Kaizen

Praktický intenzivní výukový Kaizen workshop vás naučí vyhledat příležitosti, plánovat a realizovat zlepšovací workshopy s jasnými výsledky přímo ve vašem procesu.

Naučte se nalézt a získat příležitost ve vašem procesu.

Praktický intenzivní výukový Kaizen workshop vás naučí vyhledat příležitosti, plánovat a realizovat zlepšovací workshopy s jasnými výsledky přímo ve vašem procesu. Celý výukový Kaizen realizujeme společně s vašimi pracovníky na reálných zadáních, v reálném prostředí výroby či administrativním procesu. Výsledky jsou hmatatelné ihned po skončení programu!

Téma, oblast i nástroje záleží jenom na Vás

Umíme připravit Kaizen workshop na všechny nástroje Lean, ale i velkou část nástrojů kvality. Nadefinujete si téma, nebo pomůžeme vybrat z oblastí použití jako jsou:

Zvolte si cíl a rozsah

Má být cílem např. naučit vybranou skupinu realizovat Kaizen Event workshopy, nebo dosáhnout zvýšení propustnosti úzkého místa? Rozsahem můžeme Kaizeny společně realizovat od 1 do 5 dnů.

V případě speciálního zájmu připravíme tzv. Kaizen Week – intenzivní zlepšovatelský týden s nasazením několika moderátorů, kteří mohou vést až 12 realizačních týmů v koordinovaném zlepšování.

Pokud máte jakoukoliv potřebu, procesní problém či téma a k tomu očekávaný rozsah zdrojů a cíl, stačí nás oslovit. Dle náročnosti zadání a vstupů vše s Vámi konzultujeme telefonicky, emailem, nebo zvolíme osobní přípravnou návštěvu ve vaší společnosti.

Výstup výukového Kaizen workshopu

 • Realizovaný příklad Kaizen Workshopu formou školení a praxe
 • Motivace týmu k dalším realizacím
 • Změna procesu – zlepšení vybraných metrik procesu, odstranění problému, či úzkého hrdla
 • Finanční přínos – v drtivé většině je návratnost nákladů na realizaci výukového workshopu bezprostřední

SENSAI KAIZEN WEEK

Mimořádný a výkonný formát soustředěného týdenního úsilí. Jeden zkušený facilitátor vede 4-12 interních zlepšovatelských týmů. V této technice rozprostřeme ve vaší firmě mezioborovou síť. Zapojíme desítky pracovníků a aktivujeme ve firmě intenzivní zájem o zlepšování. Frontu změny a zlepšení vedeme průřezem ve firmě – ve výrobě, ve skladech a interní logistice, v administrativě a plánování, na údržbě i v kontrolingu.

Typický průběh SENSAI KAIZEN WEEK:

 • Příprava s managementem – definujeme co, kde a jak zlepšíme. Určíme týmy, stanovíme cíle. 1 den
 • Trénink a školení konkrétních Lean dovedností – školíme jen ty techniky, které prakticky využijeme. 1-3 dny
 • Realizační týden –  jeden po druhém jsou týmy aktivovány facilitátorem a zahajují přesně připravenou a zacílenou analýzu a řešení. Každý tým je veden interním vedoucím. Sensai je motorem, směrovkou tohoto intenzivního Kaizen letu. 5 dnů

V případě zájmu o SENSAI KAIZEN WEEK nás kontaktujte. Připravíme pro vás nabídku na míru.

Reference na školení

„Potřebuji změnit firemní kulturu a myslím si, že zavedení Lean filozofie je tou správnou cestou“. Takové bylo moje zadáni před 5ti lety, když jsem vybíral konzultanta na Lean. Jediná firma, která přišla se zajímavou nabídkou (a vůbec pochopila naše potřeby) bylo ICG. Od té doby mě ICG doprovází při Lean transformacích, které zahajuji. Nejvíce si vážím přístupu konzultantů ICG, který nás vždy posouvá o krok (nebo dva) dál, vždy dostáváme podporu kterou potřebujeme. Učíme se hlavně tím, že realizujeme společně projekty, Kaizen Eventy, Kaizen Weeky. ICG nám neustále pomáhá posouvat hranice toho, co si myslíme, že je možné implementovat. Například jsme zavedli plánováni výroby dle modelu Just In Sequence v rámci jednoho týdne. Díky tomu se nám lead time zkrátil na několik hodin místo dní (týdnů) a standardizoval se proces plánování. Je to jen jeden z příkladů jak moc nám ICG pomohlo a pomáhá zvyšovat efektivitu, leadtime, uvolňovat výrobní prostor pro další výrobu a hlavně zvyšovat angažovanost spolupracovníků. Bez ICG by naše Lean transformace nebyla tak úspěšná.
Jan SondagTeleflex
Spolupracovat s panem Hodulákem je jako pohledět pravdě do očí! Jeho přístup k odhalování jakýchkoliv nedostatků a zbytečností je přímý a nekompromisní. Jeho školení jsou všem srozumitelné a vedení workshopů je profesionální a efektivní. Vážím si jeho otevřeného přístupu, jeho ochotě klást donekonečna otázky, které nám pomáhají otevírat oči a nacházet ta správná řešení. Naprosto srozumitelným způsobem umí dát zpětnou vazbu v okamžiku, kdy místo řešení hledáme pouze výmluvy či zdůvodňování stávajícího. Po několika letech spolupráce ho můžu s klidným svědomím a rád doporučit každé firmě, která to se sebou myslí vážně. P.S.: Je to tak, jak to cítím
Martin Kořínek, Ph.D GRAMMER CZ, Jednatel
S dodavatelem ICG spolupracujeme již déle než dva roky. Primárním záměrem spolupráce bylo a nadále je šíření Kaizen kultury nenásilnou formou skrze vzdělávání a workshopy. Za tímto účelem jsme s ICG provedli mapování hodnotového toku a následně nadefinovali Kaizen Eventy, které byly vždy zacíleny na konkrétní překážku pro hlavní cíl - stavbu OPF linky. Kaizen Eventy byly velmi pečlivě realizovány, a to od plánování, personálního obsazení, specifikaci cíle, využití technik, volby konzultantů až po finální prezentaci návrhů a zpětnou vazbu ze strany účastníků i sponzorů. Díky pečlivé organizaci a realizaci se nám daří nenásilně šířit Kaizen kulturu ve společnosti při paralelním přínosu ve formě výrazných zlepšení na jednotlivých pracovištích. Spolupráci se společností ICG vnímám jako velmi úspěšnou, kdy se podařilo předat velkou část know-how interním pracovníkům a ICG (po roce a půl) působí již jen v podobě externí konzultantské a auditní společnosti. Základem úspěšné spolupráce s ICG je sdílená filozie a přístup k problematice Kaizen.
Ivo DenemarekOlympus Medical Products Czech, Supply Chain Manager
Z dosavadní, více jak dvouleté spolupráce pozitivně hodnotím styl práce konzultantů – jejich odbornost, schopnost uvádět teoretický výklad do praxe a schopnost přizpůsobit styl různým profesím v naší společnosti – od operátorů po manažery. U spolupráce Olympus s ICG jsem od počátku a velice pozitivně vnímám nastartování kaizen přeměny společnosti – pomocí uceleného konceptu kaizen eventů se nám v klíčové oblasti výroby podařilo implementovat One Piece flow linku s aktivním zapojením nejen THP pracovníků, ale i operátorů na dílně.
Michal KubicaOlympus Medical Products Czech, Continuous Improvement Manager
S ICG Capability (Richardem Hodulákem) spolupracuji již několik let. Absolvoval jsem několik Workshopů i navazujících Kaizen Eventů a oceňuji především profesionální a praktický přístup. Výsledky vždy předčily mé očekávání. Práce celého týmu byla vždy na vysoké úrovni a průběh dokázal pohltit i méně optimistické kolegy.
Michal MurGRAMMER CZ, GPS manager

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.