Obrázek66

Pro snížení nákladů na produktu měníme Life produkty, Life systémy a Vlastnictví nákladů.