Process Excellence Forum 21. ledna 2020, Praha

Hotel Alwyn, Vítkova 151/26, Praha 8 – Karlín

Jednodenní setkání zaměřené na sdílení zkušeností v oblasti procesního zlepšování metodikou Lean a Six Sigma. Zástupci mezinárodních firem v oblasti výroby i služeb Vám představí nejen reálné projekty, ale i postupy úspěšného zavádění procesního zlepšování do jejich firem.

Konference má za cíl

 • Nabídnout ukázky reálných projektů Lean Six Sigma z praxe
 • Představit přístupy Lean a Six Sigma zaváděné v předních společnostech z České a Slovenské republiky
 • Poradit, jak postupovat a čeho se vyvarovat při zavádění procesního zlepšování
 • Ukázat, jak lze propojit procesní zlepšování a řízení změn
 • Sdílet a diskutovat současné trendy a zkušenosti z jiných společností
 • Zprostředkovat diskuzi s odborníky s obdobnou specializací

Program konference

 • 8:30 – 9:00 Check in a přivítání účastníků
 • 9:00 – 10:00 „Ukázka Black Belt projektu a představení štíhlé výroby ve firmě NEDCON“ (Romana Jiřičková, Jan Ryšavý, Nedcon) – následuje panelová diskuze
 • 10:15 – 10:30 Coffee Break
 • 10:30 – 11:45 „Lean management – implementace vizuálního managementu a kontinuálního zlepšování“ (Daniel Žák, Komerční banka) – následuje panelová diskuze
 • 11:45 – 12:30 Vstup ICG – aktuální trendy v oblasti Business Excellence
 • 12:30 – 13:30 Společný oběd
 • 13:30 – 14:45 „Zvýšení efektivity procesu a produktivity aplikací LEAN metodologie“ (Martin Fiala, Foxconn) – následuje panelová diskuze
 • 14:45 – 15:00 Coffee Break
 • 15:00 – 16:15 „Prezentace Lean Six Sigma projektu“ (Jana Staňková-Bojanovská, ČEZ, Zákaznické služby) – následuje panelová diskuze
 • 16:15 – 17:15 Workshop účastníků na prezentovaná témata – shrnutí klíčových poznatků
 • 17:15 – 17:30 Rozloučení a závěr

Hosté

Ing. Martin Fiala

Operations and Warehouse manager

Zvýšení efektivity procesu a produktivity aplikací LEAN metodologie

Prezentace bude zaměřena na konkrétní výrobní usek z opravárenského servisního centra, na kterém bylo díky použití vybraných Lean nástrojů dosaženo zdvojnásobení produktivity. Zaměřím se na celý průběh - popis počátečního stavu, včetně edukace členů týmu, přenastavení dosavadního způsobu myšlení na „Lean“ a identifikace plýtvání v různých částech procesu. Představím konečnou realizaci jednotlivých zlepšovacích návrhů, včetně dispozičních změn či úprav instrukcí a nasdílím „lessons learned“.

Jan Ryšavý

Production manager

Romana Jiřičková

Lean Manufacturing Engineer

Ukázka Black Belt projektu a představení štíhlé výroby ve firmě NEDCON

Představíme ukázku certifikačního Black Belt projektu, zaměřeného na snížení spotřeby práškové barvy na nátěrové lince. Podíváme se na provedení DMAIC fází, představení problematiky i konkrétních nástrojů a technik, které byly použity během realizace projektu.

Výrobní závod NEDCON v Pardubicích je strojírenskou firmou, která musí držet krok s rychlým vývojem směřující k automatizaci skladovacích procesů. Krom investic do nových strojů jsou procesy štíhlé výroby nedílnou součástí života firmy. S jejich pomocí se snažíme nejen zvyšovat efektivitu výroby, ale i kvalifikaci zaměstnanců v rámci ploché organizační struktury. Vytváříme tak možnosti, jak uniknout dennímu stereotypu.

Daniel Žák

Head Lean Six Sigma, Komerční banka, a. s.

Lean management – implementace vizuálního managementu a kontinuálního zlepšování

Představíme vám celkový proces zavádění Lean managementu vč. gamifikace na podporu kontinuálního zlepšování ve zpracovatelských centrech KB. Projdeme si konkrétní příklady jednotlivých částí implementace Lean managementu, která probíhá ve 3 „sprintech“ – Vizuální management, Strukturované řešení problémů a Matice rozvoje znalostí. Prezentace se účastní také kolegyně, které Lean managment přímo implementovaly ve svých týmech a mohou vám poskytnout reálnou zpětnou vazbu.

Jana Staňková Bojanovská

Head of Project management office, ČEZ Prodej a.s.

Optimalizace denních informací a infobalíků

Téma představí konkrétní realizovaný projekt ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, který měl za cíl zvýšit vzdělanost obsluhy a její informovanost o důležitých procesních a systémových změnách. Zároveň budeme hovořit o způsobu zavádění metodiky LSS do tehdejší společnosti ČEZ Zákaznické služby včetně velkého množství realizovaných projektů. Představíme také důsledky přechodu na nový informační systém a současné požívání metod pro optimalizace procesů.

Organizační údaje

Termín konání

21. ledna 2020 od 9:00

Místo konání

Hotel Alwyn, Vítkova 151/26, Praha 8 – Karlín

Zobrazit na mapě

Máte dotaz?

Napište nám na office@integratedconsulting.cz.

Registrace

3 000 Kč

3 630 Kč včetně DPH (21 %)

Každý další účastník ze stejné organizace: 10 % sleva

Závazná přihláška

Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s. r. o., se sídlem Marie Podvalové 1, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu. Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při stornování registrace v termínu kratším než 15 pracovních dnů (včetně) je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny registrace.

Změna podmínek ze strany pořadatele vyhrazena.