Optimalizační projekty

Realizujeme u Vás zlepšovací projekt na vybraném procesu metodikou DMAIC. Během několika týdnů spolu s týmem vymyslíme sadu opatření, které vylepší procesní výstup v čase, nákladech či kvalitě.

Naši procesní experti s certifikací Black Belt a Master Black Belt vylepší konkrétní proces přímo ve vaší firmě. Pomocí série workshopů a metodického přístupu DMAIC vedeme projektový tým v roli lídra s cílem zkrátit proces, zvýšit profitabilitu nebo kvalitu. Konkrétní metriky dohodneme se zadavatelem vždy dopředu. Výběr oblasti, tedy zadání necháme na Vás, ale často zlepšovací práce navazuje na procesní audit, který má právě za cíl najít procesy s největší příležitostí. Typická doba vylepšení jednoho procesu je od 1 měsíce do 4 měsíců. Vždy záleží na míře komplexnosti a rozsahu procesu.

Jaké jsou typické cíle zadání pro zlepšovací projekty?

 • Zkrátit čas procesu, kde je hodně předávek.
 • Zjednodušit procesy s velkým počtem manuální práce a vstupů.
 • Zlepšit kvalitu a snížit počet defektů, které proces generuje.
 • Omezit variabilitu výstupu procesu
 • V procesech neznáme kořenovou příčinu neefektivity. Dlouhé a nepředvídatelné časy dodání produktu, vysoké náklady vyvolané nekvalitou a plýtváním.
 • Zhoršující se ukazatele, KPI (ve výrobě pak např. hodnotyCpk, Ppk, PPM…)
 • Přetížení klíčových zaměstnanců – klíčové aktivity jsou vykonávány úzkou skupinou zaměstnanců, kde je potřeba přenést know-how i na ostatní.

Typické výstupy a milníky v projektu

 • Definice měřitelných cílů projektu.
 • Identifikace kořenových příčin
 • Analýza současné výkonnosti procesů.
 • Potvrzení kořenových příčin statistickou analýzou.
 • Navržení zlepšení a příprava implementačního plánu
 • Kontrola při implementaci
 • Komunikační plán – plán přijetí změny

Případné analýzy realizujeme v statistických SW Minitab a Sigma XL, kde jsme distributoři pro český a slovenský trh.

Kontaktní osoba

MINITAB 18 Logo Minitab

Statistický software Minitab 18 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

MINITAB 18 Logo Minitab

Statistický software Minitab 18 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací