Obrázek9

Změna všech systémů pro hledání úspor nákladů.