Analýza měřících systémů (MSA)

Školení připraví účastníky na provádění studií MSA v softwaru Minitab. Cílem je představit statisticky náročnou metodiku srozumitelně a prakticky. Pro účast stačí znalost Minitabu a základní statistiky.

Měřící systémy jsou naše „druhé oči“, kterými každý den sledujeme procesy ve firmě.

Analýza měřících systémů poskytuje metodiku, jak zjistit, že datům získaným měřením můžeme důvěřovat.

Na školení se srozumitelnou formou seznámíte s teorií, kterou je nezbytné znát pro úspěšné provádění MSA. Vysvětlíme a ilustrujeme základní pojmy. Získáte praktické rady, jak studie připravovat. Představíme vám zásady, které vám pomohou MSA úspěšně aplikovat ve specifickém prostředí vaší firmy.

Velký prostor budeme věnovat procvičování analýz v softwaru Minitab a interpretaci výstupů. I zde platí, že především praxe dělá mistra.

Typické situace, ve kterých školení využijete

 • Potřebujete prověřit vaše měřící metody, je to jeden z požadavků jištění kvality
 • Vaši zákazníci požadují studie MSA pro dodávaný produkt, nebo mají připomínky k vašim stávajícím
 • Ovládáte práci v Minitabu a základní statistiku, ale potřebujete prohloubit znalosti o této metodice a procvičit si ji na případových studiích
 • Nejste si jistí, zda studie MSA provádíte kvalitně, máte nálezy z auditů týkající se studií MSA
 • Máte nejasnosti ohledně aplikace metodiky MSA ve specifickém prostředí vašich procesů

Naučíte se

 • K čemu slouží Analýza měřících systémů a co vše vám o vašem měření může říct
 • Co znamenají pojmy správnost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost.
 • Doporučený postup jak studie provádět (od přípravy, designu až po vyhodnocení a tvorbu závěrů)
 • MSA typ 1: vysvětlíme pojmy a ukazatele (bias, linearita, stabilita, referenční vzorek, Cg, Cgk)
 • MSA typ 2: pro atributivní data, Kappa ukazatel
 • MSA typ 2: pro kontinuální data, design „Crossed“ a „Nested“, specifika studie pro destrukční měření
 • Na případových studiích procvičíme interpretaci výsledků a hodnocení kvality měřících systémů dle AIAG.

Cena:   4 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 4 840 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: jeden den školení, školicí materiály, zapůjčení notebooku se softwarem Minitab a občerstvení po celou dobu kurzu. Garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

V rámci jednoho dne bylo srozumitelně představeno mně i kolegům náročné téma, děkuji též za ochotu odpovídat na dotazy a probírat konkrétní příklady. Školení MSA hodnotím kladně.
Lukáš PulkertFresenius Kabi Horatev CZ s.r.o., QA specialist, QM Department

Kontaktní osoba

MINITAB 19 Logo Minitab

Statistický software Minitab 19 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.