Jak být skutečným leaderem

Půldenní seminář s interaktivní diskuzí na téma "Jak být skutečným leaderem." Přijďte se dozvědět, jak delegovat úkoly, rozvíjet dovednosti spolupracovníků, jak být pro svůj tým leaderem.

Takřka každý manažer či manažerka přemýšlí o tom, jak být pro svůj tým skutečným leaderem. Tuto ambici mají lidé na manažerských pozicích bez ohledu na obor, velikost organizace, postavení v organizaci či velikost týmu. Dobrou zprávou je, že naplnění této ambice není nereálné. Naopak, může to být relativně snadné, protože to není podmíněné geny, talentem či jinými předpoklady, které nelze ovlivnit.

Na druhou stranu platí, že leaderem se musí člověk stát. A může se jim stát nejen při řešení velkých strategických úkolů z pozice CEO, ale i při řešení úkolů v malém týmu uvnitř velké korporace. V obou případech se řeší otázky spojené nejen s každodenní operativou, ale i se směřováním týmu. Zároveň v souvislosti s faktem, že je na trhu práce nedostatek volných pracovních sil, nabývá úloha leaderů větší důležitosti.

Pojďme společně prodiskutovat některé z otázek, které se těchto témat úzce dotýkají.

Mimo jiné otevřeme tyto otázky:

  • Co mám dělat, abych byl lepším leaderem? Každý manažer chce být pro svůj tým leaderem, ale jak toho dosáhnout?
  • Proč se manažerům nedaří delegovat úkoly na své spolupracovníky? Jaký styl vedení lidí mám použít a kdy mohu delegovat?
  • Jak efektivně rozvíjet dovednosti spolupracovníků? A proč hlavní úlohu v rozvoji musí hrát sám spolupracovník?

V rámci interaktivní diskuse bude prostor i na dotazy účastníků.

Lektor: Jaroslav Salva se v roce 2018 vydal na cestu mentora a konzultanta s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji. K tomu využívá zkušenosti, které načerpal z předchozích 21 let práce na různých manažerských pozicích jak v malých českých společnostech tak i ve velkých amerických korporacích. Více o lektorovi zde.


Cena: 2 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 2 420 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: Půldenní seminář, školicí materiály, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Termíny školení

  • Praha, Počet dnů: 0.5
    • 25. 06. 2020 (9:00-13:00)
    Rezervovat

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.