A3/PDCA – Problem Solving Expert

Na našem školení předáme účastníkům teoretický i praktický základ pro aplikaci tohoto systému a ukážeme jim směr, kterým je potřeba se vydat, aby byli schopni své projekty řešit logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

Metoda praktického řešení problémů (PPS) založená na přístupu PDCA je osvědčeným systémem pro dosahování firemních cílů a následný rozvoj jak vaší společnosti, tak vašich zaměstnanců.

A3/PDCA – Problem Solving Expert je školení, na kterém Vám předáme informace a dovednosti potřebné k tomu, abyste byli schopni řešit své problémy logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

Skrz vysvětlený a aplikovaný management cyklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) účastníci pochopí, jak důležité je plánovat své kroky a opravdu porozumět skutečné podstatě řešeného problému.

Téma Practical Problem Solvingu (PPS) Vás naučí, jak strukturovaně postupovat při řešení problémů
a od školení dále se už ve svých akcích neztratit a vždy vědět, jaké kroky volit dál.

V rámci témat sekce A3 se dozvíte, jak svůj postup a poznání situace správně demonstrovat skrz efektivní zápis, vizualizaci a následnou komunikaci s dotčenými skupinami.

Díky robustnímu spojení PDCA, PPS a A3 pak budete schopni přinášet skvělé výsledky, podložené řádným plánováním a volbou takových nápravných opatření, které řeší opravdové jádro vzniku problému.

Naše školení Vám ukáže, jak se stát skutečně profesionálním řešitelem problémů, a jak začít brát každý nově nalezený problém jako příležitost k profesnímu, procesnímu, systémovému i osobnímu rozvoji.

Co Vám aplikace A3/PDCA přinese:

 • Snížení zmetkovitosti
 • Zlepšení kvality
 • Zkrácení času procesů
 • Snížení nákladů na provoz problémových procesů
 • Rozvoj lidí v řešení problémů – navždy
 • Transparentnost procesu řešení projektů

Naučíte se:

 • Teoreticky i prakticky poznáte všechny části management cyklu PDCA a postup Practical Problem Solvingu (PPS). Zjistíte jejich vzájemnou provázanost a pochopíte, jak velký dopad může mít tato filozofie i na Vaši firmu a na Vaši práci.
 • Naučíte se identifikovat, rozebrat, popsat a řešit problémy.
 • Dáme Vám sadu metod, nástrojů a postupů, které Vám pomohou problém pochopit a zvolit ta správná opatření k jeho řešení.
 • Budeme mluvit i o tom, co dělat pro to, aby se řešený problém už nikdy znovu neukázal. Konečně budete mít čas na nové problémy.
 • Představíme Vám hlavní pilíře A3 přístupu, díky kterým objevíte, co doopravdy obnáší práce řešitele problémů ve stylu A3.
 • Dozvíte se, co vše je potřeba k úspěšné aplikaci A3 ve Vaší firmě, a proč je A3 přístup jeden ze základních kamenů Lean kultury.
 • Naučíte se sestavit srozumitelný a snadno komunikovatelný A3 report.
 • Dotkneme se i tématu revize A3 reportu, nejčastějších chyb, koučinku a mentoringu, abyste věděli, jak sami s A3 pracovat efektivně, co očekávat, a jak se neustále v přístupu podle PDCA zlepšovat.

Agenda školení:

 • Definice problému
 • Seznámení s PDCA cyklem a rozebrání jeho jednotlivých částí
 • Obeznámení s Practical Problem Solving (PPS) procesem, jeho částmi, a jak to celé zapadá
 • 3 pilíře A3 procesu
 • Teoretické vysvětlení tvorby jednotlivých segmentů A3 reportu spojené s praktickou částí
 • Týmová práce na praktickém příkladu
 • Revize, koučink a mentoring A3

Pro koho je školení určeno:

Vrcholový management, střední management, vedoucí pracovníci z výrobního i administrativního prostředí, procesní a průmysloví inženýři, mistři výrob i auditoři.

Pokud ale s PDCA, Practical Problem Solvingem (PPS) a s A3 management procesem ve Vaší organizaci nemáte zkušenosti, doporučujeme vyslat přednostně, resp. také, zástupce managementu.


Cena: 8 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 9 680 Kč

V ceně kurzu: 2 dny školení, školící materiály, občerstvení a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni.

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Reference na školení

Absolvované školení A3/PDCA se mi velmi líbilo, jak po stránce obsahové tak i samotná forma školení. Bylo to již druhé školení v pořadí, kde bylo od začátku jasné, jaký je cíl školení a co je jeho obsahem. Rovněž mě také potěšil velice přátelský a zábavný přístup lektora. Rád se zúčastním dalšího školení.
Petr KaňokPV-Czech s.r.o., Logistic Manager
Metoda A3 je zajímavou možností jak řešit problém. Školení a školitel zajímavou formou ukazuje a hlavně naučí, jak tuto metodu zvládnout v praxi.
František DittrichDencoHappel CZ a.s, Vedoucí řízení jakosti
Školení A3/PDCA vhodným způsobem představuje prolnutí principů PDCA (PDSA) s metodu PPS a základním vnímáním A3 Reportu. Školení je vhodné především pro střední a strategický management. Zajistí pochopení při vzájemné komunikaci.
Karel ChadimČEZ a.s., Manažer útvaru Rozvoj systému řízení

Kontaktní osoba

Konference Process Excellence Forum

Jednodenní setkání zaměřené na sdílení zkušeností v oblasti procesního zlepšování metodikou Lean a Six Sigma.

Více informací

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

Lean Expert

Vzdělávací program certifikovaný skupinou ICG. Lean pro odborné pracovníky v  průmyslu.

Více informací