Product Development Academy

Vzdělávací program pro výkonné manažery z průmyslu na téma „vývoj nových výrobků“. Program je spojený s inspirační tour po špičkových firmách a osobní prezentací vrcholových manažerů navštívených firem.

Vyvíjejte správné produkty správně!

Pojďte zvýšit svoji vývojovou efektivitu a výkonnost (tržby, čas, náklady, rentabilita) aplikací systémového know-how a inspirovat se od lídrů, kteří to dokázali.

Program má 4 témata, která jsou provázána integrovaným přístupem, nazývaným „Vyvíjet správné produkty správně“. V rámci prvního modulu se zaměříme na modelování a měření trhu, objevování příležitostí růstu na existujícím trhu nebo expanzí na nové trhy, případně vytvořením zcela nového segmentu trhu. Naučíte se provázat trhy a produktové portfolio a vytvořit „správné“ zadání pro vývoj nových výrobků. Ve druhém modulu vysvětlíme, jak na modelování a inovaci nového produktu, a jak zvýšit produktivitu výroby a montáže (Design for X metody). Třetí modul bude věnován využití trendů customizace a individualizace nabídky pro zákazníky, masové customizaci, platformizaci a řízení platforem. V posledním modulu se zaměříme na proces vývoje – modely a metody využívané v R&D.

Základní informace o školení

 • Modulární program, celkem 8 dnů školení
 • Hlavní lektor Ján Chaľ – expert v oblasti vývojového procesu a inovací
 • Návštěva špičkových průmyslových firem.
 • Prezentace a společná setkání s lídry navštívených firem.
 • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky školení.

Hlavní témata jednotlivých tréninkových modulů

 • 1. modul: Market Development
 • 2. modul: Product Development
 • 3. modul: Product Platform Development
 • 4. modul: R&D Management

Účastníci, kteří mají o metodiku zájem, se mohou přihlásit na jednotlivé moduly i samostatně, ale z hlediska provázanosti témat doporučujeme absolvovat všechny moduly. Školení jsme schopni připravit i na klíč pro individuální společnosti.

Struktura programu Product Development Academy

Pro podrobné informace o programu a hostech Product Development Academy nahlédněte do níže přiloženého souboru PDF.

Přečtěte si, proč jsme spustili Product Development Akademii, a co Vás čeká během jednotlivých modulů.

Cena za 1 modul: 15 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 18 150 Kč

 • 2 účastníci    24 000,- Kč + DPH (29 040 Kč včetně DPH)
 • 3 účastníci    31 000,- Kč + DPH (37 510 Kč včetně DPH)

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, metodika a know-how, drobné občerstvení po celou dobu programu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni. Cena nezahrnuje obědy, večeře, ubytování a dopravu účastníků.

Cena za celý program – 4 moduly: 

 • 1 účastník: 50 000 Kč + DPH (60 500 Kč včetně DPH)
 • 2 účastníci: 80 000 Kč + DPH (96 800 Kč včetně DPH)
 • 3 účastníci: 120 000 Kč + DPH (145 200 Kč včetně DPH)

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.