Lean

Školení LEAN pokrývající celé spektrum potřeb výrobních společností. Začínáme představením nástrojů štíhlé výroby ve školení Lean Praktik až po certifikované programy Lean Expert, které se konají ve vybraných výrobních firmách.

Lean Value Stream Expert

Trénink techniky mapování hodnotových toků. Královská analytická disciplína technik LEAN MANUFACTURING v nové generaci školení. Komplexní teorie VSM, VSD, praxe v továrně, předání osobních zkušeností trenérů. Přijeďte si pro své nové dovednosti. Kurz je součástí certifikovaného programu LEAN EXPERT.

Více informací

Lean Flow Expert

Trénink intenzivního zeštíhlování pracoviště s použitím technik SMED, TPM, PPS. Zacílení na odstraňování bariér plynulého toku snižováním ztrátových časů zařízení. Komplexní teorie, praxe v továrně, předání osobních zkušeností trenérů. Přijeďte si pro své nové dovednosti. Kurz je součástí certifikovaného programu LEAN EXPERT.

Více informací

Lean Pull Expert

Lean v procesech interní logistiky. Zaměřeno na pohyb materiálu rampa-sklad-hala-pracoviště. Techniky JIT, JIS, KANBAN, MILK RUN, Zásobování a Ergonomie pracoviště. Přijeďte si pro své nové dovednosti. Kurz je součástí certifikovaného programu LEAN EXPERT.

Více informací

NOD<>VSM Uzlová mapa toku hodnoty

Trénink nové techniky mapování hodnotových toků.
Pokročilá inovace techniky VSM určená procesům s dynamicky proměnlivou skladbou výroby, zakázkovou a malosériovou výrobou.

Více informací

Lean Praktik

Jedná se o úvodní školení metodiky Lean pro průmyslové podniky, vedené technikou Kaizen Event. Účastníci na základě praktického pozorování identifikují příležitosti ke zlepšení, fyzicky změnu navrhnou, realizují a vyzkouší její funkčnost i dlouhodobou udržitelnost.

Více informací

A3/PDCA – Problem Solving Expert

Na našem školení předáme účastníkům teoretický i praktický základ pro aplikaci tohoto systému a ukážeme jim směr, kterým je potřeba se vydat, aby byli schopni své projekty řešit logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

Více informací

Procesní FMEA

Jednodenní výukový workshop analýzy možných způsobů a důsledků poruch výrobních procesů (PFMEA). Přijďte se naučit techniku pro snížení ztrát, oprav, defektů, techniku pro zvýšení produktivity a spolehlivosti procesu.

Více informací

Rychlá přestavba – SMED>>PRESS

Jednodenní zážitkový výukový workshop změny výroby (přestavba stroje, SMED). Díky simulaci SMED>>PRESS si všechny techniky procvičíte na reálném stroji.

Více informací

Auditor TPM

Na školení se naučíte přečíst a pochopit klíčové ztráty stroje/zařízení, porovnat aktuální i trendové ztráty mezi strojními celky napříč továrnou a nasměřovat aktuální zlepšování na kritické oblasti. Získáte porovnání s jinými továrnami pomocí standardizované benchmarkové techniky.

Více informací

Lean Expert Quarter

LE Quarter je inovací v oblasti školení Lean nástrojů určený interním podnikovým týmům, které chtějí získat znalosti a současně je pevně provázat s praktickou realizací.

Více informací

TPM 40 – Produktivita klíčových strojů

Ucelený výukový program implementace a kontroly Celkové efektivity strojů a zařízení. Školení s řadou praktických cvičení doplněných o studie a samostatné práce ve Vaší výrobě i údržbě.

Více informací

Vybrané reference

Redtoo | CertiCon | Novartis | Grammer CZ | ČEZ | TRCZ | Foxconn Technology | Pontech | ÚFP | Lexa&Posel | DP Work | Scania | Synlab Czech | Siemens | Bang & Olufsen | Assessment Systems  | Kermi | Wüstenrot stavební spořitelna | TUV SUD Slovakia | Fatra |  Ernst & Young | IKEA HANIM | Mi – King | FOXCONN | AVG Technologies | Fischer Vyškov | ING | Zentiva Group | Česká pojišťovna | KONE Industrial | FM Česká |  Miele technika | Pfizer | MD Elektronik

Reference na školení

Výborné školení s využitím skvěle propracované stavebnice Tractor Motive. Názorným a intuitivním způsobem jsou na praktické případové studii probrány základní myšlenkové postupy a principy štíhlé výroby. Dobře investované 2 dny. Vhodné i pro pokročilé "Leanaře"" jako osvěžení znalostí a získání feedbacku z jiných firem.
Jan TritthartSKF Lubrication Systems, Manager Industrial Engineering
Školení Lean Pull Expert považuji za velmi přínosné, bylo dobře rozděleno mezi teoretickou a praktickou část. Velmi oceňuji to, že se školení účastnili i lidé z jiných výrobních prostředí a během diskuse k daným tématům tak byla možnost dozvědět se velmi užitečné připomínky a názory. Výborná součást školení je návštěva výroby v pořadatelské firmě. Skvělý proaktivní přístup lektora jen pozvedl úroveň školení.
Tomáš LétalABB
Školení proběhlo profesionální formou (bezvadná organizace i zázemí). Velmi pozitivně hodnotím spojení teoretické části školení s praktickou částí, která probíhala ve výrobním podniku. Není nad to, si vše hned zkusit v reálných podmínkách. V poslední řadě bych chtěl vyzdvihnout školitele, který dokáže polopaticky vysvětlit nutnou teorii doplněnou o příklady z praxe a zároveň provést studenty praktickou částí ve výrobním podniku. Celkově školení hodnotím jako výborné a těším se na pokračování na školení Lean Pull Expert.
Pavel HambergerMagna Cartech, Process Engineer
Opět skvěle provedené školení, při kterém jsme si po krátké teoretické přípravě mohli prakticky vyzkoušet použití doporučených nástrojů pro mapování procesů, zkrácení doby přestavby na vstřikovacím lisu (kde jsme docílili zkrácení o 61%) a řešení problémů metodou PPS (Practical Problem Solving).
Miroslav KlečkaGrammer CZ, Warehouse Manager
Školení A3/PDCA vhodným způsobem představuje prolnutí principů PDCA (PDSA) s metodu PPS a základním vnímáním A3 Reportu. Školení je vhodné především pro střední a strategický management. Zajistí pochopení při vzájemné komunikaci.
Karel ChadimČEZ a.s., Manažer útvaru Rozvoj systému řízení

Lean Expert

Vzdělávací program certifikovaný skupinou ICG. Lean pro odborné pracovníky v  průmyslu.

Více informací