Lean Performance

Nastavíme tok hodnoty dle požadavků zákazníka, s aktivním zapojením všech zaměstnanců a minimem provozních nákladů.

Inovativní optimalizace výroby

Opravdu štíhlá (Lean) výroba dokáže plnit požadavky zákazníka včas, v požadované kvalitě a s minimálními náklady. Velmi dobře chápeme, že zákaznické požadavky se neustále mění a masová výroba již nemá žádnou budoucnost.

Nezaměřujeme se tedy na pouhou implementaci nástrojů štíhlé výroby, o což se tradičně firmy stále ještě pokouší. Hledáme energetickou linku celého toku hodnoty a Lean nástroje používáme jen pro odstranění překážek na cestě k společně definovanému cílovému stavu celého štíhlého procesu.

Cílový stav celého toku hodnoty dokáže reagovat na měnící se prostředí a požadavky zákazníka. Všichni zainteresovaní zaměstnanci znají a naplňují aktivně své role.

Dokážeme uvolnit obrovské množství energie vašich lidí a udržet tempo i po odeznění prvotního nadšení. Nikdy nevážeme aktivity na one-man show, ale zapojujeme celý tým.

Společně s vašimi lidmi navrhneme průlomové změny a akční plán pro vyzkoušení jejich funkčnosti. Po odladění řešení řídíme finální realizaci akcí a zajišťujeme jejich přijetí. Standardizujeme proces zaškolování nového stavu pro všechny role v organizaci. Nastavujeme rutiny pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti nového stavu a jeho zlepšování včetně aktivního zapojení managementu a podpůrných oddělení.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Analýza situace – rozebereme vaši situaci včetně analýzy dat.
 2. Odstranění bariér – odstraníme bariéry plynulého toku výroby.
 3. Nastavení řízení zásob – nastavíme řízení zásob ve výrobě.
 4. Standardizace – standardizujeme nový stav procesů ve výrobě.
 5. Nastavení měření (KPI) – nastavíme měření (KPI) a jejich vyhodnocení.

Cíle a benefity


Minimální průběžná
doba výroby (Lead Time)

Maximální
směnový výstup

100% dodávky včas
(OTD)

Optimální hodnota
WIP v procesu (DOH)

Nízká ztrátová kapacita výroby
(Dostupnost zařízení a kvalita výrobku)

 

Máte zájem o Lean Performance? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

70% snížení času přestavby pro semi-manuální procesy.

Dopady: Zvýšení dostupnosti zařízení a tím snížení jeho ztrátové kapacity vedlo k vytvoření prostoru pro plnění plánu preventivní údržby a zvýšení směnové produktivity. Proces přestavby se zároveň stal více komfortním a transparentním, což mělo za následek razantně méně oprav zařízení následkem nekvalitního přestavení.

Kde: Výrobní strojírenská firma

Snížení průběžného času výroby  (Lead Time) z 1,4 dnů na 35 minut v procesu montáže.

Dopady: Výrazně se navýšila celková kapacita výroby a bylo tak umožněno velmi rychle zpracovat velkou zásobu opožděných zakázek. Pro tak výrazné snížení času výroby bylo nutné i zefektivnění většiny podpůrných procesů přes plánování, údržbu, logistiku i HR. Tento výrobní sektor se tak dostal z čistě tlakového systému do funkčního tahu.

Kde: Výrobní strojírenská firma

88% zkrácení času vyskladnění 1 jednotky sklad-výroba.

Dopady: Čas vyskladnění se zkrátil o 21 minut. Zároveň se snížila chybovost v dodávání jiného materiálu než bylo ve výrobě potřeba a výrazným způsobem kleslo procento defektů vzniklých právě při neadekvátní manipulaci s produkty při nakládce, transportu do výroby a  následném vyskladňování.

Kde: Výrobní strojírenská firma

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.