DFSS – Design procesů

DFSS školení má za cíl naučit účastníky navrhovat nové procesy dle požadavků zákazníků. Strategie DFSS pomůže nastavit růst firmy a získat konkurenční výhodu.

Školení DFSS naučí účastníky vytvářet nové procesy, které jsou efektivní, rychlé a vychází z požadavků zákazníků.

Metodika Six Sigma a její DMAIC cyklus pomáhá ve firmách snižovat variabilitu a odstraňovat defekty z procesů. V některých situacích však nemá již smysl upravovat stávající proces a je rychlejší a efektivnější navrhnout proces zcela nový. Tato situace často nastává u procesů, kde se změnil klíčový software, pracovní postup nebo produkt, resp. došlo k reorganizaci nebo slučování firem.

Právě návrhem nových procesů se zabývá metodika Design For Six Sigma a její metodický přístup DMADV, která je kombinací kreativních nástrojů a strukturovaného analytického přístupu. Tato metodika je primárně určena pro design procesů, ale úspěšně lze aplikovat i na nové produkty či služby.

Během kurzu se účastníci naučí praktikovat nástroje DFSS na skutečném procesu, který kompletně navrhneme. Zaměříme se na hledání funkčních parametrů a budeme kvantifikovat potřeby zákazníků (nástroje Kano a QFD). Pomocí inovativních, kreativních postupů i analytických nástrojů hledáme nejlepší koncept(y), které vyhodnocujeme a poté implementujeme.

Důraz je kladen na strukturu a praktické procvičení všech fází. Metodika i jednotlivé nástroje jsou demonstrovány na reálných příkladech. Účastníci si vyzkouší design vybraného tématu v malých týmem. Maximálně praktické!

Naučíte se

 • Navrhovat nové procesy (pomocí projektové metodiky DMADV).
 • Zaručit maximální kvalitu produktů a služeb již při jejich vzniku.
 • Podporovat vývoj produktů a služeb efektivními procesy.
 • Efektivně sbírat a analyzovat zákaznické požadavky na nový proces.
 • Navrhnout různé varianty nového procesu a vybrat tu nejlepší.
 • Eliminovat rizika při implementaci a odhadnout finanční přínosy nového procesu.
 • Přes 10 nových nástrojů: QFD, KJ Analýza, DFMEA, SCAMPER, HIT Matrix aj.

Cena: 8 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 680 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením subjektivně spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

Školení DFSS od společnosti ICG  bylo vysoce interaktivní a zaměřeno na naše konkrétní aplikace. Lektor předvedl velkou odbornost jak v terénu, tak při zajišťování toho, aby trénink byl zároveň účinný i zábavný. Já bych školení určitě doporučil každé organizaci, která má o tuto problematiku zájem.
Thomas FouchardLego Production s.r.o., Seior Quality Manager Specialist
Školení DFSS bylo pro mne velmi poučné a přínosné. Přestože školení je náročné na celodenní pozornost, simulační hra, ve které je prakticky procvičována probíraná látka, dokáže vždy odlehčit vysokou míru sousetředění a krásně aplikuje Komenského "Škola hrou". Díky tomuto školení jsem se naučila mnoho nových metod a postupů. Ale hlavně, že při realizaci nového požadavku je nutné neustále myslet na požadavky zákazníka a že doslovné naplňování zadání sponzora rozhodně nevede ke spokojenosti zákazníka.
Renata HorákováMinisterstvo vnitra
Velmi děkuji za zaslané materiály, podobně jako přínosné školení, kterého jsem se měl možnost díky Vaší společnosti a Vašim dvěma lektorům zúčastnit. Jak lektor na LSS, tak lektor na DFSS byli skuteční profesionálové a díky své důkladné přípravě nezanedbali žádnou z částí tréninku. Už se těším na první vhodný projekt, se kterým se budu moci přihlásit k certifikaci LSS za vedení ICG-Capability. Budu velmi rád, když se budu moci opět zúčastnit dalšího z Vašich nabízených školení. Jen tak dál.
Tomáš TittlO2, Product manager
Oba lektoři jsou vysoce kvalifikovaní, zkušení a velmi profesionální školitelé a odborníci v metodologii Lean Six Sigma. Jimi provedená školení byla hodnocena pozitivně, s vysokou mírou spokojenosti. Jejich vlastní zkušenosti zvyšují hodnotu školení. Oba dva mohu vřele doporučit.
Lucia PetrušováKomerční banka, Lean Six Sigma Competency Centre

Celkové hodnocení školení

9.1 91 %

Hodnotilo 37 účastníků

Termíny školení

 • Praha, Počet dnů: 2
  • 14. – 15. 10. 2020
  Rezervovat

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

MINITAB 19 Logo Minitab

Statistický software Minitab 19 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací