Zlepšení procesu Lead to Cash

Rapidně zvyšte profitabilitu díky profesionálně řízenému procesu Lead to Cash. Pomůžeme Vám zlepšit kvalitu leadů, úspěšnost prodeje, zjednodušit proces přípravy kontraktů a přijímání objednávek, snížit množství storen, vratek a dobropisů a zlepšit scoring, credit management a přijímání a vymáhání plateb.

„Největší prostor na světě je prostor pro zlepšení“ - Helmut Schmidt

Víte, o kolik peněz přicházíte v jednotlivých fázích lead to cash procesu a proč?

Podporují Vaše procesy a systémy úspěch Vašich zaměstnanců nebo je zanechávají frustrované? A jaká je Vaše zákaznická zkušenost?

Pomůžeme Vám:

 • Zlepšit kvalitu leadů s využitím sales a finančních dat
 • Zvýšit úspěšnost prodeje
 • Zlepšit value proposition a prodejní marži
 • Zjednodušit proces přípravy kontraktů a přijímání objednávek
 • Snížit počet a objem předčasně stornovaných služeb
 • Fakturovat správně veškeré služby
 • Zlepšit scoring, credit management, přijímání a vymáhání plateb a snížit počet vystavených dobropisů
 • Snížit množství refundací zákazníkům
 • Snížit náklady
 • Zjednodušit a zrychlit celý proces a vytvořit dashboard ke sledování výkonnosti procesu

I malé zlepšení v každé části procesu může mít obrovský dopad do P&L

Náš projekt se většinou kompletně zaplatí již v prvním roce realizace.


Cíl

Cílem projektu je identifikovat nejvíce problematické oblasti v procesu a pomoci Vám je zlepšit, abychom co nejvíce zvýšili profitabilitu Vašeho byznysu.

V průběhu Vám též pomůžeme zlepšit zákaznickou zkušenost, dovednosti a spokojenost zaměstnanců, a poskytneme Vám data a dashboard k lepšímu řízení a růstu Vašeho byznysu.

Rozsah

Zaměřujeme se nejen na procesní zlepšování a automatizaci, ale také na řízení výkonnosti, interní komunikaci, design organizační struktury a rozvoj vedení společnosti.


5 důvodů, proč se vyplatí investovat do lead to cash procesu

 1. Jedná se o jeden z nejdůležitějších zákaznicky orientovaných procesů ve Vaší organizaci. Můžete mít vynikající produkt, ale pokud nejste schopni ho efektivně prodat, nacenit, vyfakturovat a přijmout platbu, může Vás to stát Váš byznys.
 2. Značně ovlivňuje celkovou zákaznickou zkušenost. Vaši prodejci jsou v každodenním kontaktu se zákazníky. Těžkopádný a zdlouhavý proces přijímání a vyřizování objednávek, nesprávné faktury nebo strhnutí nesprávné platby může zákazníka rozčílit stejně jako špatná zkušenost s produktem. Neustálé zlepšování procesu je stěžejní pro udržení Vašich zákazníků.
 3. Jedná se o proces generující Vaše cash flow. Mít kvalitní data z procesu je důležité pro řádné plánování zdrojů společnosti.
 4. S procesem je spjato mnoho kritických rizik. Mít řádné finanční kontroly a správně nastavené IT systémy je nezbytné pro snížení rizika podvodů a chyb.
 5. Jedná se o velice komplikovaný proces, který vyžaduje, aby celá řada oddělení efektivně spolupracovala a hladce si vyměňovala informace. Plýtvání plynoucí z předávek, čekání, schvalování, chyb, nekompatibilních systémů, neefektivních schůzek, frustrace a fluktuace zaměstnanců, nedostatečného zaškolení, nejasných rolí, rozdílů v datech apod. může být až 90 %. Jen úspora nákladů ze snížení těchto plýtvání je obrovská.

Výhody spolupráce s námi

ZNÁME LEAD TO CASH PROCESS

K dosažení nejlepších výsledků potřebujete specializovaného projektového manažera, který zná proces, rozumí jeho datům a ví, na co se zaměřit, který je zároveň zkušený ve zlepšování procesů a řízení změn. Jakožto změnový manažer bude působit jako nezávislý prostředník mezi všemi zapojenými odděleními (marketing, prodej, produkt, finance & účetnictví, kontroling, BI, scoring, vymáhání, řízení rizik apod.)

K DISPOZICI MÁTE CELÝ TÝM

Pokud bude potřeba, projektový manažer může zajistit široké spektrum specializovaných konzultantů v oblastech, pro něž interní zdroje chybí. Spoluprací s námi máte přístup k nesmírnému množství znalostí a zkušeností našeho mezinárodního týmu konzultantů.

ZNALOSTI ZŮSTÁVAJÍ VE VAŠÍ ORGANIZACI

Vždy pracujeme v co-creation módu s Vašimi zaměstnanci a veškeré znalosti jsou tedy přenesené do Vaší organizace, kde zůstávají i poté, co naši konzultanti odejdou. Chápeme, že Vaši zaměstnanci jsou klíčoví pro náš úspěch, proto s nimi úzce spolupracujeme a pomáháme jim uspět.

PLATÍTE ZA VÝSLEDKY

Platíte pouze za čas, který strávíme prací na projektu. Neplatíte za nečinnost, dovolené, sick days či školení. A pokud nejste s výsledky naší práce spokojeni, můžete nám smlouvu kdykoliv vypovědět bez jakýchkoliv penalizací či odstupného.


Kdy je nejlepší čas začít s projektem?

 • Rychle jste vyrostli nebo akvírovali novou společnost, ale Vaše procesy a systémy zůstaly beze změny. Vaši zákazníci to negativně pociťují, klíčoví pracovníci jsou přetíženi a vyvstávají rizika pro Vaše investory. Je na čase začít řídit procesy profesionálně, abyste stačili Vašemu růstu.
 • Vaše konkurence inovuje a zlepšuje procesy rychleji než Vy, kvůli čemuž ztrácíte podíl na trhu. Potřebujete změnu, abyste si udrželi zákazníky a umožnili růst.
 • Byznysu se daří dobře, ale Vy chcete být nejlepší. Chcete utilizovat naše zdroje k získání více zákazníků, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, výkonnosti týmů, zlepšení finančních výsledků a nastartování inovací, abyste nechali Vaši konkurenci daleko v závěsu.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

 • Innogy | Avast | Vodafone

Mám zájem o více informací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.