Productivity Scan

Vybereme oddělení a provedeme hloubkový audit procesů a kapacitního využití lidí. Najdeme příležitosti v procesech, v přerozdělení práce a radikálně zvýšíme propustnost a produktivitu.

Změříme současnou úroveň produktivity / efektivity v oddělení a skokově ji navýšíme

Pokud cítíte, že produktivita oddělení a vytíženost zaměstnanců v kolísá, resp. vám přijdou někteří pracovníci přetížení a jiní nevytížení, můžeme společně realizovat analýzu produktivity oddělení, tzv. „Productivity scan“. Společně vybereme oddělení, která budeme analyzovat a připravíme procesní audit.

V prvním kroku zmapujeme všechny procesní aktivity v oddělení a připravíme strategii měření dat a produktivity. Vše realizujme otevřeně a zahrnujeme všechny reprezentativní účastníky jednotlivých procesů. Na základě vstupů připravíme plán sběru dat a tzv. snímkujeme rozložení aktivit v průběhu dne. Náš zkušený tým „sběračů dat“ je velmi empatický, pozoruje procesy a zjistí dílčí návaznosti. Tým se kalibruje a začíná měřit jednotlivé procesní časy a další potřebné informace. Kromě dat sbíráme podněty, příležitosti ke zlepšení procesního i technického rázu.

Po detailním sběru dat přichází datová analýza, kterou vytvářejí naši zkušení Black Belti. Měříme kapacitní využití lidí (TTE index), variabilitu výkonu, ale bereme v úvahu i přidanou hodnotu jednotlivých aktivit. Vše zpracujeme do výstupu s naším doporučením.

Výsledkem tohoto procesního auditu je kapacitní studie popisující co nejvěrnější obrázek o reálném výkonu. Formou drobných Kaizen workshopů, které jsou součástí, hledáme cesty, jak vylepšit proces nebo jinak alokovat zdroje.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Nastavení rozsahu a cílů – identifikujeme týmy a procesy k diagnostice
 2. Mapování aktivit v oddělení – identifikujeme procesní aktivity a příležitosti
 3. Snímkování kapacity – sbíráme data v oddělení od jednotlivých pracovníků
 4. Analýza dat – vyhodnotíme procesní a kapacitní data a vizualizujeme je
 5. Tvorba konceptu a plánu zlepšení – vytvoříme návrhy a validujeme je společně na workshopech

Cíle a benefity


Finanční úspory
(snižování personálních nákladů )

Vyšší produktivita –
vyšší produkce

Rychlejší procesní čas
(eliminace nadbytečných aktivit)

Možnost lépe alokovat práci mezi lidi

Rychleji reagovat na změny v zadání (agilita)

Posílit komunitu a ukázat sílu společné práce

 

Máte zájem o Productivity Scan? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

42% nadbytečných reportů bylo zrušeno po procesním auditu v oddělení Reportingu.

Dopady: 2 FTE přealokovány ze standardních reportů na Manažerské a PowerBI reporty, kde se původně mělo nabírat. Dopad v nákladech 1,8 mil Kč + rychlejší ad hoc reporty
Kde: Služby, oddělení, které se primárně zabývalo standardními dopady

+ 35% zvýšení denní produktivity  zpracovaných smluv na osobu  z 34 na 47 smluv.

Dopady: Snížení rozpracovanosti smluv, které zapříčinili pozdní odpovědi zákazníkům. Dopad na NPS a celkovou akceptaci nabídek. Dopad v tržbách 4,4 mil Kč.
Kde: Backoffice Telekomunikační společnosti

Kompletní revize oddělení Provozní Administrativy logistické společnosti.

Dopady: 6 oddělení revidováno, 12 klíčových procesů analyzováno a 40 lidí snímkováno. Restrukturalizace práce, eliminace nadbytečných aktivit umožnila přealokovat 4 FTE na jiné volné  pozice ve firmě dle domluvy. Benefit 3,5 mil Kč ročně
Kde: Administrativa logistiky

Až 70% rozdílů v produktivitě nalezeno při auditu oddělení Fakturace a podpory prodeje.

Dopady: Identifikování jedinců s nízkou produktivitou znamenalo kompletní revizi práce (12% aktivit bylo nadbytečných) a nastavení normativů a benchmarků. Došlo k nastavení programu sjednocení produktivity (mentoring, trénink). Celkový přínos 2,6 mil Kč ročně (NPV)
Kde: Administrativa ve výrobní firmě

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.