Kaizen Event

Kaizen Event vás naučí vyhledat příležitosti, plánovat a realizovat zlepšovací workshopy s jasnými výsledky přímo ve vašem procesu. Toto školení realizujeme společně s vašimi pracovníky na reálných zadáních, v reálném prostředí výroby či administrativním procesu.

Naučte se nalézt a získat příležitost ve vašem procesu.

Praktický intenzivní výukový Kaizen Event vás naučí vyhledat příležitosti, plánovat a realizovat zlepšovací workshopy s jasnými výsledky přímo ve vašem procesu. Celý výukový Kaizen realizujeme společně s vašimi pracovníky na reálných zadáních, v reálném prostředí výroby či administrativním procesu. Výsledky jsou hmatatelné ihned po skončení programu!

Téma, oblast i nástroje záleží jenom na Vás

Umíme připravit Kaizen Event na všechny nástroje Lean, ale i velkou část nástrojů kvality. Nadefinujete si téma, nebo pomůžeme vybrat z oblastí použití jako jsou:

Zvolte si cíl a rozsah

Má být cílem např. naučit vybranou skupinu realizovat Kaizen Event workshopy, nebo dosáhnout zvýšení propustnosti úzkého místa? Rozsahem můžeme Kaizeny společně realizovat od 1 do 5 dnů.

V případě speciálního zájmu připravíme tzv. Kaizen Week – intenzivní zlepšovatelský týden s nasazením několika moderátorů, kteří mohou vést až 12 realizačních týmů v koordinovaném zlepšování.

Pokud máte jakoukoliv potřebu, procesní problém či téma a k tomu očekávaný rozsah zdrojů a cíl, stačí nás oslovit. Dle náročnosti zadání a vstupů vše s Vámi konzultujeme telefonicky, emailem, nebo zvolíme osobní přípravnou návštěvu ve vaší společnosti.

Výstup výukového Kaizen Event workshopu

  • Realizovaný příklad Kaizen Workshopu formou školení a praxe
  • Motivace týmu k dalším realizacím
  • Změna procesu – zlepšení vybraných metrik procesu, odstranění problému, či úzkého hrdla
  • Finanční přínos – v drtivé většině je návratnost nákladů na realizaci výukového workshopu bezprostřední

Reference na školení

S dodavatelem ICG spolupracujeme již déle než dva roky. Primárním záměrem spolupráce bylo a nadále je šíření Kaizen kultury nenásilnou formou skrze vzdělávání a workshopy. Za tímto účelem jsme s ICG provedli mapování hodnotového toku a následně nadefinovali Kaizen Eventy, které byly vždy zacíleny na konkrétní překážku pro hlavní cíl - stavbu OPF linky. Kaizen Eventy byly velmi pečlivě realizovány, a to od plánování, personálního obsazení, specifikaci cíle, využití technik, volby konzultantů až po finální prezentaci návrhů a zpětnou vazbu ze strany účastníků i sponzorů. Díky pečlivé organizaci a realizaci se nám daří nenásilně šířit Kaizen kulturu ve společnosti při paralelním přínosu ve formě výrazných zlepšení na jednotlivých pracovištích. Spolupráci se společností ICG vnímám jako velmi úspěšnou, kdy se podařilo předat velkou část know-how interním pracovníkům a ICG (po roce a půl) působí již jen v podobě externí konzultantské a auditní společnosti. Základem úspěšné spolupráce s ICG je sdílená filozie a přístup k problematice Kaizen.
Ivo DenemarekOlympus Medical Products Czech, Supply Chain Manager
Z dosavadní, více jak dvouleté spolupráce pozitivně hodnotím styl práce konzultantů – jejich odbornost, schopnost uvádět teoretický výklad do praxe a schopnost přizpůsobit styl různým profesím v naší společnosti – od operátorů po manažery. U spolupráce Olympus s ICG jsem od počátku a velice pozitivně vnímám nastartování kaizen přeměny společnosti – pomocí uceleného konceptu kaizen eventů se nám v klíčové oblasti výroby podařilo implementovat One Piece flow linku s aktivním zapojením nejen THP pracovníků, ale i operátorů na dílně.
Michal KubicaOlympus Medical Products Czech, Continuous Improvement Manager
S ICG Capability (Richardem Hodulákem) spolupracuji již několik let. Absolvoval jsem několik Workshopů i navazujících Kaizen Eventů a oceňuji především profesionální a praktický přístup. Výsledky vždy předčily mé očekávání. Práce celého týmu byla vždy na vysoké úrovni a průběh dokázal pohltit i méně optimistické kolegy.
Michal MurGRAMMER CZ, GPS manager
Z pohledu manažera divize oceňuji aktivní a velmi profesionální způsob vedení školení po celou dobu jeho trvání. Richardovi H. se podařilo díky svým znalostem a prezentačním dovednostem vtáhnout a zapojit do procesu zlepšovaní veškeré účastníky workshopu. Vysoké pracovní tempo, které Richard nastolil od samotného začátku kurzu přispělo k udržení pozornosti všech zapojených členů až do zdárného konce. Zpětná vazba jednotlivých účastníků školení je rovněž velmi pozitivní. Bylo velmi motivující vidět, jak velký kus práce se dá udělat během pouhých 3 dnů. Zvýšení produktivity v řádu několika desítek procent bylo jasným a měřitelným přínosem tohoto workshopu.
Martin FialaFOXCONN Technology CZ, Service Center Manager EMEA
Přístup Richarda Hoduláka jakožto školitele firmy ICG byl profesionální. Školení bylo vedeno srozumitelně s praktickou ukázkou na modulu Tractormotive tak, že to všichni byli schopni pochopit. Co mě, ale zaujalo nejvíce, byla praktická workshopová část, kde se Richard snažil doručit skutečné praktické výsledky a zlepšení. Změny, které jsme dokázali uskutečnit během 4 dnů, měly skutečný ekonomický přínos a díky tomu se kapacita zlepšovaných procesů výrazně zvýšila.
Filip VrátnýFOXCONN Technology CZ, LEAN manager

Kontaktní osoba

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné