školicí materiály, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením subjektivně spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

Školení DFSS bylo pro mne velmi poučné a přínosné. Přestože školení je náročné na celodenní pozornost, simulační hra, ve které je prakticky procvičována probíraná látka, dokáže vždy odlehčit vysokou míru sousetředění a krásně aplikuje Komenského "Škola hrou". Díky tomuto školení jsem se naučila mnoho nových metod a postupů. Ale hlavně, že při realizaci nového požadavku je nutné neustále myslet na požadavky zákazníka a že doslovné naplňování zadání sponzora rozhodně nevede ke spokojenosti zákazníka.
Renata HorákováMinisterstvo vnitra
Velmi děkuji za zaslané materiály, podobně jako přínosné školení, kterého jsem se měl možnost díky Vaší společnosti a Vašim dvěma lektorům zúčastnit. Jak lektor na LSS, tak lektor na DFSS byli skuteční profesionálové a díky své důkladné přípravě nezanedbali žádnou z částí tréninku. Už se těším na první vhodný projekt, se kterým se budu moci přihlásit k certifikaci LSS za vedení ICG-Capability. Budu velmi rád, když se budu moci opět zúčastnit dalšího z Vašich nabízených školení. Jen tak dál.
Tomáš TittlO2, Product manager
Školení DFSS od ICG-Capability s.r.o. formou týmově řešených praktických úkolů seznamuje účastníky s fázemi a nástroji designu procesů/produktů. Výsledkem školení je tak účastníky navržený proces, který vychází z požadavků zákazníků, souběžně však reflektuje i vnitropodniková kritéria definovaná pro proces. Interaktivní forma školení podporuje kreativitu účastníků, snadné osvojení si nástrojů DFSS při praktických cvičeních pod vedením profesionálních školitelů resp. koučů a přirozeně vtáhne všechny účastníků do tématu. Každý účastník odchází ze školení "vyzbrojen" setem nástrojů, které je schopen ve své praxi s jistotou ihned použít, což je cenným přínosem školení.
Kateřina KomínkováHome Credit International, Process manager
Měla jsem možnost pracovat s Milanem Gazdíkem a Liborem Čadkem. Oba dva jsou vysoce kvalifikovaní, zkušení a velmi profesionální školitelé a odborníci v metodologii Lean Six Sigma. Jimi provedená školení byla hodnocena pozitivně, s vysokou mírou spokojenosti. Jejich vlastní zkušenosti zvyšují hodnotu školení. Oba dva mohu vřele doporučit.
Lucia PetrušováKomerční banka, Lean Six Sigma Competency Centre

Celkové hodnocení školení

9.1 91 %

Hodnotilo 37 účastníků

Termíny školení

 • Praha, Počet dnů: 3
  • 07. – 09. 11. 2018
  Rezervovat

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

MINITAB 18 Logo Minitab

Statistický software Minitab 18 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací