Six Sigma projekty

Optimalizace procesů pomocí projektu Six Sigma.
Odřídíme DMAIC projekt a eliminujeme defekty, koučujeme Vaše Green Belty.

Vyřešíme Váš problém s kvalitou, defekty.

Pokud máte komplexní procesní problém s kvalitou a defekty, který potřebujete vyřešit metodikou DMAIC (Six Sigma) nebo potřebujete rychle a odborně navrhnout zcela nový proces (Design For Six Sigma) naši Master Black Belti Vám mohou na míru projekt doručit. Toto doporučujeme zejména v případě, že nemáte interní zdroje u Vás ve firmě nebo je problém velmi urgentní a je potřeba rychle najít řešení založené na datech a analýzách.

Druhou typickou situací je fakt, že interní Green Belti a Black Belti nemají potřebné časové zdroje, či potřebují najít „jistotu“v metodice Six Sigma a zdokonalit se.

V projektech se snažíme pracovat buď jako lídr, kdy převezme celý projekt v roli projektového manažera a proces vylepšíme společně s týmem. Druhá varianta je, že projekt má svého interního Green Belta / Black Belta a ICG mu poskytujeme maximální podporu při doručení formou koučinku. Vždy se snažíme zaměřit na:

 • Pochopení a kvantifikaci procesního problému.
 • Hledání a validaci kořenových příčin.
 • Sběr dat a podporu se statistickou / grafickou analýzou procesu.
 • Nastavení realizace plánu na následující období.
 • Nastavení správného přístupu DMAIC / KAIZEN nebo Design (DOE).
 • Pomoc s komunikací a hledání energie.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Pochopení potřeb zákazníka procesu – sběr hlasu zákazníka a definice optimálního procesního výstupu.
 2. Zmapování procesu a identifikace příležitostí – pochopíme současný stav procesů a identifikujeme příležitosti ke zlepšení.
 3. Podrobná analýza procesu – provedeme detailní analýzu příčin problému a potvrdíme je.
 4. Návrh procesních změn a jejich implementace – navrhneme procesní zlepšení a zajistíme jejich přijetí v organizaci.
 5. Ověření zlepšení procesu – potvrdíme zlepšení procesu a nastavíme pravidla procesního řízení.

Cíle a benefity


Snížení času procesu
a procesních nákladů z defektů

Zvýšení způsobilosti
– kvality procesů (6 sigma)

Analyzujeme vše podle dat
a ne dle dojmů

Zvýšení kvality procesních výstupů
– spokojenost zákazníka

 

Máte zájem o Optimalizaci procesů pomocí projektu Six Sigma? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

35% zvýšení denní produktivity zpracovaných smluv na osobu  z 34 na 47 smluv.

Dopady: Snížení rozpracovanosti smluv, které zapříčinily pozdní odpovědi zákazníkům. Dopad na NPS a celkovou akceptaci nabídek. Dopad v tržbách 4,4 mil Kč.

Kde: Backoffice Telekomunikační společnosti

53 nápadů bylo vygenerováno a 27 změn realizováno do 8 týdnů na oddělení Business sales a péče.

Dopady: Při transformaci prodejních kanálů došlo k realizaci workshopů na vylepšení přístupu k zákazníkovi, plánování, organizace práce a podpoře spolupráce mezi týmy. Společně vygenerované nápady byly lépe přijaty a implementovány.

Kde: Business Sales

21 % víceprací vzniklých chybou v lakování bylo odstraněno.

Dopady: Hledání kořenových příčin způsobující nekvalitu (praskliny a nesourodý nátěr) pomohlo k přepracování procesu transportu v lakovně a díky tomu došlo k snížení nákladů na nekvalitu (COPQ) o 21% (950 tisíc korun / rok).

Kde: Výrobní firma potřeb pro domácnost a firmy

41% zvýšení propustnosti výrobní linky dodavatele automobilových komponent.

Dopady: Příliš vysoká chybovost (scrap, rework) zapříčinila nutnost 100% interní kontroly a mnoho vícenákladů na opravu či dodatečný materiál. Díky nalezení kořenových příčin pomocí DMAIC metodiky se po implementaci zvýšila potřebná propustnost o 41 %.

Kde: Výroba – automobilový průmysl

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.