Manažer jako kouč

Koučování předává lidem zodpovědnost, učí je zaměřovat se na řešení, individuálně přispívat, pracovat efektivně a vede k dlouhodobým pozitivním změnám. Naučte se koučovat své zaměstnance, dejte jim jasný směr, důvěru a prostor a pozitivně se to projeví na výsledcích, osobní angažovanosti jednotlivců i atmosféře v týmu.

"Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, nerostou. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity." - Johann Wolfgang von Goethe

Skupina, pracovní skupina a tým nejsou to samé. Skupina musí v tým dozrát. K tomu potřebuje jasný směr, důvěru a prostor. Koučovací přístup pomáhá k tomu, aby manažer tyto 3 body skupině uměl dopřát a skupina je uměla kvalitně využít. Tým se stane samostatným, zodpovědným celkem, který nepotřebuje „vodit za ručičku“ a pracuje efektivně.

Je dobré být jako manažer koučem?

 • Chcete, aby tým fungoval efektivněji a uměl dobře použít své zdroje – sdílet zkušenosti, informace, vědomosti a aktivně postupoval v získávání nových zdrojů?
 • Chcete, aby se tým učil pracovat samostatně a byl odpovědný?
 • Chcete, aby členové přispívali k fungování týmu a přebírali individuální odpovědnost (ne jen se vezli za tahouny)?
 • Chcete vést individuální rozhovory a týmová setkání s jasnou strukturou, klást správné otázky k rozvoji kreativity, k inspirování, ale hlavně vše vyřčené převést v akci?
 • Chcete pustit některé oblasti práce – své či svých podřízených – ze své kontroly?
 • Chcete, aby se tým zaměřoval na řešení a uměl se podívat na situace a problémy z jiných úhlů pohledů?
 • Chcete tým rozpohybovat, naladit, sladit, stmelit?

Chcete? Potom ano, je dobré být jako manažer koučem.

Naučíte se

 • Jak můžete pomoci svému týmu, aby zrál a fungoval samostatně, efektivně a odpovědně
 • Co potřebujete ke koučování svého týmu
 • Jak se ptát, abyste rozvíjeli kreativitu a podněcovali jiný úhel pohledu (plánovací, koučovací a zázračné otázky)
 • Jakou má koučovací setkání strukturu a jak dodržet jeho proces
 • Aplikovat koučování v individuálních rozhovorech i týmových setkáních
 • Jak dosáhnout závazků jednotlivců při tvorbě akčních kroků, jak je kontrolovat či korigovat

Cena:  8 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 680 Kč

Po skončení kurzu účastník získá potvrzení o jeho úspěšném absolvování.

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

Školení splnilo má očekávání, obsah a forma byly dostačující. Tento typ školení s lektorkou Dášou doporučuji absolvovat.
Zuzana NedavaškováInnogy, Vedoucí týmu
Manažer jako kouč mi umožní více využít potenciál týmu a najít individuální přístup k jeho členům.
Václav ŠimekContinental Automotive Czech Republic s.r.o., Head of Maintenance

Celkové hodnocení školení

9 90 %

Hodnotilo 30 účastníků

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.