Finanční řízení projektu

Finance jsou esenciálním prvkem každého podnikání a bez jejich znalosti je velmi obtížné činit jakákoliv strategická rozhodnutí. Tento jednodenní seminář Vás naučí sestavit vlastní projektový plán, stanovit peněžní toky a vyčíslit hodnotu projektu.

Finance jsou spojovacím prvkem mezi odvětvími a jejich znalost dodává manažerům kontrolu a nadhled.

Pro efektivní řízení projektů je stále důležitější jistá úroveň „finanční gramotnosti“.

Tento kurz je vhodným doplňkovým školením pro projektové a procesní manažery (green belt a black belty), kteří si chtějí rozšířit své znalosti a stát se tak kvalifikovanou protistranou pro ekonomické pracovníky a vedení společnosti při realizaci jejich projektového záměru.

Po absolvování školení zvládnete sestavit finanční plán, naučíte se stanovit cash-flow a vyčíslit hodnotu celého projektu. Dále porozumíte časové hodnotě peněz, zvládnete posoudit dopady možných rizik a osvojíte si základní finanční terminologii. Nabyté znalosti vám v praxi pomohou k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řízení vašich projektů.

Velký důraz je při školení kladen na práci v programu MS Excel, ve kterém jsou prováděny veškeré výpočty.

Typické situace

  • Řízení jakéhokoliv projektu s ohledem na hospodárnost, efektivnost a účelnost (3E)
  • Projektový manažer vybírá z několika možných investičních projektů
  • Prosazování projektového záměru před vedením společnosti a finančními pracovníky

Naučíte se

  • Osvojíte si základní finanční pojmy
  • Porozumíteúčetním výkazům
  • Naučíte se kalkulovat a plánovat náklady
  • Sestavíte cashflow a finanční plán projektu
  • Zvládnete porovnávat jednotlivé projekty mezi sebou
  • Budete umět analyzovat dopady rizik
  • Naučíte se používat MS Excel pro finanční výpočty

Cena: 4 000 Kč + DPH / osobu

Po skončení kurzu účastník získá osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 1 den školení, školicí materiály, případové studie a články, projektové šablony, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.