Black Belt

Školení Black Belt je intenzivní vzdělávací program v oblasti procesního a projektového řízení zakončený mezinárodně uznávaným certifikátem.

Nejvyšší certifikační úroveň!
19 denní školení v oblasti procesního řízení a optimalizace. Staňte se Black Belty a získejte mezinárodně uznávaný certifikát!

Školení Black Belt je jedním z nejkomplexnějších vzdělávacích programů v oblasti procesního a projektového řízení. Školení je zpravidla rozloženo do 2 až 3 měsíců, kdy je kombinována výuka a práce na reálných projektech. Tento kurz nabízíme i jako nástavbu školení Green Belt (pro již vyškolené Green Belty) ve zkrácené časové verzi.

Vyškolený „Black Belt“ řídí rozsáhlé procesně-zlepšovací projekty napříč společností, přičemž dosahuje podstatných změn ve firemních procesech s cílem dosáhnout výrazných finančních přínosů (dle průzkumu trhu přinese každý projekt průměrně 3,2 mil. Kč) a zvýšení kvality a spokojenosti zákazníků.

Školení nově obsahuje modul Change managementu (řízení změn), modul facilitace a řízení workshopů, samostatná kapitola je věnována inovacím a designu.

Školení Black Belt již dávno není školením statistiky. Jedná se o komplexní přístup k řešení procesních problémů. Při analýze procesů Vás nebudeme učit složité vzorce, ale naučíme Vás používat nejmodernější analytické nástroje v programu Minitab 18.

Naučíte se

  • Zavést procesní řízení do firmy.
  • Provést procesní audit.
  • Řídit velké projekty zaměřené na procesní zlepšování.
  • Řídit pracovní tým (formou workshopů).
  • Analyzovat sebraná data (detailní analytické nástroje).
  • Navrhnout nejlepší řešení, provést pilot a implementovat jej.
  • Vyčíslit finanční přínos projektu.


Cena: 73 000 Kč + DPH / osobu

školení Green Belt (6 dnů) + Black Belt nástavba (13 dnů), vhodné  pro uchazeče bez předchozích zkušeností v Lean Six Sigma

nebo

Cena: 49 000 Kč + DPH / osobu

(13 dnů školení – zkrácená verze pro ty, kteří již absolvovali školení Green Belt)

V ceně kurzu: školicí materiály, případové studie, šablony k doručení projektů, 8 ukázkových projektů, literatura a nástěnné mapy (česky a anglicky), občerstvení a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Certifikace

Po absolvování školení Lean Six Sigma Black Belt a úspěšném složení závěrečného testu (alespoň 80%, test se skládá ze 40 otázek) dostanete od nás osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Black Belt.

Absolvent může pokračovat v certifikaci „Certified Lean Six Sigma Black Belt, pro kterou je nutné realizovat 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Podstatou je praktické vyzkoušení vybraných nástrojů a zlepšení konkrétního procesu. V rámci kurzu účastník obdrží profesionální projektové šablony, které výrazně zjednodušují práci na projektu. Pro získání certifikace je nutné projekt obhájit před komisí v sídle společnosti ICG-Capability. Certifikační proces i obhajoba jsou zahrnuty v ceně kurzu. Náročnost kurzu je v souladu s celosvětově uznávanými požadavky asociace ASQ.

 

 

Reference na školení

Školení bylo velmi dobře organizováno a mělo velkou přidanou hodnotu pro mé profesionální potřeby. Teorie a interaktivní workshopy byly dostatečně vyvážené tak, aby vedly k jasnému vysvětlení pravidel DMAIC, nástrojů a principů. Základní pojmy byly velmi dobře vysvětleny a také procvičeny.
Petr MusilCooper-Standard Automotive, Continuous Improvement Manager
Děkuji velmi za profesionální školení Lean Six Sigma. Školení bylo na vysoké úrovni a mohu ho doporučit všem, kteří se zajímají o Lean a Six Sigmu. Jelikož budeme tyto metodologie používat, jsem velice rád, že má Vaše společnost zájem s nám dále pomáhat. Naše firma Sejong Czech s Vámi bude dále ráda spolupracovat jak při konzultaci projektů, tak i při dalším školení našich zaměstnanců.
Michal TyrlíkSejong, Quality specialist
O školení Lean Six Sigma jsem jako první slyšel od svých kolegů, kteří jím prošli přede mnou. Sám jsem si požádal o možnost absolvování části Green Belt a nakonec jsem od zaměstnavatele dostal rovnou i důvěru absolvovat Black Belt. I když jsem něco slyšel, vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Nicméně již od prvního dne jsem viděl, že je to zatím nejlepší skolení na téma zlepšování procesu, které jsem kdy měl možnost slyšet. Celá metodika na mě udělala velmi pozitivní dojem svou propracovaností a univerzálností. Velmi se mi hodí do mé náplně práce jako celek a mnoho jednotlivých nástrojů mohu využít i samostatně. Rád bych také pochválil vysokou úroveň školitelů. Obzvlášť patrné bylo, že neučí jen nějakou teorii, ale že většinu, ne-li vše, znají dobře z praxe. Přínosem pro mě byl i kurz, kde byli účastníci i z jiných firem, se kterými jsem mohl sdílet různé zkušenosti. Celé školení mohu vřele doporučit všem, kterých se tyká jakákoli práce s procesy apod.
Jiří OndříčekPanasonic AVC Networks Czech
S ICG-Capability jsem absolvovala dvě dlouhodobá školení a mohu říci, že se jedná o pětihvězdičkové školení; top kvality. Školení je vedeno poutavou formou profesionálními a zkušenými lektory, kteří se vždy zajímají o porozumění probíraného tématu, teorii vysvětlují na praktických příkladech a v neposlední řadě vycházejí vstříc individuálním potřebám studentů. Vřele doporučuji!
Vladimíra DrechslerováČSOB, Operation Excellence
Školenie bolo interaktívne s množstvom príkladov z praxe a tiež cvičeniami, kde sme si mohli danú tematiku odskúšať. Okrem štatistických metód a tiež LEAN prístupu ma zaujali techniky Soft skills, ktoré sú veľmi dôležité pri BB projektoch a ich úspešnom zvládnutí.
Jan ZigoMagna Slovteca, Black Belt Magna Mirrors

Celkové hodnocení školení

9.1 91 %

Hodnotilo 55 účastníků

Termíny školení

  • Praha, Počet dnů: 13
    • 22. – 26. 10. 2018
    • 12. – 14. 11. 2018
    • 03. – 07. 12. 2018
    Rezervovat
  • Praha, Počet dnů: 13
    • 13. – 17. 05. 2019
    • 03. – 06. 06. 2019
    • 24. – 27. 06. 2019
    Rezervovat
  • Praha, Počet dnů: 13
    • 04. – 08. 11. 2019
    • 25. – 28. 11. 2019
    • 16. – 19. 12. 2019
    Rezervovat

Kontaktní osoba

MINITAB 18 Logo Minitab

Statistický software Minitab 18 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací

Závazná přihláška

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

MINITAB 18 Logo Minitab

Statistický software Minitab 18 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací