Reference

Z dosavadní, více jak dvouleté spolupráce pozitivně hodnotím styl práce konzultantů – jejich odbornost, schopnost uvádět teoretický výklad do praxe a schopnost přizpůsobit styl různým profesím v naší společnosti – od operátorů po manažery. U spolupráce Olympus s ICG jsem od počátku a velice pozitivně vnímám nastartování kaizen přeměny společnosti – pomocí uceleného konceptu kaizen eventů se nám v klíčové oblasti výroby podařilo implementovat One Piece flow linku s aktivním zapojením nejen THP pracovníků, ale i operátorů na dílně.

Michal Kubica

|Continuous Improvement Manager | Olympus Medical Products Czech

Srozumitelný výklad doplněný perfektně zpracovanými materiály. Školitelé jsou profesionálové, kteří ví o čem mluví a celé metodice dobře rozumí. Tempo výkladu se uzpůsobuje účastníkům, dotazy jsou zodpovězeny ihned a opakované vysvětlení není problém.

Tomáš Erlert

|Technolog | Brano

„Potřebuji změnit firemní kulturu a myslím si, že zavedení Lean filozofie je tou správnou cestou“. Takové bylo moje zadáni před 5ti lety, když jsem vybíral konzultanta na Lean. Jediná firma, která přišla se zajímavou nabídkou (a vůbec pochopila naše potřeby) bylo ICG. Od té doby mě ICG doprovází při Lean transformacích, které zahajuji. Nejvíce si vážím přístupu konzultantů ICG, který nás vždy posouvá o krok (nebo dva) dál, vždy dostáváme podporu kterou potřebujeme. Učíme se hlavně tím, že realizujeme společně projekty, Kaizen Eventy, Kaizen Weeky. ICG nám neustále pomáhá posouvat hranice toho, co si myslíme, že je možné implementovat. Například jsme zavedli plánováni výroby dle modelu Just In Sequence v rámci jednoho týdne. Díky tomu se nám lead time zkrátil na několik hodin místo dní (týdnů) a standardizoval se proces plánování. Je to jen jeden z příkladů jak moc nám ICG pomohlo a pomáhá zvyšovat efektivitu, leadtime, uvolňovat výrobní prostor pro další výrobu a hlavně zvyšovat angažovanost spolupracovníků. Bez ICG by naše Lean transformace nebyla tak úspěšná.

Jan Sondag

| Teleflex

Doporučuji každému, kdo vytváří prezentace – jak v rámci školení či reportingu. Mnoho rad a technik, jak prezentaci zefektivnit.

Antonín Purchart

|Lean inženýr | Starcam s.r.o.

S dodavatelem ICG spolupracujeme již déle než dva roky. Primárním záměrem spolupráce bylo a nadále je šíření Kaizen kultury nenásilnou formou skrze vzdělávání a workshopy. Za tímto účelem jsme s ICG provedli mapování hodnotového toku a následně nadefinovali Kaizen Eventy, které byly vždy zacíleny na konkrétní překážku pro hlavní cíl – stavbu OPF linky. Kaizen Eventy byly velmi pečlivě realizovány, a to od plánování, personálního obsazení, specifikaci cíle, využití technik, volby konzultantů až po finální prezentaci návrhů a zpětnou vazbu ze strany účastníků i sponzorů. Díky pečlivé organizaci a realizaci se nám daří nenásilně šířit Kaizen kulturu ve společnosti při paralelním přínosu ve formě výrazných zlepšení na jednotlivých pracovištích. Spolupráci se společností ICG vnímám jako velmi úspěšnou, kdy se podařilo předat velkou část know-how interním pracovníkům a ICG (po roce a půl) působí již jen v podobě externí konzultantské a auditní společnosti. Základem úspěšné spolupráce s ICG je sdílená filozie a přístup k problematice Kaizen.

Ivo Denemarek

|Supply Chain Manager | Olympus Medical Products Czech

Školení splnilo, možná i předčilo mé očekávání. Líbil se mi způsob, jakým bylo dané školení vedeno. Dozvěděl jsem se mnoho nových informací a nástrojů, které lze použít v práci a v podstatě i v osobním životě. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit.

Martin Škarecký

|Technolog | Fresenius KABI

Školení TRIZ proběhlo v příjemném prostředí, podněcujícím kreativitu pro zavádění inovačních řešení v praxi. Výborné propojení / poměr i načasování teorie a praktických cvičení pod vedením zkušeného a zapáleného školitele. Tři užitečné dny pro vyřešení a odstranění bloků, omezujících analyzovat problémy a vidět skvělé řešení.

Štefan Šafranek

|Vedoucí vývoje | WANZL spol. s r.o.

S ICG Capability (Richardem Hodulákem) spolupracuji již několik let. Absolvoval jsem několik Workshopů i navazujících Kaizen Eventů a oceňuji především profesionální a praktický přístup. Výsledky vždy předčily mé očekávání. Práce celého týmu byla vždy na vysoké úrovni a průběh dokázal pohltit i méně optimistické kolegy.

Michal Mur

|GPS manager | GRAMMER CZ

Můj dojem z webináře byl pozitivní. Pomohl mi pochopit problematiku hodnotového mapování více do podrobna a získané informace mi umožní uplatnit znalosti v praxi. Jako pozitivní také vítám možnost indiviudální konzultace přímo se školitelem i po skončení daného kurzu. Možnost školit se na dálku (minimálně co se týče teoretické části) v menší skupině lidí mi přijde možná přínosnější než být v cizí továrně s dalšími dvaceti lidmi co se získaných a uplatnitelných informací týče. Také jsem vypozoroval, že jsem pozornější. Praktické cvičení na Tractor Motive (když už jsou videa pořízena) mi přijdou minimálně stejně přínosná na pochopení látky. Odpadají náklady spojené s cestováním. Praktické materiály dodávané v digitální podobě ke stažení.

Alexander Szitás

| Lean Seamless Champion | ASSA ABLOY Entrance Systems Production s. r. o.

Velice přínosné školení. TRIZ je užitečná metoda, která poskytuje ucelený (statistikou podložený) pohled na řešení technických inovačních problémů.

Vladimír Tolman

|Senior AME Manager | TRW Autoelektronika, s.r.o.

Přístup Richarda Hoduláka jakožto školitele firmy ICG byl profesionální. Školení bylo vedeno srozumitelně s praktickou ukázkou na modulu Tractormotive tak, že to všichni byli schopni pochopit. Co mě, ale zaujalo nejvíce, byla praktická workshopová část, kde se Richard snažil doručit skutečné praktické výsledky a zlepšení. Změny, které jsme dokázali uskutečnit během 4 dnů, měly skutečný ekonomický přínos a díky tomu se kapacita zlepšovaných procesů výrazně zvýšila.

Filip Vrátný

|LEAN manager | FOXCONN Technology CZ

Myšlení projektového manažera – perfektní školení, které bylo nad má očekávání, ještě bych klidně pár dní pokračovala. Školení je věcné a zábavné. Lektorka má příjemné, přátelské vystupování, ví jak zaujmout, což je i jistě díky dlouholetým zkušenostem. Děkuji za dva plně inspirující dny.

Veronika Nováková

|Projektový manažer | AŽD Praha s.r.o.

Výuka formou webináře je pro mě přijatelnější forma. Nemusíte nikam cestovat, dostupné množství materiálů, „neformální“ prostředí, tykání, hodnotím velmi pozitivně. Školitel byl velmi profesionální, materiály byla zajištěny i na dálku, praktické cvičení, tedy možnost si i vše vyzkoušet, práce v týmech. Pozitivně vnímám i to, že jsme se všichni viděli.

 

Zuzana Mičová

|Auditor výrobních procesů | TEKMAR Slovensko, s.r.o.

Ze školení Řízení změn si odnáším velice pozitivní zážitek, který mě přiměl k sebereflexi v rámci svých vlastních projektů. Vřele doporučuji všem lidem z různých oblastí jako projektové řízení, komunikace, management.

Taťána Nohelová

|OPE Expert | Siemens s.r.o.

Školení předčilo mé očekávání, jak teoretickou částí při naprosté profesionalitě a perfektní přípravě lektora, tak i praktickou částí přímo ve výrobním závodu. Byla to velice pozitivní zkušenost a mohu jen doporučit.

Kamil Křenek

|OpEx & Kaizen Specialist | Maxion Wheels

Vzhledem k absolvování Green Belt kurzu v online podobě jsem získal zkušenosti s velice užitečnými a silnými online platformami, které ve své praxi zužitkuje každý, kdo pracuje v mezinárodním prostředí. Samotný kurz byl velice dobře strukturovaný, se srozumitelným výkladem a dostatkem prostoru pro diskuzi. Školitelé svým přístupem vytvořili přátelskou atmosféru, díky čemuž nikdo neměl ostych s jakýmkoliv dotazem. Velkým benefitem pro absolventy je následný koučink pro obhajobu certifikace, či pro podporu při projektech.

Jan Pečenka

|Junior Supply chain manager | Soufflet Agro

Velmi pěkně připravené školení názorně ukázané na fiktivní firmě a jejich projektu. Školitel je znalý. Je znát, že má za sebou nějaký ten odvedený projekt a ví věci z praxe.

Kamila Folaufová

|Programový koordinátor | GE Aviation Czech

Metoda A3 je zajímavou možností jak řešit problém. Školení a školitel zajímavou formou ukazuje a hlavně naučí, jak tuto metodu zvládnout v praxi.

František Dittrich

|Vedoucí řízení jakosti | DencoHappel CZ a.s

Kurz splnil všechna má očekávání. Všechna témata byla velmi dobře vysvětlená a demonstrovaná v praxi. Získala jsem mnoho nápadů na realizaci u nás ve firmě. Lektor byl perfektní. Určitě zúročím získané vědomosti.

Andrea Kellnerová

|Lean Coordinator | Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.

Za mě super školení! Poutavé, přínosné školení s tématickými úkoly. Pro mě online školení lepší než dojíždět např. do Prahy. Pokud by byla možnost i do budoucna dělat online školení, jenom výhoda.

Jakub Kráčmar

|Procesní inženýr | Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.