Procesní řízení (BPM)

Dvoudenní školení procesního řízení (Business Process Management) naučí účastníky principům zavádění procesního řízení tak, aby bylo efektivní a udržitelné s cílem zvýšení výkonnosti podnikových procesů a zvýšení kvality směrem k zákazníkovi.

Procesní řízení není jen metodika. Představujeme unikátní program, který klade důraz na praktičnost před metodologií.

Školení poskytuje ucelený pohled na program zavádění procesního řízení do organizací na jakékoliv úrovni. Účastník školení si projde třemi fázemi a jednácti kroky programu zavedení procesního řízení se zaměřením na praktické procvičení klíčových nástrojů v každé z těchto fází. Případové studie a praktická cvičení zaručují pochopení jednotlivých nástrojů a jejich následné využití.

Školení Vám pomůže nalézt odpovědi na tyto časté otázky

 • Proč bych měl uvažovat o procesním řízení?
 • Z mého okolí znám neúspěšné pokusy o zavedení procesního řízení. Jak to tedy dělat správně?
 • Nemám se obávat přílišné byrokracie?

Typické situace, při kterých školení využijete

 • Máte nastavené strategické cíle, ale potřebujete je propojit s cíli jednotlivých procesů a zaměstnanců ve všech úrovních organizace.
 • Potřebujete zvýšit výkonnost podnikových procesů, ale nevíte kde začít.
 • Máte nastaveno mnoho procesních měření, ale přesto neplníte cíle.
 • Chcete zlepšovat procesy, ale nevíte, které jsou ty nejvhodnější.
 • Procesy jsou řízeny funkčně (přes oddělení) a vznikají „černé díry“ bez jasně definovaných odpovědností.
 • Zaměstnanci nevnímají vazbu mezi osobními cíli a cíli celé organizace.
 • Vaše firma již používá některé nástroje procesního řízení, ale vy potřebujete vytvořit fungující systém procesního řízení.

Naučíte se

  • Aplikovat principy zavádění procesního řízení – strategie a taktika.
  • Tvořit procesní model vč. jeho úrovní a parametrů.
  • Definovat požadavky na proces a využívat základní i pokročilé nástroje, jako jsou Balanced Scorecard, Quality Function Deployment.
  • Specifikovat Key Performance Indicators (KPI) pro různé úrovně organizace.
  • Nastavit kontroly procesu, zhodnotit jejich účinnost a efektivitu.
  • Měřit kvalitu a výkonnost procesu – produktivita, výtěžnost, způsobilost, statistické ukazatele.

Cena: 8 000 Kč + DPH / osobu

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, případové studie, šablony, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

Školení mi poskytlo ucelený přehled o problematice procesního řízení. Obsah byl strukturovaný dle jednotlivých procesních kroků. K lepšímu pochopení byly k dispozici kvalitní podklady. V průběhu školení jsme prováděli praktické příklady. Úroveň přednášejícího hodnotím velmi vysoko. Pro zájemce o komplexní problematiku procesního řízení mohu společnost ICG-Capability jen doporučit.
Tomáš DoležalHAUSER
Při plánování školení BPM jsme ocenili přípravu a proaktivní přístup lektora a jeho návštěvu v našem podniku. Mohli jsme si společně nastavit cíle a očekávání školení. Lektor také poznal lépe naše produkty, služby a také typ výroby. Program školení byl vhodně rozdělen na teoretickou a praktickou část. Velmi prospěšné byly praktické úlohy, kde bylo možné nástroje BPM procvičit. Školitel navíc k probírané látce zmiňoval příklady a praktické rady při zavádění BPM. Školení BPM-Procesní řízení doporučuji a je dle mého názoru jednou z nezbytných cest k lepšímu podniku, který má v budoucnu profitovat.
Jan MarekHAUSER, Quality manager
V rámci dalšího vzdělávání jsem se zúčastnil dvoudenního školení „Business Process Management“ u firmy ICG-Capability. Lektor byl zdatný řečník, po celou dobu jsem dokázal udržet pozornost a se zaujetím vstřebávat prezentované informace, které nám byly podávány zábavnou a srozumitelnou formou. Moje očekávání byla splněna. Utřídil jsem si nejasnosti, získal spoustu praktických tipů a těším se, až je aplikuji v praxi. Školení bych doporučil každému, kdo se touto problematikou zabývá.
Jiří FuidlHAUSER, Vedoucí prodeje
Společnost ICG-Capability pro nás připravila 2 denní školení na téma BPM – Procesní řízení.  Velmi oceňuji jejich individuální a flexibilní přístup při přípravě tohoto školení, které nám „ušili na míru“ na základě našich požadavků a přání. Samotné školení proběhlo v příjemné atmosféře a většinou obousměrnou komunikací a dialogem mezi účastníky a školiteli. Školitelé odvedli vysoce profesionální výkon. Velkým bonusem byla spousta jejich praktických zkušeností sdílených při řešení praktických cvičení. Společnost ICG-Capability mohu jen doporučit.
Petra ŽaludováVodafone, Senior Manager Customer Service

Celkové hodnocení školení

9.2 92 %

Hodnotilo 24 účastníků

Termíny školení

 • Praha, Počet dnů: 2
  • 08. – 09. 10. 2018
  Rezervovat
 • Praha, Počet dnů: 2
  • 11. – 12. 03. 2019
  Rezervovat
 • Praha, Počet dnů: 2
  • 13. – 14. 06. 2019
  Rezervovat

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.