Lean Expert Quarter

LE Quarter je inovací v oblasti školení Lean nástrojů určený interním podnikovým týmům, které chtějí získat znalosti a současně je pevně provázat s praktickou realizací.

3 měsíce – 10 Vašich zaměstnanců – 1 pochopený a zeštíhlený proces.

Připravili jsme pro Vás nový formát výuky Lean technik a procesního zlepšování. Je určen vlastníkům procesů, kteří potřebují realizovat změnu svého procesu a aplikovat razantní zapojení svého týmu v oblasti Lean techniky.

Kurz je veden jako Lean projekt. Primárním cílem je pochopit Váš proces, identifikovat ztráty, příležitosti a realizovat fyzické zeštíhlení procesu. Účastníci absolvují komplexní metodiku výuky Lean Expert v 16 výukových tématech S každým tématem je provázáno osobní, nebo týmové praktické cvičení ve Vaší výrobě. Budete se učit analyzovat, budete trénovat realizaci, budete aktivně a postupně nabývat informací a současně zeštíhlovat Váš cílový proces.

Lean Expert Quarter má podobu pevného realizačního formátu v délce 3 měsíce. Pokud se rozhodnete pro tento program, pak investujete 20% kapacity svého týmu do školení, tréninku, praktické realizace zeštíhlení. Tedy každý účastník se bude po dobu 3 měsíců 4 hodiny týdně vzdělávat a 4 hodiny týdně realizovat praxi ve Vašem procesu.

Co získáte? 10 vyškolených specialistů, kteří rozumí Lean technice a aktivně ji aplikují na svůj vlastní proces. Výstupem jsou desítky mikro workshopů, komplexní Lean analýza a závěrečný týmový projekt zeštíhlení procesu.

ONLINE výuka

Online výuka probíhá pomocí programů Miro, Zoom (Teams), SharePointu ICG. Tato kombinace technické podpory nám umožní pracovat společně ve virtuálním prostoru a aktivně zapojit účastníky. Kombinujeme výklad teorie s praktickými analýzami, týmovým i samostatným cvičením. Účastníci mají komplexní online školící materiály. Vše, co vytvoříme při kurzu, vkládáme na virtuální white board v programu Miro. Budete tedy mít komplexní datový záznam výuky i informace neustále k dispozici.

Výuka probíhá v krátkých intenzivních blocích v pravidelném výukovém dnu a čase v rozsahu 3,5hod. V rámci třech výukových témat absolvujete rovněž 3 opakovací lekce pro ucelení a pochopení látky.

Praktický trénink v procesu

Na každý výukový blok navazuje osobní a týmové cvičení v praxi – ve Vašem procesu. Praktickému tréninku věnuje každý účastník 4 hodiny týdně. Na praxi budete precizně připraveni. Povedeme Vás k tomu, abyste si každou techniku ihned vyzkoušeli na Vašem provozu. Každé cvičení s Vámi probereme. Budeme Vám kouči i mentory.

Jako příklad realizované praxe můžeme uvést téma rychlé přestavby:
Vaším zadáním bude realizovat samostatně analýzu přestavby technikou 3X. V malém mikro týmu sestavíte SMED analýzu a navrhnete řešení. Vaším týmovým úkolem bude mikro workshop zkrácení přestavby technikou 1X. Výstupem cvičení bude 3-5 analyzovaných přestaveb, 2-3 realizace zkrácení přestavby. Výstupy budete mít i v dalších oblastech – motivaci k práci, přesvědčení o realizovatelnosti změny, týmovém zapojení.

Co se naučíte

 • Vidět a měřit příležitost k zeštíhlení: 9 druhů plýtvání, 3Z, 3X, 1X, hodnotová analýza.
 • Value Stream Mapping – VSM: příprava VSM, sestavení, vizualizace MIRO, Excel.
 • Value Stream Design – VSD: principy sestavení VSD, plán realizace.
 • Uzlovou mapu procesu – NOD<>VSM: VSM pro kombinačně složité procesy.
 • Definovat strategii zeštíhlení: sestavení road mapy zeštíhlení, CTQ, cíle, kontrola.
 • Realizovat Kaizen: principy, quick Kaizen, Kaizen Event, Multi-Kaizen.
 • SMED – techniku rychlé přestavby: principy, analýza, sestavení řešení, implementace.
 • Alternativní techniky rychlé přestavby: hodnotová analýza, analytické 3X, workshopové 1X.
 • TPM – autonomní a preventivní údržba: základní ztráty, OEE, kritické body prevence.
 • TPM – audit výkonnosti a ztrát zařízení: komplexní pohled na ztráty a nastavení TPM programu.
 • Lean analýza v interní logistice: rampa, zaskladnění, zakladače, kardex, AGV.
 • Zásobování, Milk Run: principy, lean analýza, zavedení Milk run, měření.
 • Štíhlá montáž: ergonomie, pohyb, OPF, balancování, layout.
 • JIS a JIT: principy, analýza JIS/JIT, zavedení, řízení.
 • Standardizace: principy, techniky, propojení s 5S.

Typický výstup z kurzu

 • Komplexní Lean analýza procesu vytvořena Vaším týmem
 • Sestavená mapa toku hodnoty – VSM
 • Vytvořená mapa budoucího stavu – VSD
 • Série realizačních mikro workshopů – lokální zeštíhlení / zlepšení
 • Týmový Lean projekt – komplexní zeštíhlení procesu
 • 10 vyškolených – praktikujících Lean Expertů

Rozsah školení

 • 40 výukových hodin v online prostředí – 12 výukových bloků
 • 8 hodin opakovacích cvičení – 3 výukové bloky
 • 2 hodiny závěrečný test a prezentace výsledků
 • Koučink Vašeho týmu
 • Konzultační podpora Vašeho týmového projektu
 • Certifikace Lean Expert součástí programu

Proč k nám na Lean Expert Quarter?

 • Metodická přehlednost a odbornost výuky
 • Naučíme Vás teorii, předáme Vám praktické postupy
 • Propojení do Vaší praxe – desítky analýz a realizací zeštíhlení
 • Inovativní výuka s využitím progresivních online nástrojů
 • Zdarma online koučink Vašeho prvního projektu
 • Kurz je součástí evropského certifikačního programu LEAN EXPERT skupiny ICG
 • Garance kvality na školení

Co budete potřebovat

 • Možnost instalovat si nebo použít online aplikaci programu Zoom. Popřípadě alternativu Teams.
 • Každý účastník kurzu musí být přihlášen na svém počítači.
 • Časovou alokaci 8 hod. týdně pro každého účastníka po dobu realizace kurzu.
 • Licence programu Miro na dobu 3 měsíců jsou součástí ceny kurzu.

ROI

Očekávaná návratnost celkových nákladů v jednotkách měsíců.


Cena pro 1 tým (max. 12 osob):  129 000 Kč + DPH

Cena včetně DPH (21 %): 156 090 Kč

Certifikace

účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování Lean Expert. Evropský certifikát Lean Expert vydaný mezinárodním konsorciem: ICG-Capability / ICG / Innotiimi získá každý účastník, který:

 • Samostatně zpracuje předepsanou sérii mikro workshopů
 • Aktivně se podílí na týmové realizaci závěrečného projektu
 • Vypracuje závěrečný test na více než 80%

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

 

Reference na školení

Lean Expert Quarter je přesně ten trénink, jaký jsme dlouho hledali. Pravidelná týdenní dávka leanařského tréninku, cíleně zaměřená na nejpoužívanější metodiky a aktuální novinky z oblasti LEANU. Bez rozdílů se účastníme jako celý tým. Interaktivní online forma nás vždy vtáhne do děje. Pravidelný týmový trénink posunuje naše znalosti, ale především týmovou energii neustále vpřed.

Lubomír HulínČeská Zbrojovka a.s., Lean Manager

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.