TPM 40 – Produktivita klíčových strojů

Ucelený výukový program implementace a kontroly Celkové efektivity strojů a zařízení. Školení s řadou praktických cvičení doplněných o studie a samostatné práce ve Vaší výrobě i údržbě.

Ucelený výukový program implementace a kontroly Celkové efektivity strojů a zařízení. Obsahuje kompletní teorii pro zavedení TPM, rozšířené moduly zacílené na maximalizaci výkonu robotů a automatických linek, rozšíření o TPM pro efektivitu v Industry 4.0, rozšíření TPM pro MES systémy, propojení Lean technik do údržby, a naopak plnou implementaci údržby do štíhlého podniku.
Školení s řadou praktických cvičení doplněných o studie a samostatné práce ve Vaší výrobě i údržbě. Provedeme Vás teorií, vysvětlíme na příkladech, procvičíte si na domácích úkolech ve Vašem závodě. A po celou dobu se můžete ptát a my budeme odpovídat. Zapojíme Vás do benchmarkingu s kolegy v dalších továrnách.

Komu je určeno školení TPM 40

 • V prvé řadě manažerům, kteří chtějí pochopit, jak maximalizovat výkon svých zařízení.
 • V druhé řadě vedoucím a technikům údržeb, kteří umí svou odbornou profesi a chtějí se vzdělávat v systému řízení pro jejich oblasti.
 • A ve třetí řadě technikům, inženýrům, mistrům, leaderům výrobních jednotek, kteří se naučí vidět souvislosti, popsat příležitost a bezprostředně ji využít.

 Jak školení TPM 40 organizujeme?

 • Celkem 4 dny výuky v 8 ucelených blocích
 • Profesionální celobarevné školící materiály
 • Připravte si ve svém programu i čas na vypracování samostatných cvičení pro každý blok. V těchto cvičeních budete analyzovat, nebo implementovat na pilotním pracovišti aktuálně probírané techniky
 • V průběhu kurzu můžete konzultovat nastavení Vašeho systému
 • Doporučujeme vybrat si pilotní klíčový stroj a na něj soustředit všechna cvičení a analýzy. Využijte možností konzultací a nastavte novou úroveň efektivity TPM.

Osnova školení  TPM 40

Proč k nám na školení?

 • Jsme praktici, kteří se mnoho let zabývají analýzou a řešením procesní výkonnosti. Z údržby jsme vzešli a dnes do ní vracíme s mezioborovými znalostmi.
 • Dlouhodobě studujeme výrobní ztráty a příležitosti z nich plynoucí a uvědomujeme si nezbytné inovace v metodice TPM.
 • Uvědomujeme si náročnost práce a vytvořili jsme model školení, který Vám umožní se zapojit i přes Váš nabitý program.
 • Provedli jsme inovace v metodice TPM, aby odpovídala současným potřebám Industry 4.0
 • Na TPM 40 metodicky navazuje kurz Auditor TPM, kde si můžete vyškolit Vaše interní auditory, aby výstupy z TPM 40 dokázali kontrolovat a zapojit do interního auditu firmy.
 • TPM není jen údržba a údržba není TPM. Jsme si vědomi této skutečnosti. Sestavili jsme pro Vás kurz aktivující, motivující. Kurz plný znalostí a aplikované praxe.

Cena: 15 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 18 150 Kč

2 a více účastníků: 12 900 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 15 609 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 4 dny školení (8 výukových bloků), školicí materiály, osvědčení, konzultace nastavení Vašeho systému a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě nepříznivé situace s Covid19 bude prezenční výuka nahrazena plnohodnotným on-line.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

 

 • 12. – 13. 09. 2022
 • 26. – 27. 09. 2022

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

  Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

  *) are mandatory.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Podrobnosti o tom, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

  Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

  Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.