Lean

Školení LEAN pokrývající celé spektrum potřeb výrobních společností. Začínáme představením nástrojů štíhlé výroby ve školení Lean Praktik až po certifikované programy Lean Expert, které se konají ve vybraných výrobních firmách.

Lean Value Stream Expert – WEBINÁŘ

On-line trénink techniky mapování hodnotových toků.
Královská analytická disciplína technik LEAN MANUFACTURING v nové výukové verzi z bezpečí Vaší továrny. Kurz je součástí certifikace LEAN EXPERT.

Více informací

Lean Flow Expert – WEBINÁŘ

On-line trénink technik odstraňování bariér plynulého toku snižováním prostojů zařízení pomocí SMED a TPM a zvyšováním kvality přístupem PPS.

Více informací

Lean Pull Expert – WEBINÁŘ

On-line trénink zaměřený na pohyb produktu ve všech základních rozměrech.
Techniky JIT, JIS, KANBAN, MILK RUN, ERGONOMIE pracoviště.

Více informací

NOD<>VSM Uzlová mapa toku hodnoty – WEBINÁŘ

On-line trénink nové techniky mapování hodnotových toků.
Pokročilá inovace techniky VSM určená procesům s dynamicky proměnlivou skladbou výroby, zakázkovou a malosériovou výrobou.

Více informací

Toyota Kata a A3/PDSA – ONLINE

Online školení efektivního řešení problémů v praxi.
Školení systematického zlepšování procesu a řešení problémů použitím vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů a zvýšením schopnosti řešit problémy logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

Více informací

Lean Value Stream Expert (VSM, VSD)

Třídenní kurz v reálném prostředí výroby naučí účastníky mapovat a analyzovat výrobní procesy technikou VSM, která pomáhá odhalit plýtvání a identifikuje příležitosti pro zlepšení procesů.

Více informací

Lean Flow Expert (SMED, TPM, PPS)

Kurz Lean Flow Expert (3 dny) naučí účastníky přímo ve výrobě odstraňovat bariéry plynulého toku snižováním prostojů zařízení pomocí SMED a TPM a zvyšováním kvality přístupem PPS.

Více informací

Lean Pull Expert (Kanban, Milk Run, JIS)

Kurz Lean Pull Expert (3 dny) naučí účastníky implementovat tah změnou uspořádání pracovišť, jejich pravidelným zásobováním a zavedením supermarketu a Kanbanu. Kurz v reálném prostředí výroby.

Více informací

Lean Praktik

Jedná se o úvodní školení metodiky Lean pro průmyslové podniky, vedené technikou Kaizen Event. Účastníci na základě praktického pozorování identifikují příležitosti ke zlepšení, fyzicky změnu navrhnou, realizují a vyzkouší její funkčnost i dlouhodobou udržitelnost.

Více informací

A3/PDCA – Problem Solving Expert

Na našem školení předáme účastníkům teoretický i praktický základ pro aplikaci tohoto systému a ukážeme jim směr, kterým je potřeba se vydat, aby byli schopni své projekty řešit logicky, objektivně, strukturovaně a profesionálně.

Více informací

Auditor TPM

Na školení se naučíte přečíst a pochopit klíčové ztráty stroje/zařízení, porovnat aktuální i trendové ztráty mezi strojními celky napříč továrnou a nasměřovat aktuální zlepšování na kritické oblasti. Získáte porovnání s jinými továrnami pomocí standardizované benchmarkové techniky.

Více informací

NOD<>VSM Uzlová mapa toku hodnoty

Intenzivní 4 hodinový seminář zaměřený na nový lean / six sigma nástroj mapující kombinačně složité procesy s proměnnou skladbou výroby. Představíme metodiku, realizační postup, případovou studii.

Více informací

Procesní FMEA

Jednodenní výukový workshop analýzy možných způsobů a důsledků poruch výrobních procesů (PFMEA). Přijeďte se naučit techniku pro snížení ztrát, oprav, defektů, techniku pro zvýšení produktivity a spolehlivosti procesu.

Více informací

Vybrané reference

Redtoo | CertiCon | Novartis | Grammer CZ | ČEZ | TRCZ | Foxconn Technology | Pontech | ÚFP | Lexa&Posel | DP Work | Scania | Synlab Czech | Siemens | Bang & Olufsen | Assessment Systems  | Kermi | Wüstenrot stavební spořitelna | TUV SUD Slovakia | Fatra |  Ernst & Young | IKEA HANIM | Mi – King | FOXCONN | AVG Technologies | Fischer Vyškov | ING | Zentiva Group | Česká pojišťovna | KONE Industrial | FM Česká |  Miele technika | Pfizer | MD Elektronik

Reference na školení

Školení mě velice bavilo a naplnilo novými nápady a náhledy na věc. Ocenil jsem hlavně pohybové aktivity, kdy se seminář věnoval přímo praxi a ne jen suché teorii. Zároveň jsem ocenil průběžná shrnutí toho, co jsme dokázali, zanesené přímo do prezentace. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že je to jedno z nejlepších školení na jakém jsem kdy byl.
Zdeněk SokolKornet s.r.o., výkonný ředitel
Školení hodnotím jako velice přínosné. Veškeré informace byly podány stravitelně, zábavně, srozumitelně a komplexně. Jednotlivé zákonitosti byly ukázány na praktických příkladech. Čas věnovaný školení byl využit na maximum. Jsem velmi spokojen.
Jan ŠoltýsRUBENA a. s., Vývojový technolog
Školení přineslo mnoho základních a teoretických znalostí, ovšem obohacených o mnoho příkladů z praxe a tím i více úhlů pohledu, které se na internetu jen tak nevyskytují. Vyzdvihl bych hlavně lektora, který ví o čem mluví a dává hodně efektivních rad do praxe. Za mě super.
Lukáš BlehaSellier&Bellot a.s., Procesní inženýr
Školení předčilo mé očekávání, jak teoretickou částí při naprosté profesionalitě a perfektní přípravě lektora, tak i praktickou částí přímo ve výrobním závodu. Byla to velice pozitivní zkušenost a mohu jen doporučit.
Kamil KřenekMaxion Wheels, OpEx & Kaizen Specialist
Školení bylo velmi přínosné. Zkušenosti ze školení mohu s přehledem uplatnit. Workshop přímo z výrobního prostředí a praktická cvičení hodnotu daného kurzu pouze podtrhly. O zkušenostech lektora nelze pochybovat a jeho vstřícnost či ochota vysvětlit danou problematiku byla příkladná.
Svatopluk BendaJohnson Controls Automotive Bor, Manufacturing engineer

Lean Expert

Vzdělávací program certifikovaný skupinou ICG. Lean pro odborné pracovníky v  průmyslu.

Více informací