Product Innovation Academy

Online školicí program pro inovace a vývoj nových produktů, určený pro pracovníky R&D a Product managementu.

Jak inovovat, navrhovat trh, produkty a procesy pro dosažení cílových tržeb a nákladů.

Product Innovation Academy poskytuje nové znalosti, nové souvislosti a praktické inženýrské, projektové a manažerské nástroje a metody využitelné v praxi.  Program se zaměřuje na dvě hlavní témata:

 • Jak inovovat, vyvíjet správné produkty
 • Jak vykonávat vývojový proces správně, jako ho měřit, řídit, zvyšovat jeho výkonnost a rozvíjet ho.

Každý modul obsahuje koncentrované know how, ucelenou případovou studii, hosty, diskuzi s lídry, manažery R&D ze špičkových českých a zahraničních firem.

Program je koncipován jako série tematicky provázaných workshopů – je možné účastnit se jednotlivých modulů samostatně, ale z hlediska provázanosti témat doporučujeme absolvovat všechny moduly. Školení jsme schopni připravit i na klíč pro individuální společnosti.

Naučíte se

 • Tržní myšlení: vidět tržby na trhu a „přinést“ je do firmy.
 • Produktové myšlení: navrhnout jedinečnou hodnotovou propozici zákazníkům, produktový sortiment.
 • Konstrukční myšlení: navrhovat inovativní technické řešení produktu.
 • Platformové myšlení: myslet v intencích kustomizace, platforem, sdílení,  modularity, flexibility.
 • Procesní myšlení: navrhovat produkty v souladu s požadavky procesů a systému.
 • Nákupní myšlení: integrovat dodavatele do vývoje pro dosažení cílů.
 • Řídit projekty vývoje nových produktů z hlediska kvality, času, rizik.
 • Online řešit, koordinovat, řídit procesy v R&D

Základní informace o školení

 • Modulární program, celkem 14 dnů online školení.
 • Hlavními lektory akademie budou Ján Chaľ (ICG) a Petr Váradi, bývalý CTO Zetor a Ammann.
 • Online vstupy hostů – leaderů z českých firem.
 • Ke každému modulu argumentace z praxe,  nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláře.
 • Pro každý modul naše případová studie z české nebo zahraniční firmy s komentářem.
 • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky školení.
 • Využití online nástrojů vhodných pro R&D.

Cena za 1 modul: 20 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 24 200 Kč

 • 2 účastníci: 30 000,- Kč + DPH (36 300 Kč včetně DPH)
 • 3 účastníci: 40 000,- Kč + DPH (48 400 Kč včetně DPH)

V ceně: 2 dny školení (každý den 8:30-12:00 a 13:00-15:00), školicí materiály, metodiku a know-how,  garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni. 

Cena za celý program – 7 modulů: 

 • 1 účastník: 70 000,- Kč + DPH (84 700 Kč včetně DPH)
 • 2 účastníci: 90 000,- Kč + DPH (108 900  Kč včetně DPH)
 • 3 účastníci: 150 000,- Kč + DPH (181 500 Kč včetně DPH)

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

  Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

  Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.