Toyota Kata koučink v praxi

Školení systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

„Postupně odhalujte svou cestu kupředu směrem k plnění náročných úkolů!“

Školení Toyota Kata koučink v praxi se zaměřuje na vedoucí zaměstnance a rozvoj jejich dovedností zlepšovat procesy a učit vědecký přístup řešení problémů své podřízené vedoucí zaměstnance. Cílem je naučit promyšlený, efektivní a sdílený způsob práce v celé organizaci.

Vedoucí zaměstnanci jsou pečlivě připraveni na své role v učící se organizaci, aby byli vnitřně motivovaní plnit výzvy, které jim každodenní praxe přináší. Učí se, jak správně zadávat náročné úkoly, spolupracovat a učit své zaměstnance ve vedoucích pozicích systematickému vědeckému přístupu.

Zavedením každodenní rutiny koučovacích setkání vedoucích zaměstnanců přímo na pracovišti, vede Toyota kata k rozvoji žádoucích vzorců chování, myšlení a k vnitřní motivaci každým dnem být lepší. Procvičování chtěného jednání musí být součástí normální denní práce. Zlepšovací kata umožňuje nejen plnit požadované cíle, ale i rozvoj lidí při práci na nich a neustálé zlepšování procesů.

Zlepšovací kata – vědecký přístup ke zlepšování procesů

Pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu přímo ve Vaší organizaci nabízíme rovněž komplexní program Toyota Kata koučink.

Typické situace, ve kterých školení využijete

 • Chcete vybudovat „učící se“ organizaci a motivovat své zaměstnance k aktivnímu přístupu při řešení problémů.
 • Potřebujete rozvíjet manažerské dovednosti vlastníků procesů zejména jejich schopnost systematicky zlepšovat své procesy a vytvářet prostředí pro plnění náročných úkolů.
 • Máte problematické procesy, které se nedaří dlouhodobě zlepšit a akční plány nezabírají.

Naučíte se

 • Používat vědecký přístup Zlepšovací katy a Kata koučinku při zlepšování procesu.
 • Správně definovat směr zlepšování nebo náročný úkol pro zajištění plnění vize a strategie společnosti.
 • Analyzovat a porozumět současnému stavu procesu a následně definovat příští cílový stav na cestě ke splnění náročného úkolu.
 • Definovat překážky dosažení cílového stavu.
 • Postupně odhalovat cestu k dosažení cílového stavu pomocí experimentů a PDCA cyklu procesu učení se.

Cena otevřeného školení: 8 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 680 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, osvědčení a občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.