Analýza měřících systémů (MSA)

Školení připraví účastníky na provádění studií MSA v softwaru Minitab. Cílem je představit statisticky náročnou metodiku srozumitelně a prakticky. Pro účast stačí znalost Minitabu a základní statistiky.

Měřící systémy jsou naše „druhé oči“, kterými každý den sledujeme procesy ve firmě.

Analýza měřících systémů poskytuje metodiku, jak zjistit, že datům získaným měřením můžeme důvěřovat.

Na školení se srozumitelnou formou seznámíte s teorií, kterou je nezbytné znát pro úspěšné provádění MSA. Vysvětlíme a ilustrujeme základní pojmy. Získáte praktické rady, jak studie připravovat. Představíme vám zásady, které vám pomohou MSA úspěšně aplikovat ve specifickém prostředí vaší firmy.

Velký prostor budeme věnovat procvičování analýz v softwaru Minitab a interpretaci výstupů. I zde platí, že především praxe dělá mistra.

Typické situace, ve kterých školení využijete

 • Potřebujete prověřit vaše měřící metody, je to jeden z požadavků jištění kvality
 • Vaši zákazníci požadují studie MSA pro dodávaný produkt, nebo mají připomínky k vašim stávajícím
 • Ovládáte práci v Minitabu a základní statistiku, ale potřebujete prohloubit znalosti o této metodice a procvičit si ji na případových studiích
 • Nejste si jistí, zda studie MSA provádíte kvalitně, máte nálezy z auditů týkající se studií MSA
 • Máte nejasnosti ohledně aplikace metodiky MSA ve specifickém prostředí vašich procesů

Naučíte se

 • K čemu slouží Analýza měřících systémů a co vše vám o vašem měření může říct
 • Co znamenají pojmy správnost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost.
 • Doporučený postup jak studie provádět (od přípravy, designu až po vyhodnocení a tvorbu závěrů)
 • MSA typ 1: vysvětlíme pojmy a ukazatele (bias, linearita, stabilita, referenční vzorek, Cg, Cgk)
 • MSA typ 2: pro atributivní data, Kappa ukazatel
 • MSA typ 2: pro kontinuální data, design „Crossed“ a „Nested“, specifika studie pro destrukční měření
 • Na případových studiích procvičíme interpretaci výsledků a hodnocení kvality měřících systémů dle AIAG.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

V rámci jednoho dne bylo srozumitelně představeno mně i kolegům náročné téma, děkuji též za ochotu odpovídat na dotazy a probírat konkrétní příklady. Školení MSA hodnotím kladně.
Lukáš PulkertFresenius Kabi Horatev CZ s.r.o., QA specialist, QM Department

Kontaktní osoba

MINITAB Logo Minitab

Statistický software Minitab poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.