Reference

Školení hodnotím jako velice přínosné. Veškeré informace byly podány stravitelně, zábavně, srozumitelně a komplexně. Jednotlivé zákonitosti byly ukázány na praktických příkladech. Čas věnovaný školení byl využit na maximum. Jsem velmi spokojen.

Jan Šoltýs

|Vývojový technolog | RUBENA a. s.

Školení Green Belt – a to jak obsahově, tak přístupem lektora – předčilo moje očekávání. Aktivní zapojení účastníků formou simulační hry je výborná cesta, jak teorii v hlavách účastníků přeměnit v konkrétní nápady na změny ve firmě. Školení vřele doporučuji pro všechny, kdo berou Lean a 6Sigma vážně a chtějí s nimi ve firmách pracovat.

Lenka Čtvrtečková

|Quality Manager | RIMOWA CZ spol. s r.o.

Kurz splnil očekávání. Svižný průběh nebyl na škodu, protože jsme do detailu probrali ta témata, o která byl největší zájem. Vše bylo srozumitelné a podložené příklady z praxe.

Nikol Jermanová

|vedoucí zákaznického servisu | Showdown Displays Europe s.r.o.

O školení Lean Six Sigma jsem jako první slyšel od svých kolegů, kteří jím prošli přede mnou. I když jsem něco slyšel, vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Nicméně již od prvního dne jsem viděl, že je to zatím nejlepší skolení na téma zlepšování procesu, které jsem kdy měl možnost slyšet. Celá metodika na mě udělala velmi pozitivní dojem svou propracovaností a univerzálností. Velmi se mi hodí do mé náplně práce jako celek a mnoho jednotlivých nástrojů mohu využít i samostatně. Rád bych také pochválil vysokou úroveň školitelů. Obzvlášť patrné bylo, že neučí jen nějakou teorii, ale že většinu, ne-li vše, znají dobře z praxe. Přínosem pro mě byl i kurz, kde byli účastníci i z jiných firem, se kterými jsem mohl sdílet různé zkušenosti. Celé školení mohu vřele doporučit všem, kterých se tyká jakákoli práce s procesy apod.

Jiří Ondříček

| Panasonic AVC

Zúčastnil jsem se školení Lean Pull Expert, pořádané společností ICG-Capability v prostorách firmy Avire. Kurz byl zaměřen na tahové systémy řízení výroby. Školení považuji za velmi zajímavé a přínosné. Probíraná tématika byla rozdělena do teoretických i praktických bloků, kterých část se odehrávala přímo ve výrobním prostředí. Zmínit bych pak chtěl zejména aplikaci modelových situací kanbanových okruhů, které značně přispěly k lepšímu pochopení řešené problematiky. Lektor dokázal vytvořit příjemnou atmosféru navozující tvůrčí prostředí. Obecně lektor osvědčil velmi dobré odborné znalosti a profesionální přístup. Školení Lean Pull Expert mohu doporučit i dalším potencionálním účastníkům.

Vladimír Keprt

|Vedoucí odd. logistiky a MTZ | RM Gastro

Školení přineslo mnoho základních a teoretických znalostí, ovšem obohacených o mnoho příkladů z praxe a tím i více úhlů pohledu, které se na internetu jen tak nevyskytují. Vyzdvihl bych hlavně lektora, který ví o čem mluví a dává hodně efektivních rad do praxe. Za mě super.

Lukáš Bleha

|Procesní inženýr | Sellier&Bellot a.s.

Přístup školitele byl velmi svědomitý, také školící materiály úzce navazovaly na celé školení. Praktická část byla zábavná a poučná a umožnila účastníkům v praxi otestovat naučené vědomosti. Tento kurz můžu vřele doporučit každému, jako vstup do problematiky Lean Six Sigma.

Tomáš Kužel

|Transition Manager | Mann+Hummel

Moje zkušenost se školením Black Belt od ICG byla pozitivní a školení můžu doporučit. Školení svým obsahem umožňovalo získat praktickou zkušenost s probíranými nástroji a metodami formou cvičení. Výklad byl doplněný o přiměřený podíl příkladů z praxe, přičemž si velmi cením prostor na diskusi a výměnu zkušeností s ostatními účastníky školení. Výměna zkušeností byla umožněna vytvořením otevřené atmosféry během celého školení. Kurz považuji za prakticky zaměřený a vysoce aplikovatelný v denní praxi.

Martin Boško

|Projektový manažer procesního zlepšování LSS | Slovnaft a.s.

Lean Expert Quarter je přesně ten trénink, jaký jsme dlouho hledali. Pravidelná týdenní dávka leanařského tréninku, cíleně zaměřená na nejpoužívanější metodiky a aktuální novinky z oblasti LEANU. Bez rozdílů se účastníme jako celý tým. Interaktivní online forma nás vždy vtáhne do děje. Pravidelný týmový trénink posunuje naše znalosti, ale především týmovou energii neustále vpřed.

Lubomír Hulín

|Lean Manager | Česká Zbrojovka a.s.

Školení bylo velmi přínosné. Zkušenosti ze školení mohu s přehledem uplatnit. Workshop přímo z výrobního prostředí a praktická cvičení hodnotu daného kurzu pouze podtrhly. O zkušenostech lektora nelze pochybovat a jeho vstřícnost či ochota vysvětlit danou problematiku byla příkladná.

Svatopluk Benda

|Manufacturing engineer | Johnson Controls Automotive Bor

Školení bylo pro mne přínosem a rád bych pokračoval s certifikací Green Belt. Myslím si, že pro uvědomění si smyslu rutinních záležitostí, by měl kurz Yellow Belt absolvovat každý zaměstnanec.

Miroslav Pražma

|AR Senior Accountant | CAMPING GAZ CS, s.r.o.

Školení online je moderní forma vzdělávání, která plně vyhovuje dnešní době a posouvá možnosti vzdělávání dále. Zcela by jsem doporučoval Lean Flow Expert ve formě online. Lektor super, na všechny naše dotazy odpověděl , výklad srozumitelný a doplněný o příklady z praxe.

Dušan Netolička

|Vedoucí oddělení údržby | SAS Automotive s.r.o.

Opět skvěle provedené školení, při kterém jsme si po krátké teoretické přípravě mohli prakticky vyzkoušet použití doporučených nástrojů pro mapování procesů, zkrácení doby přestavby na vstřikovacím lisu (kde jsme docílili zkrácení o 61%) a řešení problémů metodou PPS (Practical Problem Solving).

Miroslav Klečka

|Warehouse Manager | Grammer CZ

Spolu s dalšími kolegy jsem se zúčastnil školení TRIZ pořádané firmou ICG-Capability. Shodli jsme se všichni na tom, že TRIZ je velice zajímavá a přínosná metoda k řešení problémů. Zejména se mi líbí, že to není teorie, které člověk může věřit nebo také ne. Je založena na praxi a vzešla z praktických vynálezů a vylepšení.

Školení bylo vedeno velice příjemnou a nenásilnou metodou výkladu s dostatkem prostoru pro naše otázky a názory. Klíčové bylo, že po bloku výkladu vždy následovalo cvičení na zajímavé téma, při kterém jsme se protáhli, uvolnili a hlavně celou látku procvičili, takže se vyložené postupy člověk naučil nejen používat, navíc si vše lépe zapamatoval. Na vedení kurzu lektorem především oceňuji jeho přístup, nikdy nezavrhoval žádná řešení, naopak nás vždy velice nenásilně instruoval o správných postupech při řešení daných cvičení.

Za dobu mé kariéry jsem několik podobných kurzů absolvoval, a proto mám srovnání. Kurz TRIZ bez váhání vřele doporučuji, zejména pro technické profese je špičkový. Účastníci kurzu velice ocení přátelský a vtipný způsob vedení kurzu i pěkně zpracované studijní materiály

Tomáš Kratochvíl

| Panasonic

Přístup lektora na vysoké úrovni, vysoká profesionalita. Zkušenosti se nedají popřít. Školení Yellow Belt doporučuji pro každého. Určitě pochopí každý a získá vědomosti ohledně Lean Six Sigma.

Jan Kňaze

|Procesní Inženýr | Enics Slovakia s.r.o.

Děkuji za školení a materiály. Musím říci, že jsem již dlouhou dobu nezažil tak dobré školení. Neúnavný dynamický projev, praktická cvičení, výborný materiál, přesný časový harmonogram. Opravdu díky nejen za informace o Lean Six Sigma, ale také za mnoho tipů na prezentačních dovedností.

Miroslav Matušínský

| Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Spousta užitečných informací, jak řídit projekt. Moc mi vyhovovala cvičení, při kterých se bavíme a aplikujeme na konkrétní příklad… perfektně připravené!

Petra Kropáčová

| Model Obaly, a. s.

V rámci jednoho dne bylo srozumitelně představeno mně i kolegům náročné téma, děkuji též za ochotu odpovídat na dotazy a probírat konkrétní příklady. Školení MSA hodnotím kladně.

Lukáš Pulkert

|QA specialist, QM Department | Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o.

Doporučuji školení „Analýza dat – Minitab“ jako základ a zdokonalení práce s technologií. Ukazuje jak prakticky použít možnosti Minitabu k usnadnění práce s daty a jejich analýzou. Umožňují i laikovi možnosti, jak s daty pracovat tak, aby technolog získal potřebné informace pro porozumění procesu a hledaní příčin problémů.

Petr Pacholek

| Laird s.r.o.

Školení Inovačního procesu bylo dobře investovaným časem. Znalosti „tak nějak“ pochycené za téměř 20 let v R&D jsem mohl zkonfrontovat s předkládanými postupy: např. jak posoudit, zda má inovace smysl – na jaké faktory se dívat, nebo jak se dívat na inovační nápad nejen pohledem autora, ale i toho, kdo bude inovaci platit – s následnou lepší přehledností a jednoduchostí toku informací k netechnickým osobám. Osobně doporučuji.

Pavel Adam

| Škoda Auto a.s.