Toyota Kata a A3/PDSA – ONLINE

Online školení efektivního řešení problémů v praxi.
Školení systematického zlepšování procesu a řešení problémů použitím vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů a zvýšením schopnosti řešit problémy logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

„Postupně odhalujte svou cestu kupředu směrem k plnění náročných úkolů pro dosahování firemních cílů za současného rozvoje know-how vašich zaměstnanců!“

Máme pro Vás připraven intenzivní online trénink, na kterém Vás během 4 modulů v celkovém rozsahu 16 hodin seznámíme se základními přístupy pro efektivní řešení problémů. Chceme, abyste odcházeli a věděli, co Toyota Kata a A3/PDSA znamenají a jak je konkrétně můžete využít ve své práci.

Školení Toyota Kata a A3/PDSA – Efektivní řešení problémů v praxi je určeno pro vrcholový a střední management, vedoucí pracovníky z výrobního i administrativního prostředí všech úrovní řízení, procesní a průmyslové inženýry, technology a inženýry kvality.

Zavedením každodenní rutiny koučovacích setkání přímo na pracovišti, vede Toyota Kata k rozvoji žádoucích vzorců chování, myšlení a k vnitřní motivaci být každým dnem lepší. Vedoucí náročné úkoly nejen zadávají, ale při jejich plnění aktivně v rámci koučovací rutiny pomáhají hledat cesty k řešení toho, co mají zlepšovatelé ve svých rukou.

V případě problému, jehož řešení přesahuje možnosti daného pracoviště a je třeba zapojit mezioborový tým je vhodné dále pokračovat A3/PDSA přístupem. Namísto známějšího PDCA cyklu je pro Toyota katu a A3 stěžejní pracovat s použitím původního Demingova přístupu zvaného PDSA cyklus.

Skrz vysvětlený a aplikovaný cyklus PDSA pochopíte, jak důležité je plánovat své kroky a opravdu porozumět skutečné podstatě řešeného problému. V rámci A3 se dozvíte, jak postup řešení a poznání situace správně demonstrovat efektivním zápisem, vizualizací a následnou komunikací s dotčenými skupinami.

Díky robustnímu spojení Toyota Kata a A3/PDSA budete schopni přinášet skvělé výsledky, podložené řádným plánováním a volbou takových nápravných opatření, které řeší opravdové jádro vzniku problému a zároveň zajistíte rozvoj lidí při práci na nich a neustálé zlepšování procesů.

Cílem obou přístupů je naučit promyšlený, efektivní a sdílený způsob práce v celé organizaci a vytvořit tak skutečnou „učící se“ organizaci. Naše školení Vám ukáže, jak se stát skutečně profesionálním řešitelem problémů a výzev, které každodenní praxe přináší.

Kdy a co použít při řešení problémů

Toyota Kata, A3/PDSA, DMAIC nebo Implementační Kaizen - kdy a co použít při řešení problému

A pokud zjistíte, že potřebujete analyzovat data v procesu ještě více do hloubky pomocí grafické a statistické analýzy dat, požádejte o pomoc své Green popř. Black Belty nebo navštivte naše kurzy Lean Six Sigma Green nebo Black Belt. Časová náročnost těchto projektů je však odlišná, zatímco na Toyota Katu popř. A3/PDSA počítejte s 3-4 týdny, u projektů Lean Six Sigma počítejte minimálně s 14 týdny.

Toyota Kata

A3/PDSA

A3/PDSA

 

Typické situace, ve kterých školení využijete

 • Chcete vybudovat „učící se“ organizaci a motivovat své zaměstnance k aktivnímu přístupu při řešení problémů a plnění náročných úkolů.
 • Potřebujete rozvíjet manažerské dovednosti vlastníků procesů zejména jejich schopnost systematicky zlepšovat své procesy a řešit vzniklé problémy.
 • Máte problematické procesy, které se nedaří dlouhodobě zlepšit a dosavadní akční plány nezabírají. Řešíte ty samé problémy neustále dokola a zabírá Vám to spoustu času a úsilí.
 • Chcete budovat širokou základnu řešitelů problémů, kteří problémy nejen řeší, ale nakonec i vyřeší.
 • Cíle vaší firmy vás směrují ke snižování nákladů na nízkou kvalitu a provoz nestabilních procesů, zvýšení jejich efektivity a zkrácení časů.

Naučíte se

 • Používat vědecký přístup Zlepšovací katy při zlepšování procesu. Správně definovat směr zlepšování nebo náročný úkol pro zajištění plnění vize a strategie společnosti.
 • Analyzovat a porozumět současnému stavu procesu a následně definovat příští cílový stav na cestě ke splnění náročného úkolu. Definovat překážky dosažení cílového stavu.
 • Postupně odhalovat cestu k dosažení cílového stavu pomocí experimentů a PDSA cyklu procesu učení se.
 • Prakticky použít všechny části cyklu PDSA v rámci A3 přístupu praktického řešení problému. Sestavit srozumitelný a snadno komunikovatelný A3 report.
 • Identifikovat, rozebrat, popsat a řešit problém. Sadu postupů a nástrojů, které Vám pomohou problém pochopit a zvolit správná opatření k jeho řešení, aby se řešený problém už nikdy znovu neobjevil.
 • Co vše je potřeba k úspěšné aplikaci Toyota Katy a A3/PDSA ve Vaší firmě a proč jsou tyto přístupy základními kameny Lean kultury.

Proč online školení může být právě pro Vás?

 • Podpora dvou zkušených řešitelů problémů na celém online kurzu.
 • Menší časová náročnost během dne – vždy jen 4 hodiny virtuálních školení (8:00 – 12:00). 
 • Výuka bez cestovních nákladů a celodenní nepřítomnosti v zaměstnání.
 • Znalosti, přehlednost a jednoduchá aplikovatelnost do praxe.
 • Zachována možnost diskusí s ostatními účastníky z jiných společností v reálném čase pomocí virtuálních mini-workshopů díky digitálním aplikacím.
 • Praktické cvičení prostřednictvím virtuálního pracovního sešitu.
 • Materiály zaslané před a po školení.

Moduly školení

Toyota Kata 

Modul 1: Zlepšovací kata 

 • 4 kroky Zlepšovací katy 
 • Porozumět směru nebo náročnému úkolu 
 • Pochopit současný stav – procesní analýza 

Modul 2: Zlepšovací kata a Kata koučink 

 • Stanovit příští cílový stav a překážky dosažení cílového stavu 
 • Provádět experimenty – PDSA cykly na cestě kcíli 
 • Rozvoj nových dovedností a Kata koučink  

A3/PDSA 

Modul 3: Nástroj A3/PDSA  

 • Struktura a principy praktického řešení problémů pomocí nástroje A3 
 • Postupné řešení problému za pomocí nástroje A3 
 • Hledání a eliminace kořenových příčin problému 

Modul 4: A3/PDSA mentoring 

 • Stabilizace zlepšeného procesu
 • Role šampiona v A3 mentoringu 
 • Roadmapa profesionálního řešení problémů 

Harmonogram školení

Toyota Kata

A3/PDSA

Modul 1:

Modul 2:

Modul 3:

Modul 4:

14. 07. 
8:00 – 12:00 
15. 07.
8:00 – 12:00
20. 07.
8:00 – 12:00
21. 07.
8:00 – 12:00

Cena za celý program: 10 667 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 12 907 Kč

Možno zakoupit zvlášť jen 2 moduly (8 hodin) Toyota Kata nebo jen 2 moduly (8 hodin) A3/PDSA:

Cena za 2 moduly: 6 400 Kč + DPH / osobu. 

Cena včetně DPH (21 %): 7 744 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 2 nebo 4 moduly školení (zahrnuje dopolední virtuální školení + rekapitulace + úkoly a cvičení), práce ve skupině, školicí materiály v pdf, pomůcky a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

Pro účast na kurzu budete potřebovat připojení na internet a možnost instalovat si nebo použít on-line aplikaci programu Zoom (není potřeba registrace, zde si můžete vyzkoušet, zda Vám Zoom funguje).

Pro první vámi realizované řešení problému vám nabízíme 3 hodiny online koučování zdarma.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Termíny školení

 • Online, Počet dnů: 2
  • 14. – 15. 07. 2020
  • vždy 8:00 – 12:00
  • (moduly Toyota Kata)
  Rezervovat
 • Online, Počet dnů: 2
  • 20. – 21. 07. 2020
  • vždy 8:00 – 12:00
  • (moduly A3/PDSA)
  Rezervovat

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.