Reference

Zúčastnil jsem se školení Lean Pull Expert, pořádané společností ICG-Capability v prostorách firmy Avire. Kurz byl zaměřen na tahové systémy řízení výroby. Školení považuji za velmi zajímavé a přínosné. Probíraná tématika byla rozdělena do teoretických i praktických bloků, kterých část se odehrávala přímo ve výrobním prostředí. Zmínit bych pak chtěl zejména aplikaci modelových situací kanbanových okruhů, které značně přispěly k lepšímu pochopení řešené problematiky. Lektor dokázal vytvořit příjemnou atmosféru navozující tvůrčí prostředí. Obecně lektor osvědčil velmi dobré odborné znalosti a profesionální přístup. Školení Lean Pull Expert mohu doporučit i dalším potencionálním účastníkům.

Vladimír Keprt

|Vedoucí odd. logistiky a MTZ | RM Gastro

Myšlení projektového manažera – perfektní školení, které bylo nad má očekávání, ještě bych klidně pár dní pokračovala. Školení je věcné a zábavné. Lektorka má příjemné, přátelské vystupování, ví jak zaujmout, což je i jistě díky dlouholetým zkušenostem. Děkuji za dva plně inspirující dny.

Veronika Nováková

|Projektový manažer | AŽD Praha s.r.o.

Školení A3/PDCA vhodným způsobem představuje prolnutí principů PDCA (PDSA) s metodu PPS a základním vnímáním A3 Reportu. Školení je vhodné především pro střední a strategický management. Zajistí pochopení při vzájemné komunikaci.

Karel Chadim

|Manažer útvaru Rozvoj systému řízení | ČEZ a.s.

Metoda A3 je zajímavou možností jak řešit problém. Školení a školitel zajímavou formou ukazuje a hlavně naučí, jak tuto metodu zvládnout v praxi.

František Dittrich

|Vedoucí řízení jakosti | DencoHappel CZ a.s

Lean Six Sigma – Green Belt pro mne bylo kompletně novinkou, ale během kurzu jsem se hodně naučil a těším se na aplikování do praxe. Chtěl bych vyzdvihnout profesionalitu, s jakou bylo školení vedeno a způsob, jakým nám lektor celé školení podal. Zkrátka, nenudil jsem se 🙂

Ladislav Domáň

|Specialista dodavatelské kvality | ASSA ABLOY

Školení Lean Six Sigma pod vedením lektorů Milana Gazdíka a Libora Čadka ze společnosti ICG-Capability rozhodně doporučuji. Školení bylo vedeno velmi efektivně, čas byl využit naplno k předání informací nezbytných pro praxi „Green Belta“, k dispozici jsem dostal perfektně zpracovanou metodiku, o kterou se mohu i po skončení kurzu opírat ve své praxi. Pozitivně hodnotím nejen obsah školení, ale také výkon lektorů, kteří svým výkladem potvrdili své široké znalosti a v průběhu kurzu s účastníky sdíleli své zkušenosti pro lepší pochopení dané problematiky. Kurz byl navíc veden ve velmi přátelském a uvolněném prostředí.

Lukáš Koucký

|Consultant | Assessment Systems

Kurz hodnotím pozitivně ve všech směrech, jak teoretickou, tak i praktickou část. V teoretické části bylo opravdu jen to nutné, co jsme potřebovali znát. Největší plus tohoto školení je praktická část, kde si člověk může vyzkoušet (v provozu), jak to vlastně funguje a spojit tak teorii s praxí. Díky školiteli, který má dlouholeté zkušenosti v této oblasti, bylo školení podáno opravdu profesionálním způsobem. Školitel skvěle reagoval na jakékoli otázky a dokázal je vysvětlit tak, aby to všichni pochopili. Skvělá přátelská atmosféra, kurz můžu jen doporučit.

Martin Polok

| Dongwon

Školení bylo úžasné. Náš lektor odvedl perfektní práci a poměrně nezáživné téma dovedl podat zajímavým a strhujícím způsobem. Mnoho jsem se naučil a dokonce to byla i zábava. Stále mám před sebou dlouhou cestu k tomu, abych mohl řici, že jsem dokonale ovládl to, co jsem se tu naučil, ale získal jsem dramaticky nový pohled na změny, které jsem schopen implementovat v mojí společnosti.

Aron Lazarchick

|Escalations Manager | AVG Technologies

Díky školení Lean Flow Expert mohu využít získané poznatky o zavádění TPM do praxe v naší společnosti. Školení bylo velmi poučné a zajímavé. Výklad lektora byl poutavý a dokázal udržet pozornost všech přítomných účastníků po celou dobu školení. Oceňuji i výběr místa pro školení. Děkuji

Ladislav Vlček

|Lean Excelence | Continental Automotive

Byla jsem spokojena, školení považuji za velmi profesionálně vytvořeno i vedeno. Já bych sama za sebe uvítala více výpočtů.

Květa Korcová

| Česká spořitelna

Kurz proběhl na velmi vysoké úrovni. Byl prezentován velmi kvalitní formou a přístup lektora byl velmi příjemný. Díky tomuto kurzu jsem získal cenné znalosti.

Jaroslav Škorík

|Konstruktér R&D | ASSA ABLOY

Byl jsem velmi mile překvapen, jakým způsobem Green Belt využívá techniky k rozvoji a porozumění, a že obrací pozornost nejen ke komplexním systémům, ale dokonce umožňuje porozumět a řešit i osobní život. Co bych uvítal jako účastník kurzu je vice současných příkladů z korporací, např. srovnání výsledků s mými stávajícími projekty/technikami. Bylo to pravděpodobně to nejlepší školení, jaké jsem kdy absolvoval. Vážím si vašeho času, který jste nám věnovali.

Ladislav Hayina

| Dialogs 24/7

Budu těžké najít správná slova pro odpovídající vyjádření zážitku, který jsem měl možnost ochutnat při Tvém školení Lean Six Sigma. Přestože jsem absolvoval nespočet jiných kvalitních školení, tohle mi nabídlo pohled ještě mnohem dál. Celkové školení bylo opravdu velmi profesionální. Například obdivuji vyvážené poskytování množství odborných informací a to po celých 6 dnů trvání kurzu. Žádná část nebyla ani uspěchaná ani nudná. Dále pak možnost kdykoliv prodiskutovat probíranou látku se zkušeností jednotlivých účastníků z praxe a prohlubovat tím pochopení souvislostí látky včetně snadnější zapamatování. V neposlední řadě bych chtěl zmínit ještě jeden zajímavý pocit, s kterým jsem odcházel ze školení. Byla energie a nadšení se ihned pustit do jakéhokoliv problému, který na mě čeká anebo může v budoucnu čekat v práci.

Petr Procházka

|Head of Processes & Tools | Wincor Nixdorf

Kurz LSS Green Belt byl velkým přínosem z hlediska komplexnosti zaměření, prošlé tématiky a názorné ukázky nástrojů LSS. Velmi kladně hodnotím přístup lektora, jeho připravenost a odbornou vybavenost. Taktéž si velmi vážím možnosti konzultací během tvorby Lean projektu. Velmi kladně hodnotím materiály poskytnuté při školení, velmi nápomocné pro následnou práci na projektech

Matěj Zázvorka

|Manufacturing Engineering Leader | AERO Vodochody AEROSPACE

Je to školení, kde jsem se ani chvíli nenudil. Každá informace byla sdělena ve správnou chvíli a poutavým způsobem. Lektor je chlapík na správném místě.

Petr Vlasák

| IKA Buildog

S ICG-Capability jsem absolvoval školení Lean Value Stream Expert, které proběhlo v JMA Hodonín. Školení zcela splnilo má očekávání ve smyslu praktického využití metody mapování hodnotových toků. Lektor je erudovaný člověk, který dokáže vysvětlit složité koncepty a pečlivě se věnuje všem nejasnostem všech účastníků. Školení v reálném prostředí je naprosto neocenitelné! Týden po akci v JMA jsem, hlavně díky ICG-Capability, úspěšně moderoval svůj domácí tým skrze VSM proces.

Jiří Kalina

| Cooper Standard

Zkušení lektoři – schopní okamžitě odpovědět na kladené dotazy a vysvětlit teorii na praktických příkladech, s dobrými prezentačními dovednostmi a velmi profesionálním přístupem. Strukturovaná a smysluplně odprezentovaná teorie, velmi dobře připravené školící materiály a velmi zajímavá kombinace teorie a společných týmových aktivit (s podporou lektorů). Krásné školící prostředí a kompletní servis během celého týdne, dobrá organizace prostoru, připravenost na všechny aktivity.

Alena Šimková

| Accenture

Školení dostatečně seznámí s problematikou Lean Six Sigma. Lektor mluvil se zaujetím. Bylo vidět, že mluví z vlastní zkušenosti a dává příklady z praxe. Nebyla to jen suchá teorie, součást školení je i zábavná simulační hra. Školení doporučuji.

Jiří Moravec

|Technolog konstruktér | ASSA ABLOY

S absolvováním kurzů Lean Pull Expert a Lean Flow Expert jsem byl velmi spokojen. Dobře naplánované, k tomu „živé“ debaty s přítomnými účastníky, které byly pro mě velkým přínosem. Každý má zkušenosti s podobnými procesy ve výrobě a konzultace mi daly hodně. Kooperace ve výrobním procesu v určeném podniku byla obrovská výhoda z pohledu praxe a ne pouze teorie. Oba kurzy hodnotím kladně z pohledu využití informací pro naši firmu. Velmi kladně hodnotím přístup lektora k přehlednému výkladu, názory k tématům, řízení debat a úkolů v týmech.

Miroslav Rotter

|Vedoucí směny | Dongwon

Školení bylo výborné, lektoři dokázali upoutat pozornost posluchačů vždy po celý den. Já jsem člověk, který si víc zapamatuje z praktických ukázek řešení, možná by bylo fajn školení prodloužit o 1-2 dny a přidat víc praktických úkolů.

Alena Kristianová

| ING