Reference

Školení bylo úžasné. Náš lektor odvedl perfektní práci a poměrně nezáživné téma dovedl podat zajímavým a strhujícím způsobem. Mnoho jsem se naučil a dokonce to byla i zábava. Stále mám před sebou dlouhou cestu k tomu, abych mohl řici, že jsem dokonale ovládl to, co jsem se tu naučil, ale získal jsem dramaticky nový pohled na změny, které jsem schopen implementovat v mojí společnosti.

Aron Lazarchick

|Escalations Manager | AVG Technologies

Byla jsem spokojena, školení považuji za velmi profesionálně vytvořeno i vedeno. Já bych sama za sebe uvítala více výpočtů.

Květa Korcová

| Česká spořitelna

Kurz proběhl na velmi vysoké úrovni. Byl prezentován velmi kvalitní formou a přístup lektora byl velmi příjemný. Díky tomuto kurzu jsem získal cenné znalosti.

Jaroslav Škorík

|Konstruktér R&D | ASSA ABLOY

Byl jsem velmi mile překvapen, jakým způsobem Green Belt využívá techniky k rozvoji a porozumění, a že obrací pozornost nejen ke komplexním systémům, ale dokonce umožňuje porozumět a řešit i osobní život. Co bych uvítal jako účastník kurzu je vice současných příkladů z korporací, např. srovnání výsledků s mými stávajícími projekty/technikami. Bylo to pravděpodobně to nejlepší školení, jaké jsem kdy absolvoval. Vážím si vašeho času, který jste nám věnovali.

Ladislav Hayina

| Dialogs 24/7

Budu těžké najít správná slova pro odpovídající vyjádření zážitku, který jsem měl možnost ochutnat při Tvém školení Lean Six Sigma. Přestože jsem absolvoval nespočet jiných kvalitních školení, tohle mi nabídlo pohled ještě mnohem dál. Celkové školení bylo opravdu velmi profesionální. Například obdivuji vyvážené poskytování množství odborných informací a to po celých 6 dnů trvání kurzu. Žádná část nebyla ani uspěchaná ani nudná. Dále pak možnost kdykoliv prodiskutovat probíranou látku se zkušeností jednotlivých účastníků z praxe a prohlubovat tím pochopení souvislostí látky včetně snadnější zapamatování. V neposlední řadě bych chtěl zmínit ještě jeden zajímavý pocit, s kterým jsem odcházel ze školení. Byla energie a nadšení se ihned pustit do jakéhokoliv problému, který na mě čeká anebo může v budoucnu čekat v práci.

Petr Procházka

|Head of Processes & Tools | Wincor Nixdorf

Kurz LSS Green Belt byl velkým přínosem z hlediska komplexnosti zaměření, prošlé tématiky a názorné ukázky nástrojů LSS. Velmi kladně hodnotím přístup lektora, jeho připravenost a odbornou vybavenost. Taktéž si velmi vážím možnosti konzultací během tvorby Lean projektu. Velmi kladně hodnotím materiály poskytnuté při školení, velmi nápomocné pro následnou práci na projektech

Matěj Zázvorka

|Manufacturing Engineering Leader | AERO Vodochody AEROSPACE

Je to školení, kde jsem se ani chvíli nenudil. Každá informace byla sdělena ve správnou chvíli a poutavým způsobem. Lektor je chlapík na správném místě.

Petr Vlasák

| IKA Buildog

S ICG-Capability jsem absolvoval školení Lean Value Stream Expert, které proběhlo v JMA Hodonín. Školení zcela splnilo má očekávání ve smyslu praktického využití metody mapování hodnotových toků. Lektor je erudovaný člověk, který dokáže vysvětlit složité koncepty a pečlivě se věnuje všem nejasnostem všech účastníků. Školení v reálném prostředí je naprosto neocenitelné! Týden po akci v JMA jsem, hlavně díky ICG-Capability, úspěšně moderoval svůj domácí tým skrze VSM proces.

Jiří Kalina

| Cooper Standard

Zkušení lektoři – schopní okamžitě odpovědět na kladené dotazy a vysvětlit teorii na praktických příkladech, s dobrými prezentačními dovednostmi a velmi profesionálním přístupem. Strukturovaná a smysluplně odprezentovaná teorie, velmi dobře připravené školící materiály a velmi zajímavá kombinace teorie a společných týmových aktivit (s podporou lektorů). Krásné školící prostředí a kompletní servis během celého týdne, dobrá organizace prostoru, připravenost na všechny aktivity.

Alena Šimková

| Accenture

Školení dostatečně seznámí s problematikou Lean Six Sigma. Lektor mluvil se zaujetím. Bylo vidět, že mluví z vlastní zkušenosti a dává příklady z praxe. Nebyla to jen suchá teorie, součást školení je i zábavná simulační hra. Školení doporučuji.

Jiří Moravec

|Technolog konstruktér | ASSA ABLOY

S absolvováním kurzů Lean Pull Expert a Lean Flow Expert jsem byl velmi spokojen. Dobře naplánované, k tomu „živé“ debaty s přítomnými účastníky, které byly pro mě velkým přínosem. Každý má zkušenosti s podobnými procesy ve výrobě a konzultace mi daly hodně. Kooperace ve výrobním procesu v určeném podniku byla obrovská výhoda z pohledu praxe a ne pouze teorie. Oba kurzy hodnotím kladně z pohledu využití informací pro naši firmu. Velmi kladně hodnotím přístup lektora k přehlednému výkladu, názory k tématům, řízení debat a úkolů v týmech.

Miroslav Rotter

|Vedoucí směny | Dongwon

Školení bylo výborné, lektoři dokázali upoutat pozornost posluchačů vždy po celý den. Já jsem člověk, který si víc zapamatuje z praktických ukázek řešení, možná by bylo fajn školení prodloužit o 1-2 dny a přidat víc praktických úkolů.

Alena Kristianová

| ING

Výběr školení VSM z nabídky na českém trhu nebyl s ohledem na mé požadavky jednoduchý. Po pečlivém uvážení jsem zvolila školení od firmy ICG-Capability a byla to trefa do černého. Bohaté praktické zkušenosti a profesionalita lektora, kvalita školicích materiálů, příjemná atmosféra, aktivní zapojení účastníků a jejich řízená diskuze, propojení teorie s praxí (mapování reálného výrobního procesu hostující firmy s dále využitelnými výstupy) – to vše předurčuje toto školení k jeho jednoznačnému doporučení.

Jana Ďurišová

|Process Development Engineer | Philip Morris ČR

Se školením Lean Six Sigma – Green Belt v podání lektorů z ICG-Capability jsem byl velmi spokojen. Důvodem byl především dobře strukturovaný výklad zkušených lektorů doprovázený simulační hrou, která vhodně dotvářela a oživovala teoretické poznatky. Vyučující byli ochotni a schopni odpovídat na dotazy mnohdy i přesahující danou problematiku.

Libor Pávek

| IT Solutions CZ

Kurz Lean Six Sigma Green Belt mohu všem zájemcům nejen z oblasti procesního managementu, kvality a zlepšování určitě doporučit. Školení bylo strukturováno jednoduše a zároveň je prakticky stejně využitelné pro potenciální účastníky jak z oblasti výroby, tak i služeb. Jednalo se o typ školení, po kterém mohu upřímně říct, že bych se vůbec neobával využít prezentované techniky i celou metodiku hned po jeho absolvování rovnou ve své praxi. Vše bylo vysvětleno přehledně a informace logicky navazovaly, takže nebylo těžké pochopit hlavní podstatu přístupu LSS. Velké díky patří především perfektnímu školiteli, Liboru Čadkovi, který dokázal živý výklad obohatit zajímavými příklady a typy z praxe, a zároveň dokázal motivovat tým ke spolupráci, která mě osobně velmi obohatila. Určitě budu uvažovat i o dalších kurzech pořádaných ICG.

Michal Petera

|Quality & Process Manager | Wincor Nixdorf

Školení Lean in Banking bylo pro mne naprosto překvapující a extrémně obohacující. Má očekávání byla všelijaká a spíše jsem nevěděl, co mě čeká. Lektoři byli totální profesionálové, skvěle se doplňující a jejich prezentace byly výtečně připravené a navíc výborně doplňovaly teorii příklady z praxe. Rázem se z monstrózní prezentace na X desítek slidů stala zábava, kdy člověk nepřestal dávat pozor. Ovšem třešničkou na dortu byla teamová simulační hra, která to celé o čem jsme tři dny mluvili, uvedla do praxe naprosto skvělým způsobem. Díky za to a díky za celé školení.

Michal Dubravský

| Moneta Money Bank

Od společnosti ICG-Capability jsem absolvoval školení na téma LEAN VALUE STREAM EXPERT. Probíhalo to formou střídání teoretického výkladu s praktickým cvičením ve výrobní společnosti. Musím říci, že jsem se s touto formou školení setkal poprvé a jsem maximálně spokojen. Teorii jsme si mohli ihned vyzkoušet v praxi, a tím lépe pochopit problematiku tématu. Celý kurz vedl lektor, který svými odbornými znalostmi, zkušenostmi z praxe a vedením týmu účastníků, dokázal nenásilnou formou nás naučit vše potřebné. Už se těším na další kurzy z oblasti Lean a doporučuji společnost ICG-Capability všem, kteří se rozhodují, kde získat odborné znalosti.

Jiří Vodrážka

|Industrial Engineer | Nemak

ICG-Capability má skvěle zpracovaná školení. Lektor byl vždy schopen uvést řadu příkladů z oboru tak, aby se ujistil, že všichni probranou látku pochopili. Pak následovala praktická ukázka na testovací hře. Ze školení tak člověk odchází s tím, že má kompletní materiály k dané problematice, ví, jaké nástroje lze k řešení použít a umí je prakticky aplikovat a v neposlední řadě je motivován se konečně do něčeho pustit.

Štěpán Vitouš

|Procesní specialista | O2

Srozumitelný a zajímavý výklad lektora. Interaktivní pojetí školení. Perfektní zpracování studijních podkladů pro školení. Celkově hodnotím jako školení přínosné a na velice slušné úrovni.

Petr Diviš

|Vedoucí výroby | ASSA ABLOY

Se školením prováděným firmou ICG-Capability jsem se setkal poprvé a rovněž téma LEAN a SIX SIGMA pro mě bylo víceméně nové. Způsob výuky a odborné znalosti vyučujícího byly na velmi dobré úrovni. Pomocí modelového projektu jsme si vyzkoušeli tuto problematiku téměř v praxi. I přes intenzivní 6 denní kurz si vyučující dokázal díky zajímavému projevu udržet naši pozornost a soustředění.  Myslím, že nejenom já ale i ostatní kolegové si odnesli ze školení dostatek znalostí a podnětů pro vedení vlastních projektů.

Petr Kolman

| Panasonic