Finanční řízení projektu

Finance jsou esenciálním prvkem každého podnikání a bez jejich znalosti je velmi obtížné činit jakákoliv strategická rozhodnutí. Tento jednodenní seminář Vás naučí sestavit vlastní projektový plán, stanovit peněžní toky a vyčíslit hodnotu projektu.

Finance jsou spojovacím prvkem mezi odvětvími a jejich znalost dodává manažerům kontrolu a nadhled.

Pro efektivní řízení projektů je stále důležitější jistá úroveň „finanční gramotnosti“.

Tento kurz je vhodným doplňkovým školením pro projektové a procesní manažery (green belt a black belty), kteří si chtějí rozšířit své znalosti a stát se tak kvalifikovanou protistranou pro ekonomické pracovníky a vedení společnosti při realizaci jejich projektového záměru.

Po absolvování školení zvládnete sestavit finanční plán, naučíte se stanovit cash-flow a vyčíslit hodnotu celého projektu. Dále porozumíte časové hodnotě peněz, zvládnete posoudit dopady možných rizik a osvojíte si základní finanční terminologii. Nabyté znalosti vám v praxi pomohou k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řízení vašich projektů.

Velký důraz je při školení kladen na práci v programu MS Excel, ve kterém jsou prováděny veškeré výpočty.

Typické situace

 • Řízení jakéhokoliv projektu s ohledem na hospodárnost, efektivnost a účelnost (3E)
 • Projektový manažer vybírá z několika možných investičních projektů
 • Prosazování projektového záměru před vedením společnosti a finančními pracovníky

Naučíte se

 • Osvojíte si základní finanční pojmy
 • Porozumíteúčetním výkazům
 • Naučíte se kalkulovat a plánovat náklady
 • Sestavíte cashflow a finanční plán projektu
 • Zvládnete porovnávat jednotlivé projekty mezi sebou
 • Budete umět analyzovat dopady rizik
 • Naučíte se používat MS Excel pro finanční výpočty

Cena: 4 000 Kč + DPH / osobu

Po skončení kurzu účastník získá osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 1 den školení, školicí materiály, případové studie a články, projektové šablony, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

 • 22. 05. 2018

Termíny školení

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.