Finanční řízení projektu

Finance jsou esenciálním prvkem každého podnikání a bez jejich znalosti je velmi obtížné činit jakákoliv strategická rozhodnutí. Tento jednodenní seminář Vás naučí sestavit vlastní projektový plán, stanovit peněžní toky a vyčíslit hodnotu projektu.

Finance jsou spojovacím prvkem mezi odvětvími a jejich znalost dodává manažerům jistotu a nadhled.

Finance jsou esenciálním prvkem každého podnikání a bez jejich znalosti je velmi obtížné činit jakákoliv strategická rozhodnutí. Abychom mohli efektivně řídit projekty, či dokonce celou firmu, je nezbytné mít o financích dostatečné povědomí. Finanční řízení projektu je tedy vhodným doplňkovým školením pro projektové a procesní manažery, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a stát se tak kvalifikovanou protistranou pro finanční pracovníky a vedení společnosti, při prosazování vlastního projektového záměru. Po absolvování tohoto kurzu dokážete sestavit vlastní projektový plán, naučíte se stanovit peněžní toky a vyčíslit hodnotu projektu. Dále porozumíte časové hodnotě peněz, zvládnete posoudit dopady možných rizik a obhájit vlastní projektový záměr.

Typické situace

 • Projektový manažer řídí projekt s ohledem na omezené množství finančních prostředků
 • Rozhodování mezi několika investičními projekty
 • Prezentace projektového záměru členům vedení společnosti
 • Realizace klíčových strategických rozhodnutí ve firmě

Naučíte se

 • Stanovit cíle projektu
 • Sestavit „projektový“ plán
 • Určit přínosy a náklady projektu
 • Porozumět časové hodnotě peněz
 • Vypočítat návratnost investic
 • Odhadnout dopady vnějších vlivů na projekt
 • Prezentovat projektový záměr
 • Používat aplikaci MS Excel pro finanční výpočty

Moduly školení

Cena: 4 000 Kč + DPH / osobu

Po skončení kurzu účastník získá osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 1 den školení, školicí materiály, případové studie a články, projektové šablony, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Termíny školení

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.