Black Belt – ONLINE

Školení Lean Six Sigma Black Belt v intenzivním formátu "Online Summer Camp", sestávajícím z 12 půldenních modulů. Staňte se Black Belty a získejte mezinárodně uznávaný certifikát!

Školení Lean Six Sigma Black Belt je intenzivní vzdělávací program v oblasti procesního a projektového řízení zakončený mezinárodně uznávaným certifikátem.

Připravili jsme pro Vás intenzivní online verzi školení Black Belt. Toto školení je zpravidla rozloženo do 2 až 3 měsíců, v rámci „Online Summer Camp“ Black Belt však celý kurz absolvujete v rámci 4 týdnů.

Celý kurz je veden online formou za pomoci profesionálních digitálních platforem. Dva zkušení Master Black Belti poskytují „živý“ výklad, vedou virtuální workshopy, řídí simulace a poskytují podporu v průběhu celého kurzu i po jeho skončení. Součástí školení je online koučink Vašeho projektu zkušeným konzultantem ICG, a samozřejmě i všechny standardy, na které jste zvyklí z klasického školení v učebně.

Školení Black Belt je jedním z nejkomplexnějších vzdělávacích programů v oblasti procesního a projektového řízení. Vyškolený „Black Belt“ řídí rozsáhlé procesně-zlepšovací projekty napříč společností, přičemž dosahuje podstatných změn ve firemních procesech s cílem dosáhnout výrazných finančních přínosů a zvýšení kvality a spokojenosti zákazníků. Všechny nástroje a techniky jsou podrobně probrány. Velký důraz je kladen na provádění analýzy dat, analýzy procesů a statistické nástroje řízení procesů.

Školení Black Belt již dávno není školením statistiky. Jedná se o komplexní přístup k řešení procesních problémů. Při analýze procesů Vás nebudeme učit složité vzorce, ale naučíme Vás používat nejmodernější analytické nástroje v programu Minitab. Všechny nástroje si také procvičíme v rámci online simulační hry.

Black Belt musí být špičkovým facilitátorem, a proto je této úloze věnována velká pozornost i praktická cvičení – část školení je zaměřená na komunikaci s klíčovými manažery, „stakeholdery“ procesu a na techniky implementace a řízení změn.

Školení je zakončeno přípravou k certifikaci, po splnění podmínek certifikace je absolventovi udělen diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Black Belt, který patří k mezinárodně uznávaným certifikacím.

Naučíte se

 • Zavést procesní řízení do firmy.
 • Provést procesní audit – najít příležitosti.
 • Řídit velké projekty zaměřené na procesní zlepšování.
 • Řídit, vést a motivovat pracovní tým.
 • Analyzovat sebraná data a identifikovat kořenové příčiny problémů pomocí komplexních statistických nástrojů.
 • Navrhnout nejlepší řešení, provést pilot a implementovat jej.
 • Vyčíslit finanční přínos projektu.
 • Kombinovat přístupy DMAIC, DFSS a KAIZEN

Proč online školení může být právě pro Vás?

 • Podpora dvou zkušených Master Black Beltů na celém online kurzu i po jeho skončení.
 • Menší časová náročnost během dne – školení je rozděleno do více časových bloků: 12x virtuální školení (8:30 – 13:00)  + možnost konzultace a rekapitulace + úkoly a cvičení, individuální koučink a výklad s každým účastníkem, práce ve skupině a závěrečný online certifikační test.
 • Zachování základních pilířů: Simulační hra, práce v týmu (virtuální), výklad s elektronickým white-boardem, online zkušební otázky a test i samotná certifikace.
 • Výuka bez cestovních nákladů a celodenní nepřítomnosti v zaměstnání.
 • Využití nových digitálních nástrojů (ZOOM, Menti, Orchidea a Odoo platforma) umožňuje zvýšení interaktivity programu a  navíc si osvojíte používání nástrojů digitální spolupráce a řešení problémů pro Vaši další práci.
 • Zachována možnost diskuzí s ostatními účastníky z jiných společností v reálném čase pomocí virtuálních mini-workshopů díky digitálním aplikacím.
 • Garance kvality na školení, jak je naším dobrým zvykem.
 • Kompletní školicí materiály
 • Lepší cena oproti klasickému prezenčnímu kurzu.

V celkovém součtu každému účastníkovi věnujeme podstatně více času než u klasického kurzu. Součástí jsou i individuální video hovory a možnost chatu po celou dobu kurzu i po něm. 

Podívejte se na srovnání obou typů Black Belt kurzů
Video: 4 klíčové faktory úspěchu našich online školení
Podívejte se, jaké nástroje používáme k zajištění nejvyšší kvality našich školení a workshopů.

Zvýhodněná cena „Online Summer Camp“:

32 000 CZK + DPH / osobu (1 100 EUR + DPH / osobu)

Cena včetně DPH (21 %): 38 720 Kč / 1 331 EUR

Tato verze školení je určena pro ty, kteří již absolvovali školení Green Belt od ICG nebo jiného poskytovatele

V ceně: 12×0,5 dne školení, školicí materiály, případové studie, projektové šablony, podpora na projektu, certifikační proces a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

Pro účast na kurzu budete potřebovat připojení na internet a možnost instalovat si nebo použít on-line aplikaci programu Zoom (není potřeba registrace, zde si můžete vyzkoušet, zda Vám Zoom funguje).

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Pokud máte zájem o standardní formát Black Belt školení, klikněte zde.

Certifikace

Po absolvování školení Lean Six Sigma Black Belt a úspěšném složení závěrečného testu (alespoň 80%, test se skládá ze 40 otázek) dostanete od nás osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Black Belt.

Absolvent může pokračovat v certifikaci „Certified Lean Six Sigma Black Belt, pro kterou je nutné realizovat 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Podstatou je praktické vyzkoušení vybraných nástrojů a zlepšení konkrétního procesu. V rámci kurzu účastník obdrží profesionální projektové šablony, které výrazně zjednodušují práci na projektu. Pro získání certifikace je nutné projekt obhájit před komisí (rovněž možné online). Certifikační proces i obhajoba jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Termíny školení

 • Online, Počet dnů: 12
  • 17. – 20. 08. 2020
  • 24. – 27. 08. 2020
  • 02. – 04. 09. 2020
  • 08. 09. 2020
  • (anglicky)
  • každý den 08:30-13:00
  Rezervovat

Kontaktní osoba

Green Belt Online

Certifikované školení Lean Six Sigma Green Belt v online formátu. Dva zkušení Master Black Belti poskytují „živý“ výklad, vedou virtuální workshopy, řídí simulace a poskytují podporu v průběhu celého kurzu i po jeho skončení.

Více informací

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

MINITAB 19 Logo Minitab

Statistický software Minitab 19 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací