Procesně řízená organizace

Zmapujeme Vaše procesy, vyhledáme vlastníky a nastavíme měření procesů s cílem sbírat a vyhodnocovat data pro procesní řízení a zlepšení.

Řídíme jen to, co měříme a zlepšujeme na základě dat.

Procesně řízená organizace by měla znát svoje procesy, zodpovědné osoby, a dále by měla procesy systematicky měřit a tato data využívat. V našem přístupu začínáme vytvořením Procesního modelu – seznamu všech procesů ve firmě. Jedná se o jednoduchý přehled, který naši konzultanti vytvoří v rámci dnů. Začneme definovat Procesní vlastníky, tedy zodpovědné osoby, které připravíme na jejich roli a společně vytvoříme strategii.

Každá procesní oblast bude dále zmapovaná do podrobnější úrovně. Zde se snažíme  zaměřit na předání know-how do firmy a vyškolit a koučovat zaměstnance tak, aby pokračovali v mapování vlastními silami. Naší ambicí je najít i podporovatele tzv. procesní Amabassadory, kteří budou udržovat procesní řízení.  Věříme ve „spolutvorbu“ jako prostředek k efektivnímu zavedení procesního řízení do firmy.

Společně vytvoříme strategii sběru dat a jejich využití. Ukážeme možnosti vyhledávání příležitostí k optimalizaci na základě sběru dat, můžeme zavést Statistické řízení procesů (SPC), resp. Připravit jakékoliv vyhodnocovací analýzy. Pomůžeme Vám vybrat a připravit Dashboard – tedy způsob, jak data a jejich výsledky vizualizovat a komunikovat dále ve firmě.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Vytvoříme Procesní model organizace
 2. Určíme vlastníky a připravíme je na jejich roli
 3. Zmapujeme klíčové procesy do většího detailu
 4. Nastavíme měření (KPI) a jejich vyhodnocení
 5. Analyzujeme a vizualizujeme data podle využití

Cíle a benefity


Zmapované procesy
a přidělení vlastníci

Měření procesů –
identifikace příležitostí k zlepšení

Dashboardy
monitorující klíčové KPI a nastavený proces pro jejich vyhodnocení

Analýza dat
sesbíraná data budeme analyzovat a komunikujeme výstupy

 

Máte zájem o zavedení procesně řízené organizace? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

Během 8 dnů jsme vydefinovali klíčové procesy nastavili jejich vlastníky.

Dopady: Díky jasnému vlastnictví firma získala pozitivní skóre v externím auditu, ale zejména zkrátila vývojové cykly o 30 %, kde předtím docházelo k neustálým eskalacím problémů na všechny stakeholdery.
Kde: Celá firma, speciálně oddělení produktového managementu

Pro 40 klíčových procesů vyhodnocujeme 5 základních metrik dle logiky Balanced Scorecard.

Dopady: Výrazně se zjednodušilo hodnocení zaměstnanců, změna ze subjektivního na transparentní, kdy cíle jsou na sebe navázány a jasně vysvětleny. Vyhodnocují se pravidelně na kvartální bázi.
Kde: Výrobní strojírenská firma

93 % procesů má procesního vlastníka, který je obeznámen se svoji rolí a proškolen.

Dopady: Procesní vlastník má jasnou roli, aktualizace procesů, vlastnictví procesního zlepšování a sběr dat. Tímto krokem se nejen dokončila implementace BPM, ale mohla se snížit alokace centralizovaného týmu, kde byla nedostatečná kapacita.
Kde: Finanční instituce

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.