Lean

Školení LEAN pokrývající celé spektrum potřeb výrobních společností. Začínáme představením nástrojů ve školení Lean Praktik až po certifikované programy Lean Expert, které se konají ve vybraných výrobních firmách.

Lean Value Stream Expert (VSM, VSD)

Třídenní kurz v reálném prostředí výroby naučí účastníky mapovat a analyzovat výrobní procesy technikou VSM, která pomáhá odhalit plýtvání a identifikuje příležitosti pro zlepšení procesů.

Více informací

Lean Flow Expert (SMED, TPM, PPS)

Kurz Lean Flow Expert (3 dny) naučí účastníky přímo ve výrobě odstraňovat bariéry plynulého toku snižováním prostojů zařízení pomocí SMED a TPM a zvyšováním kvality přístupem PPS.

Více informací

Lean Pull Expert (Kanban, Milk Run, JIS)

Kurz Lean Pull Expert (3 dny) naučí účastníky implementovat tah změnou uspořádání pracovišť, jejich pravidelným zásobováním a zavedením supermarketu a Kanbanu. Kurz v reálném prostředí výroby.

Více informací

Lean Praktik

Jedná se o úvodní školení metodiky Lean pro průmyslové podniky, vedené technikou Kaizen Event. Účastníci na základě praktického pozorování identifikují příležitosti ke zlepšení, fyzicky změnu navrhnou, realizují a vyzkouší její funkčnost i dlouhodobou udržitelnost.

Více informací

A3/PDCA – Problem Solving Expert

Na našem školení předáme účastníkům teoretický i praktický základ pro aplikaci tohoto systému a ukážeme jim směr, kterým je potřeba se vydat, aby byli schopni své projekty řešit logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

Více informací

Vybrané reference

Redtoo | CertiCon | Novartis | Grammer CZ | ČEZ | TRCZ | Foxconn Technology | Pontech | ÚFP | Lexa&Posel | DP Work | Scania | Synlab Czech | Siemens | Bang & Olufsen | Assessment Systems  | Kermi | Wüstenrot stavební spořitelna | TUV SUD Slovakia | Fatra |  Ernst & Young | IKEA HANIM | Mi – King | FOXCONN | AVG Technologies | Fischer Vyškov | ING | Zentiva Group | Česká pojišťovna | KONE Industrial | FM Česká |  Miele technika | Pfizer | MD Elektronik

Reference na školení

Zúčastnil jsem se školení Lean Pull Expert, pořádané společností ICG-Capability v prostorách firmy Avire. Kurz byl zaměřen na tahové systémy řízení výroby. Školení považuji za velmi zajímavé a přínosné. Probíraná tématika byla rozdělena do teoretických i praktických bloků, kterých část se odehrávala přímo ve výrobním prostředí. Zmínit bych pak chtěl zejména aplikaci modelových situací kanbanových okruhů, které značně přispěly k lepšímu pochopení řešené problematiky. Lektor dokázal vytvořit příjemnou atmosféru navozující tvůrčí prostředí. Obecně lektor osvědčil velmi dobré odborné znalosti a profesionální přístup. Školení Lean Pull Expert mohu doporučit i dalším potencionálním účastníkům.
Vladimír KeprtRM Gastro, Vedoucí odd. logistiky a MTZ
S absolvováním kurzů Lean Pull Expert a Lean Flow Expert jsem byl velmi spokojen. Dobře naplánované, k tomu „živé“ debaty s přítomnými účastníky, které byly pro mě velkým přínosem. Každý má zkušenosti s podobnými procesy ve výrobě a konzultace mi daly hodně. Kooperace ve výrobním procesu v určeném podniku byla obrovská výhoda z pohledu praxe a ne pouze teorie. Oba kurzy hodnotím kladně z pohledu využití informací pro naši firmu. Velmi kladně hodnotím přístup lektora k přehlednému výkladu, názory k tématům, řízení debat a úkolů v týmech.
Miroslav RotterDongwon, Vedoucí směny
Výběr školení VSM z nabídky na českém trhu nebyl s ohledem na mé požadavky jednoduchý. Po pečlivém uvážení jsem zvolila školení od firmy ICG-Capability a byla to trefa do černého. Bohaté praktické zkušenosti a profesionalita lektora, kvalita školicích materiálů, příjemná atmosféra, aktivní zapojení účastníků a jejich řízená diskuze, propojení teorie s praxí (mapování reálného výrobního procesu hostující firmy s dále využitelnými výstupy) – to vše předurčuje toto školení k jeho jednoznačnému doporučení.
Jana ĎurišováPhilip Morris ČR, Process Development Engineer
S ICG-Capability jsem absolvoval školení Lean Value Stream Expert, které proběhlo v JMA Hodonín. Školení zcela splnilo má očekávání ve smyslu praktického využití metody mapování hodnotových toků. Lektor je erudovaný člověk, který dokáže vysvětlit složité koncepty a pečlivě se věnuje všem nejasnostem všech účastníků. Školení v reálném prostředí je naprosto neocenitelné! Týden po akci v JMA jsem, hlavně díky ICG-Capability, úspěšně moderoval svůj domácí tým skrze VSM proces.
Jiří KalinaCooper Standard
Zúčastnil jsem se školení Lean Value Stream Expert pořádaného firmou ICG-Capability. Náplň a rozsah školení odpovídaly nabídce. Lektor podával látku srozumitelně s využitím praktických cvičení. Dodržoval časový harmonogram a při cvičeních i diskuzi nedovolil účastníkům odchýlit se od probíraného tématu.
Karel MrzenaHAUSER, Vedoucí výroby

Lean Expert

Vzdělávací program certifikovaný skupinou ICG. Lean pro odborné pracovníky v  průmyslu.

Více informací