Lean Flow Expert

Trénink intenzivního zeštíhlování pracoviště s použitím technik SMED, TPM, PPS. Zacílení na odstraňování bariér plynulého toku snižováním ztrátových časů zařízení. Komplexní teorie, praxe v továrně, předání osobních zkušeností trenérů.

Přijeďte si pro své nové dovednosti.
Kurz je součástí certifikovaného programu LEAN EXPERT.

Kdekoliv existuje produkt pro zákazníka, existuje i tok hodnoty. Plynulost toku je omezována bariérami vytvářenými prostředím, technologií, organizací práce i naší vlastní prací. Naučíme vás techniky razantního snižování, či úplné deaktivace těchto bariér.

Podrobně se zaměříme na techniky rychlé změny výroby. Naučíme Vás realizaci klasické techniky SMED, i nové progresivní workshopové nástroje 3X a 1X. Kombinujeme výklad teorie a praktické cvičení na připravených videích z reálných situací. Výklad doplňujeme praktickými poznatky z dílenské praxe v odvětvích automotive, elektrotechnického, stavebního, medicínského průmyslu, strojírenství a dalších. Ve druhém bloku se budeme věnovat Totálně efektivní údržbě (TPM), a to ze dvou pohledů. Naučíme Vás, jak správně implementovat TPM do organizace a nahlédneme do efektivity údržbářských procesů očima Lean metodiky. Zaměříme se na klíčové ztráty stroje. Prohloubíme Vaše znalosti v oblasti autonomní, preventivní a prediktivní údržby. Naučíme Vás analyzovat údržbářské činnosti a měřit jejich produktivitu. A výsledně, jak tyto údržbářské činnosti zeštíhlit a zproduktivnit. Ve třetím bloku Vám předáme znalosti v oblastech rychlého řešení problémů (PPS), vizualizace a standardizace. Naučíme Vás aplikovat 5S tak, aby bylo efektivním nástrojem standardizace práce.

A nyní, jako jeden precizně vyškolený a připravený tým, zamíříme do hostitelské továrny na realizační workshop. Od této chvíle žádná teorie, jen praxe na připraveném výrobním procesu. Čeká Vás zážitek reálného pracovního workshopu facilitovaného zkušeným konzultantem. Provedeme detailní analýzu přestavby, preventivní údržby, plánované údržby a autonomní údržby. Bezprostředně si vyzkoušíme workshopové zeštíhlení. Vytvoříme komplexní řešení daného pracoviště. Sestavíme nový postup rychlé přestavby, navrhneme standardizaci pracoviště, vytvoříme standardy pro produktivnější provedení standardních údržbářských aktivit.

Jak je trénink sestaven?

Teorii školíme on-line. S využitím specializovaných softwarových nástrojů Vám budeme přednášet, společně budeme pracovat v jednom týmu, budete pracovat v malých skupinách, či budete plnit jednoduché domácí úkoly. V úvodních dvou tréninkových dnech projdete 12 hodinami teorie a přípravné praxe na příkladech a simulacích. Všechny vytvořené materiály si odnesete a hravě podle nich následně realizujete zeštíhlení bariér Vašich zařízení. Budete intenzivně pracovat, ale z pohodlí své kanceláře, či domova. Třetí den se sejdeme v recepci hostitelské továrny a začíná praktická část tréninku. Realizujeme intenzivní workshop na reálných pracovištích. Čtvrtý tréninkový den, již on-line, finalizujeme zpracování řešení, navrhneme závěrečnou standardizaci námi realizovaného štíhlého procesu.

Celkem 23 tréninkových hodin

1. den on-line trénink 8:00-11:00 a 12:00-15:00
2. den on-line trénink 8:00-11:00 a 12:00-15:00
3. den workshop v hostitelské továrně 9:00-17:00
4. den on-line workshop 9:00-12:00

Upozornění: vzhledem k obavám výrobních společností z COVID-19 budeme do odvolání školit výhradně on-line část programu (1. a 2. den).

 

Proč k nám na Lean Flow Expert?

 • Metodická přehlednost a vysoká odbornost výuky a následná jednoduchá aplikovatelnost do Vaší praxe
 • Zdarma on-line koučink Vaší realizace
 • Kombinace efektivní on-line výuky a poctivé praxe v továrně
 • Předáme Vám řadu praktických rad pro různé typy průmyslového prostředí
 • Možnost konzultací s odborníky z jiných společností
 • Návaznost metodiky i tréninku – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Garance kvality na školení
 • Kurz je součástí evropského certifikačního programu LEAN EXPERT skupiny ICG

Naučíte se

 • Techniku SMED pro zkracování přestaveb
 • Nové techniky Analytické techniky 3Z, 3X a jejich aplikace při deaktivaci bariér plynulého toku výroby
 • Novou progresivní workshopovou techniku 1X
 • Analyzovat a zeštíhlit údržbářské aktivity
 • Implementovat základy TPM
 • Techniky rychlého řešení problémů
 • Správné provedení techniky 5S, pochopíte problematické oblasti této metodiky
 • Vizualizovat a standardizovat zeštíhlené pracoviště

Co budete potřebovat

 • Připojení na internet pro on-line výuku
 • Možnost instalovat si / nebo použít on-line aplikaci programu Zoom
 • Pokud máte případné IT omezení programu, školte se na home-office z vlastního počítače
 • Pracovní boty a reflexní vestu na praxi do továrny

Cena: 12 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 14 520 Kč

Cena při 2 a více účastnících ze stejné firmy 11 000 Kč + DPH / osobu
Lean Flow Expert on-line (jen první 2 dny)
Uveďte do poznámky k registraci, pokud máte zájem pouze o  tuto zkrácenou verzi.
6 000 Kč + DPH / osobu

 

Upozornění: vzhledem k obavám výrobních společností z COVID-19 budeme do odvolání školit výhradně variantu „Lean Flow Expert on-line“ (jen první 2 dny za sníženou cenu 6 000 Kč + DPH).

 

Při zakoupení všech tří školení programu LEAN EXPERT nabízíme zvýhodněnou cenu.

V ceně: Celkem 23 hodin školení (výuka on-line + workshop v reálném prostředí vybrané výrobní firmy + on-line workshop), on-line koučink Vaší realizace, školicí materiály a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením subjektivně spokojeni.

Certifikace

Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování Lean Flow Expert.

Po absolvování všech tří nezávislých kurzů školícího programu a realizací 3 Kaizen Event workshopů ve vašem procesu je možno získat evropský certifikát Lean Expert vydaný mezinárodním konsorciem ICG.

Certifikační proces je již v ceně kurzu! ICG nabízí možnost bezplatných konzultací v průběhu školicího programu s cílem zvládnout úspěšně certifikaci Lean Expert.

 

V případě zájmu o uzavřené on-line firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

Školení bylo velmi přínosné. Zkušenosti ze školení mohu s přehledem uplatnit. Workshop přímo z výrobního prostředí a praktická cvičení hodnotu daného kurzu pouze podtrhly. O zkušenostech lektora nelze pochybovat a jeho vstřícnost či ochota vysvětlit danou problematiku byla příkladná.
Svatopluk BendaJohnson Controls Automotive Bor, Manufacturing engineer
Za mě super školení! Poutavé, přínosné školení s tématickými úkoly. Pro mě online školení lepší než dojíždět např. do Prahy. Pokud by byla možnost i do budoucna dělat online školení, jenom výhoda.
Jakub KráčmarFreudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., Procesní inženýr
Opět skvěle provedené školení, při kterém jsme si po krátké teoretické přípravě mohli prakticky vyzkoušet použití doporučených nástrojů pro mapování procesů, zkrácení doby přestavby na vstřikovacím lisu (kde jsme docílili zkrácení o 61%) a řešení problémů metodou PPS (Practical Problem Solving).
Miroslav KlečkaGrammer CZ, Warehouse Manager

Celkové hodnocení školení

9.6 96 %

Hodnotilo 40 účastníků

Termíny školení

 • Online, Počet dnů: 2
  • 06. – 07. 10. 2020
  • vždy 8:00-11:00 a 12:00-15:00
  Rezervovat

Kontaktní osoba

Lean Expert

Vzdělávací program certifikovaný skupinou ICG. Lean pro odborné pracovníky v  průmyslu.

Více informací

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

Lean Expert

Vzdělávací program certifikovaný skupinou ICG. Lean pro odborné pracovníky v  průmyslu.

Více informací