Design to Risk Academy

Vzdělávací program pro výkonné manažery z průmyslu na téma Řízení rizik spojený s prezentacemi lídrů z průmyslu a tour po špičkových firmách.

Firmy umí zvyšovat tržby, ale mají problém s tím, že o část vydělaných peněz přijdou z důvodů neúčinného managementu rizik, především v souvislosti s vývojem nových produktů:

 1. Nižší tržby po uvedení produktu na trh vůči plánovaným v projektu z důvodu nižší prodejnosti, nižší realizované ceně, zpoždění uvedení na trh o 1 až 2 roky.
 2. Vyšší náklady na záruční servis než se projektovalo, vyšší přímé náklady než projektované, vysoké vícenáklady na nekvalitu v procesech.
 3. Horší návratnost vyvolaných investic u nového projektu než se počítalo, delší doba vývoje, vysoké procento projektů ve zpoždění a dlouhé zpoždění uvedení do výroby.
 4. Vyšší investice z důvodu předělávky návrhů, prototypů, mzdových vícenákladů.
 5. Vyšší provozní kapitál (nářadí, přípravky, zásoby) než se projektovalo.

Na 70% tyto ztráty mají svůj původ už v procesu vývoje. Design to Risk Academy Vám pomůže tato rizika dostat pod kontrolu během vývoje nového produktu.

Design to Risk

Design to Risk je konstrukční metodika zaměřená na návrh robustních produktů a k nim vztažených procesů, které jsou odolné vůči negativnímu působení plánovaných a nepředvídatelných hrozeb. Metodika učí, jak tyto znalosti aplikovat už během vývoje produktu a souvisejících procesů pro prevenci, detekci a mitigaci rizik. Jak řídit vývojové projekty z hlediska rizik, jak rozvíjet ve firmě risk management na technických a vývojových útvarech firmy jako manažerské a exekutivní téma.

Více se dozvíte také v článku „Design to Risk“.

Hlavní témata jednotlivých tréninkových modulů

 • Modul 1 – Risk Management – jak se účelově dívat na riziko a měřit ho během vývojového procesu, aby bylo možné vykonat účinnou a efektivní prevenci, nasadit detekci a pojistit to mitigací pro minimalizaci škod? Jak  rozvíjet risk management jako manažerskou agendu a schopnost pracovníků s ní nakládat?
 • Modul 2 – Product Design to Risk – Jak navrhovat produkty, robustní vůči působení stresorů a nepředvídatelným událostem a spolehlivě doručovat požadovanou funkcionalitu?
 • Modul 3 – Process Design to Risk – Jak navrhovat procesy odolné vůči chybám bez jejich přenositelnosti do produktů?
 • Modul 4 – Development Project to Risk – Jak navrhovat, uskutečňovat, řídit a ukončovat vývojové projekty z hlediska minimalizace všech typů rizik (funkční, procesní, projektové)?

Každé téma je doplněno vystoupením hosta a exkurzí do průmyslových firem.

Struktura programu Design To Risk Academy

Pro podrobné informace o programu a hostech Design To Risk Academy nahlédněte do níže přiloženého souboru PDF.


Cena za 1 modul: 15 000 Kč + DPH / osobu

Cena včetně DPH (21 %): 18 150 Kč

 • 2 účastníci: 24 000,- Kč + DPH (29 040 Kč včetně DPH)
 • 3 účastníci: 31 000,- Kč + DPH (37 510 Kč včetně DPH)

V ceně: 2 dny školení, školicí materiály, metodiku a know-how, občerstvení po celou dobu kurzu a garance kvality – vrátíme Vám 25% ceny zpět, pokud nebudete se školením spokojeni. Cena nezahrnuje ubytování, obědy, večeře a dopravu účastníků.

Cena za celý program – 4 moduly: 

 • 1 účastník: 50 000,- Kč + DPH (60 500 Kč včetně DPH)
 • 2 účastníci: 80 000,- Kč + DPH (96 800  Kč včetně DPH)
 • 3 účastníci: 120 000,- Kč + DPH (145 200 Kč včetně DPH)

V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

Závazná přihláška

  Promo kódy na naše školení můžete získat odběrem newsletteru.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Veškeré poskytnuté údaje budou zpracovány a uchovány po nezbytnou dobu spolupráce, max. však dva roky nebo do odvolání souhlasu se zpracováním. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Při stornování školení 15 a více pracovních dní před konáním akce vám nabídneme náhradní školení v dalším termínu.

  Můžete si také vybrat jiný typ školení ve stejné ceně, než na které jste se přihlásili. Při stornování školení v termínu kratším než 15 pracovních dnů nebo pokud se školení vůbec nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.