Setkání kapitánů jednotlivých týmů a vyjasnění otázek s experty