Obrázek1

Produkt, životní cyklus, náklady, proces vývoje.