Lean Six Sigma konzultace

Nabízíme možnost pravidelné konzultace a koučingu s našimi Master Black Belty s cílem úspěšného doručení Lean Six Sigma projektů v co nejkratším čase a s maximálními přínosy.

Je prokázáno, že s projektovým koučinkem se rychlost doručení projektu zvýší o 30%. Koučink je vynikající doplněk ke školení Green Belt.

Pro společnosti, kde je procesní řízení již zavedeno a realizují se optimalizační procesy, nabízíme možnost pravidelné konzultace s našimi Master Black Belty, kteří pomáhají s doručováním projektů zaměřených na procesní řízení a zlepšování procesů.

Obvykle se jedná o pravidelné setkání s naším konzultantem v rozsahu cca 2 hodiny pro projekt s frekvencí cca 1 měsíc. Cílem je ujištění Black Belta, Green Belta, Lean experta, respektive projektového sponzora, že požadovaný cíl projektu bude dosažen.

Koučing je rovněž důležitým prvkem pro přípravu k certifikaci, protože kromě vysvětlení konkrétních nástrojů provádíme i pravidelné testování znalostí.

Za jeden den dokáží naši Master Black Belti „odkoučovat“ od 3 do 5 projektů. Jedná se o jednu z nejlepších investicí s nejvyšším ukazatelem ROI (návratnost investice).

Typické situace, kdy koučink na projektu využít

 • Chcete si být jistí, že první projekty budou úspěšné a doručí očekávaný benefit v daném čase.
 • Poslední projekty Lean Six Sigma skončily neúspěchem a toho se chcete napříště vyvarovat.
 • Právě jste se vyškolili na metodiku Lean Six Sigma a potřebujete podporu na prvním projektu.
 • Nemáte interní kapacity a znalosti na zajištění projektové podpory.
 • Chcete se ujistit, že váš projekt bude úspěšný při certifikaci

Naše konzultace se zaměřuje

 • Pravidelná schůzka s projektovými lídry.
 • Podpora facilitace komplexních workshopů.
 • Představení pokročilých technik procesního zlepšování.
 • Podpora v procesní a datové analýze.
 • Vyhodnocení průběhu projektu a návrhy na další postup.
 • Příprava pro certifikace a testy.
 • Rozvojové plány pro procesně zlepšovací týmy.

Ke stažení

koučink_CZ.pdf

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.