Auditor TPM

Na školení se naučíte přečíst a pochopit klíčové ztráty stroje/zařízení, porovnat aktuální i trendové ztráty mezi strojními celky napříč továrnou a nasměřovat aktuální zlepšování na kritické oblasti. Získáte porovnání s jinými továrnami pomocí standardizované benchmarkové techniky.

Naučte se novou techniku z oblasti Lean Production, umožňující nasadit agilní techniky řízení odborných zdrojů, pracovat s aktuální i strategickou příležitostí ve vašich procesech.

Trénink Auditor Total Productive Maintenance (A-TPM) doručuje účastníkům ucelenou znalost kritické revize aplikovaného systému efektivní údržby. Posluchači jsou schopni používat standardizovanou techniku pro audit, samostatně auditovat strojní celky a zařízení, porovnávat stav aplikace TPM s dalšími podniky.

Naučíme vás TPM ve 4 denním tréninku realizovaném v hostitelské továrně, na reálném procesu, respektive na reálném kritickém zařízení. Kurz probíhá kombinací výkladu teorie, datového rozboru a fyzických analýz údržbářských, operátorských a seřizovačských činností. Výstupem je komplexní audit ztrátové příležitosti na daném zařízení.

Školení je zakončeno zkouškou uchazeče – realizací samostatného auditu TPM ve vlastním procesu. Úspěšný absolvent získává certifikaci AUDITOR TPM.

Kurz je určen v prvé řadě manažerům, kteří chtějí pochopit, jak tento nový nástroj agilního řízení uchopit a implementovat do svých procesů. V druhé řadě budoucím auditorům, kteří budou analyzovat interní procesy, a dále technikům, inženýrům, vedoucím údržeb a výrobních jednotek, kteří se naučí vidět příležitost, a tuto příležitost popsat a zužitkovat.

Naučíte se

 • V rozsahu 1 až 2 dnů provést komplexní audit TPM
 • Nový přístup / nástroj zeštíhlující současný přístup k technice LEAN PRODUCTION
 • Provést kritickou revizi komplexních ztrát zařízení
 • Auditovat odborné činnosti údržby (preventivní a prediktivní údržba)
 • Kontrolovat nákladovost stroje s náklady na údržbu a definovat ztracené příležitosti
 • Provést kritickou revizi efektivnosti vašich zlepšovacích projektů zaměřených na kritické pracoviště či stroje
 • Na základě hloubkové revize nastavit strategii a detailní projekty pro efektivní realizační fázi

Proč se účastnit tréninku Auditor TPM?

 • Techniku je jednoduché replikovat
 • Proniknete do údržbářských procesů
 • Dokážete v extrémně krátkém čase realizovat hlubokou kritickou revizi ztrátových příležitostí stroje
 • Zjistíte, jak nasadit agilní řízení odborných lidských zdrojů v prostředí průmyslových podniků
 • Zásadní nálezy dokážete přetavit do nápravných lokálních akcí, nebo systémových změn v procesu.
 • Trénink je veden zkušenými Lean specialisty s profesní znalostí údržby a implementace systému TPM

Jak probíhá kurz A-TPM

 • Pozveme vás do hostitelské továrny
 • Budeme pracovat ve 2 blocích po 2 dnech
 • V továrně se budeme soustředit na jeden robot, linku, nebo strojní zařízení
 • Výstupem bude auditový list stroje XY s detailně rozpracovanou ztrátou a doporučením pro zlepšení.
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu při podmínce účasti na všech dnech kurzu
 • Realizací vlastního auditu ve své domovské továrně získáte Certifikaci Auditor TPM
 • Na detaily se můžete podívat v přiloženém souboru.

Cena: 15 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 18 150 Kč

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V ceně: 4 dny školení (2 bloky po 2 dnech), školicí materiály, osvědčení, šablona pro audit, certifikační proces včetně vzdálené podpory a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Certifikace

Certifikaci Auditor TPM získává účastník jediným způsobem: realizujete samostatně ve své domovské továrně svůj vlastní audit. Účastníci obdrží od hostitele šablonu auditu. V kontextu s výukovým materiálem účastník realizuje dle návodu vlastní audit. Audit je nezbytné realizovat v plném rozsahu školení. Školitelé vás podpoří vzdálenou podporou (call, webcall) a finálně provedou autorizaci auditu a finální certifikaci. Kdo nepředloží výstup auditu do 1 měsíce nebude certifikován. Školitelé akceptují vzájemnou dohodu při mimořádných osobních důvodech.

Reference na školení

Během školení jsem byl přehledně seznámen s principy TPM. Školení mi otevřelo oči zejména v systematickém hledání příležitostí, zlepšení procesů a naučení nových metod. Richard s Pepou jsou velmi zkušení školitelé a vše srozumitelně vysvětlí. Všem školení doporučuji.
Miroslav ErnscContinental, Lean Technician

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

  Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Veškeré poskytnuté údaje budou zpracovány a uchovány po nezbytnou dobu spolupráce, max. však dva roky nebo do odvolání souhlasu se zpracováním. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

  Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.