Agilní řízení

Naučíme Vás základy metodologie Agile a provedeme Vás základními přístupy jejího uchopení jako Kanban a Scrum. Školení je podpořeno simulačními hrami, obsahuje příklady z praxe a důraz je kladen na to, aby probíraná tématika byla co nejvíce praktická a dále použitelná ve Vaší práci. Část školení je realizována agilní formou.

Agile je přístup, který umožňuje reagovat na měnící se prostředí

Agile je v současnosti velmi často skloňovaný pojem v managementu firem. Jedná se o nový trend, který umožňuje efektivní a flexibilní vedení projektů i celých společností. Jeho výhodou je, že nevyžaduje tvrdohlavé setrvávání u neaktuálního plánu, ale poskytuje techniky a nástroje, jak reagovat na neustále se měnící svět a požadavky. Zakládá se na zaměřování se na důležité věci, otevřenosti a komunikaci, spolupráci se zákazníkem a flexibilitě.

V našem školení Vás provedeme přístupem Agile. Chceme, abyste odcházeli a věděli, co tento pojem znamená. Také jaké jsou jeho základní principy a metody a hlavně, abyste měli představu, jak ho můžete využít ve své práci. Agile pochází z IT světa, ale my se budeme zaměřovat na jeho praktické využití i v ostatních oborech.

Důležitou součástí školení je doplnění výkladu simulačními hrami. Kromě nich obsahuje školení speciální prvek, kdy si konkrétní zaměření části druhého dne účastníci vybírají (agilně) sami.

Typické situace, ve kterých školení využijete:

  • V rámci našich projektů se často mění požadavky zákazníka a my na ně nejsme schopni pružně reagovat
  • Naše společnost zavádí Agilní řízení projektů, ale my s tím nemáme zkušenosti
  • Hledáme alternativu k řízení projektů procesním modelem waterfall. V některých projektech nám to nefunguje
  • Vnímám Agile jako pojem a chci pochopit, co to znamená prakticky
  • Nejsem z IT prostředí, ale myslím si, že mi Agile může pomoci

Naučíte se:

  • Základní principy Agile
  • Identifikovat vhodné momenty na jeho použití, vysvětlení VUCA světa
  • Jak Agile nasadit
  • Nejdůležitější nástroje z Agile včetně Scrum a Kanban

Pro koho je školení určeno:

  • Majitelé a vedoucí firem, projektoví manažeři, procesní specialisté a členové týmů, kteří budou pracovat agilním způsobem

Cena:  8 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 680 Kč

Po skončení kurzu účastník získá potvrzení o jeho úspěšném absolvování.

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.