Kata koučink / PDSA

Školení systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

„Postupně odhalujte svou cestu kupředu směrem k plnění náročných úkolů!“

Školení Kata koučink / PDSA se zaměřuje na vedoucí zaměstnance a rozvoj jejich dovedností zlepšovat procesy a učit vědecký přístup řešení problémů své podřízené vedoucí zaměstnance. Cílem je naučit promyšlený, efektivní a sdílený způsob práce v celé organizaci.

Vedoucí zaměstnanci jsou pečlivě připraveni na své role v učící se organizaci, aby byli vnitřně motivovaní plnit výzvy, které jim každodenní praxe přináší. Učí se, jak správně zadávat náročné úkoly, spolupracovat a učit své zaměstnance ve vedoucích pozicích systematickému vědeckému přístupu.

Zavedením každodenní rutiny koučovacích setkání vedoucích zaměstnanců přímo na pracovišti, vede Kata koučink k rozvoji žádoucích vzorců chování, myšlení a k vnitřní motivaci každým dnem být lepší. Procvičování chtěného jednání musí být součástí normální denní práce. Zlepšovací kata umožňuje nejen plnit požadované cíle, ale i rozvoj lidí při práci na nich a neustálé zlepšování procesů.

Zlepšovací kata – vědecký přístup ke zlepšování procesů

Pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu přímo ve Vaší organizaci nabízíme rovněž komplexní program Kata koučink / PDSA.

Typické situace, ve kterých školení využijete

 • Chcete vybudovat „učící se“ organizaci a motivovat své zaměstnance k aktivnímu přístupu při řešení problémů.
 • Potřebujete rozvíjet manažerské dovednosti vlastníků procesů zejména jejich schopnost systematicky zlepšovat své procesy a vytvářet prostředí pro plnění náročných úkolů.
 • Máte problematické procesy, které se nedaří dlouhodobě zlepšit a akční plány nezabírají.

Naučíte se

 • Používat vědecký přístup Zlepšovací katy a Kata koučinku při zlepšování procesu.
 • Správně definovat směr zlepšování nebo náročný úkol pro zajištění plnění vize a strategie společnosti.
 • Analyzovat a porozumět současnému stavu procesu a následně definovat příští cílový stav na cestě ke splnění náročného úkolu.
 • Definovat překážky dosažení cílového stavu.
 • Postupně odhalovat cestu k dosažení cílového stavu pomocí experimentů a PDSA (Plan-Do-Study-Adjust) cyklu procesu učení se.

Cena školení v učebně: 8 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 680 Kč

Cena online školení: 7 500 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 075 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, osvědčení a občerstvení po celou dobu kurzu (v případě školení v učebně) a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

 • 21. – 22. 09. 2021

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

  Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Veškeré poskytnuté údaje budou zpracovány a uchovány po nezbytnou dobu spolupráce, max. však dva roky nebo do odvolání souhlasu se zpracováním. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

  Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.