Školení

Nabízíme profesionální školení s maximálním zaměřením na praktickou část. Vyberte si školení z oblasti procesní optimalizace, řízení změn, projektového řízení či inovací. Kromě otevřených školení pro veřejnost, realizujeme školení u klientů, kde obsah tréninku přizpůsobíme konkrétně na míru.

Six Sigma

Nabízíme certifikovaná školení Lean Six Sigma, která představí účastníkům metodiky procesní optimalizace, designu procesů a zvyšování kvality výrobků a služeb pro výrobní i nevýrobní společnosti.

Lean

Školení LEAN pokrývají celé spektrum potřeb výrobních společností. Začínáme představením nástrojů v školení Lean Praktik až po certifikované programy Lean Expert Professional, které se konají ve vybraných výrobních firmách.

Inovace a Design

Inovujte své produkty, služby nebo procesy a hledejte novou příležitost k růstu Vaší firmy pomocí techniky TRIZ či využitím Inovačního procesu. Pro specifické problémy nabízíme školení Kreativních technik, které využívá kreativity a týmu.

Projektové a procesní řízení

Naučíme Vás řídit projekty a to jak pomocí nástrojů projektového manažera, tak zvládnutím správné komunikace, přístupu a zejména myšlením. V procesním řízení školíme jak zmapovat efektivně procesy, nastavovat metriky a aktivně s nimi pracovat.

MINITAB 17 Logo Minitab

Statistický software Minitab 17 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací