Obrázek2

Tři základní otázky, na které odpovídá přístup Product Cost Saving: Co měnit, aby se dosáhlo snížení nákladů? Jaké náklady (chování) redukovat? Jak provádět změny pro dosažení úspor?