Optimalizační projekty

Realizujeme u Vás zlepšovací projekt na vybraném procesu metodikou DMAIC. Během několika týdnů spolu s týmem vymyslíme sadu opatření, které vylepší procesní výstup v čase, nákladech či kvalitě.

Naši procesní experti s certifikací Black Belt a Master Black Belt vylepší konkrétní proces přímo ve vaší firmě. Pomocí série workshopů a metodického přístupu DMAIC vedeme projektový tým v roli lídra s cílem zkrátit proces, zvýšit profitabilitu nebo kvalitu. Konkrétní metriky dohodneme se zadavatelem vždy dopředu. Výběr oblasti, tedy zadání necháme na Vás, ale často zlepšovací práce navazuje na procesní audit, který má právě za cíl najít procesy s největší příležitostí. Typická doba vylepšení jednoho procesu je od 1 měsíce do 4 měsíců. Vždy záleží na míře komplexnosti a rozsahu procesu.

Jaké jsou typické cíle zadání pro zlepšovací projekty?

 • Zkrátit čas procesu, kde je hodně předávek.
 • Zjednodušit procesy s velkým počtem manuální práce a vstupů.
 • Zlepšit kvalitu a snížit počet defektů, které proces generuje.
 • Omezit variabilitu výstupu procesu
 • V procesech neznáme kořenovou příčinu neefektivity. Dlouhé a nepředvídatelné časy dodání produktu, vysoké náklady vyvolané nekvalitou a plýtváním.
 • Zhoršující se ukazatele, KPI (ve výrobě pak např. hodnotyCpk, Ppk, PPM…)
 • Přetížení klíčových zaměstnanců – klíčové aktivity jsou vykonávány úzkou skupinou zaměstnanců, kde je potřeba přenést know-how i na ostatní.

Typické výstupy a milníky v projektu

 • Definice měřitelných cílů projektu.
 • Identifikace kořenových příčin
 • Analýza současné výkonnosti procesů.
 • Potvrzení kořenových příčin statistickou analýzou.
 • Navržení zlepšení a příprava implementačního plánu
 • Kontrola při implementaci
 • Komunikační plán – plán přijetí změny

Případné analýzy realizujeme v statistických SW Minitab a Sigma XL, kde jsme distributoři pro český a slovenský trh.

Kontaktní osoba

MINITAB Logo Minitab

Statistický software Minitab poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

  MINITAB Logo Minitab

  Statistický software Minitab poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

  Více informací