Posouvání za hranice Holakracie

medium_klein

V poslední době se dostalo Holakracii velké pozornosti, jakožto možnému přístupu k řízení společnosti na principech sebeřízení. Měli jsme možnost mluvit s designérkou organizačních struktur Jennifer Dennard, ze společnosti Média, o zkušenostech, které získali, když používali systém Holakracie a o současném vývoji v Médiu, po opuštění systému Holakracie.

O společnosti Médium

Médium je online platforma pro blogování profesionálů i amatérů. Byla založena spoluzakladatelem Twitteru Evanem Williamsem a spuštěna v roce 2012. Jejím posláním je „vytvořit více ohleduplné online „angažmá“ a nabídnout hodnoty jak spisovatelům, tak čtenářům prostřednictvím publikovaných článků“ (Jennifer Dennard). Takto činí pomocí online nástroje pro spisovatele a možnost sdílet články a také je komentovat.

Holakracie – předtím a potom

Když poslouchám o zkušenostech Jennifer s Holakracií, tak mi začíná být jasné, že používání Holakracie a následný přechod po určité době na jinou strukturu, není považován jako selhání uvnitř organizace. Popravdě, během používání Holakracie jsme načerpali hodně vědomostí – zejména nová úroveň zmocnění zaměstnanců, formování a udržování týmů vykonávajících různé úkoly, bylo velmi přínosné pro organizaci. Rozhodnutí upustit od Holakracie bylo učiněno až poté, co se objevilo několik znepokojení ohledně komplexního systému, s jeho vzniklou velmi specifickou terminologií a slabými místy, která se objevila. Vznik slabých míst následně ovlivnilo i systém náboru pracovníků. Jak uvedla Jennifer: „Neupustili jsme od Holakracie, jen se chceme posunout za její hranici.“

Od té doby probíhá v Médiu neustálá změna a vývoj týmových struktur a procesů. Zejména nápady, které proudí z týmových přístupů, se adaptovaly do systému, který stále zahrnuje prvky Holakracie. Byly vytvořeny nové role, které poskytují podporu pro lidi a garantují stálý a plynulý „workflow“. Takzvané „iniciativy“ jsou formovány okolo práce, která musí být vykonána.

Současné výzvy a vývoj

Momentálně, Médium čelí několika výzvám ohledně dalšího vývoje koordinace iniciativ, které se postupně vznikají, a současně se také zabývají otázkou alokace zdrojů mezi zmíněné iniciativy. Jak nám Médium potvrdilo, ve společnosti se zrodila velká ochota experimentovat, učit se a rozvíjet se. My jsme už teď zvědaví, jak se společnost porve s novými výzvami a bude růst dál.

Autor: Julia Fadler

Zdroj