Obrázek3

Finanční pohled na hodnotový řetězec produktu: přímé náklady, nepřímé náklady, provozní kapitál, fixní kapitál, investice, vlastnictví nákladů a kapitálu.