NODUS

Unikátní program s novým Lean / Six Sigma nástrojem pro skupinu výrobních společností, které se společně učí a současně realizují projekty ve svých závodech novou technikou - Uzlovou mapou toku hodnoty (NOD<>VSM).

Vyzkoušejte nový Lean / Six Sigma nástroj: NOD<>VSM mapující kombinačně složité procesy s proměnnou skladbou výroby.

NOD<>VSM je klíčem k realizaci zásadního Lean projektu ve složitých výrobních tocích (např. strojírenská obrobna) s proměnnou skladbou výroby, zakázkovou výrobou, nebo širokou kombinací výrobků, strojů a technologických skupin.

Projekt NODUS zapojuje několik nekonkurujících si výrobních společnosti do týmu řešící obdobné problémy na vybraných procesech napříč společnostmi. Kombinací společných workshopů, samostatných DMAIC projektů, benchmarkingu a podpory konzultantů ICG-Capability realizujeme ve vybraných procesech zásadní zkrácení průběžné doby výroby, redukci rozpracované výroby, celkové zeštíhlení procesů a nastavení trvale udržitelného mechanismu podporující další rozvoj a zlepšování.

Pro koho je program NODUS určen?

 • Výrobní společnosti se zakázkovou výrobou ve standardizovaných technologických celcích.
 • Výrobní společnosti s malosériovou výrobou v kombinačně různorodém zapojení jednotlivých strojů nebo technologických celků.
 • Logistické procesy s množstvím ručních činností v extrémním množství kombinací.
 • Pro ty z vás, kteří jste v popisované logice našli své problémy a vidíte potenciál k nasazení projektu NODUS.

Přínosy programu NODUS pro účastníky:

 • Zásadní redukce průběžné doby výroby zakázky (Lead Time)
 • Snížení rozpracované výroby (WIP)
 • Zvýšení produktivity práce
 • Nastavení trvale udržitelného procesu
 • Trénink se současnou fyzickou realizací zlepšení
 • Benchmarking mezi společnostmi v projektu NODUS

Forma programu NODUS:

 • Kombinace metodických seminářů a praktických workshopů přímo ve vašich reálných procesech.
 • Účast expertů z jiných společností, která zajistí možnou výměnu zkušeností a nový pohled na řešení vašich problémů, zpětnou vazbu a porovnání s problémy „zvenčí“.
 • Díky účasti expertů z vícero společností dochází ke sdílení nákladů na celý program a snížení jednotkové ceny pro účastníky.

Jak program NODUS funguje?

 • 3 týmové workshopy v našem školicím centru v Praze (Cílem workshopů je představení a pochopení teorie dané části, představení výsledků jednotlivých realizačnních etap a sdílení nápadů a přístupů k realizaci projektů.)
 • 4 interní workshopy ve vašem závodě pod vedením konzultanta ICG-Capability pro řešení konkrétních fází projektu
 • Až 10x online konzultací (videokonference, telefon) pro podporu DMAIC projektu od konzultanta ICG-Capability
 • Benchmarking mezi společnostmi zapojenými do projektu NODUS

Online podpora!

Konzultanti ICG-Capability podpoří projektové týmy pravidelnou webovou a telefonickou konferencí, po dobu realizace DMAIC projektu 60min./ týden pro každého z účastníků.
V průběhu projektu budete stále v kontaktu s dalšími účastníky, kteří budou řešit obdobné projekty, stejnou metodou v dalších závodech.

Zajímá Vás účast v programu NODUS?

Spojte se s námi. Přijedeme projekt NODUS představit s referenčním příkladem z realizace v průmyslovém prostředí.

Ke stažení

Program_Nodus.pdf

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.